Annonsera i Chefen i Fokus

Chefen i fokus utkommer som magasin fyra gånger per år och når 22 800 (TS-kontrollerad siffra för 2023) hushåll i hela landet. Du kan också annonsera här på sajten chefenifokus.se och i vårt nyhetsbrev.

Målgrupp: Chefer och HR-personal i kommuner, regioner, kyrkor samt privata bolag inom välfärden.

Redaktionellt innehåll: Vi skriver artiklar om ledarskap, arbetsmiljö, arbetsvillkor, löner, trender och yrkesfrågor som rör chefer och HR-personal i välfärden. Tidningen bevakar, granskar och kommenterar händelser inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle.

Annonseringsregler: Gäller i tidningarnas samtliga kanaler.

 • Tidningen Vision och Chefen i fokus är öppen för annonser som ett naturligt inslag i en modern tidning. Annonser kan öka tidningens läsvärde och skapar intäkter som minskar medlemmarnas kostnader för tidningen.
 • Ansvarig utgivare har det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras och granskar varje annons i förväg. Det händer att annonser stoppas eller behöver bearbetas för att publiceras.
 • Annonser ska för läsaren vara lätta att särskilja från journalistiskt innehåll. Ansvarig utgivare kan annonsmärka annonser för att förväxling inte ska kunna ske. Det gäller även annonser och information från Vision.
 • Begärd placering i anslutning till redaktionell artikel godtas ej.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus tar inte in annonser som strider mot Tryckfrihetsförordningen, övriga svenska lagar, de etiska regler som finns i mediebranschen eller Visions stadgar.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus följer de rekommendationer som Konsumentverket ger rörande oseriös marknadsföring och tar inte in annonser för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus ges ut av ett fackförbund som är partipolitiskt obundet och tar därför inte in annonser vars avsändare eller innehåll är partipolitiskt.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus ges ut av ett fackförbund vars verksamhet bygger på värderingar som värnar de demokratiska principerna och respekten för människors lika värde och tar därför inte in annonser vars avsändare eller budskap ifrågasätter detta.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus ges ut av ett fackförbund som jobbar för att främja jämställdhet och mångfald samt motverkar all form av diskriminering i arbetslivet och tar därför inte in annonser vars avsändare eller budskap ifrågasätter detta.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus tar inte in annonser vars avsändare eller innehåll gör reklam för tobak eller alkohol, inte heller nikotin- eller alkoholfria alternativ till sådana produkter.
 • Tidningen Vision och Chefen i fokus tar inte in annonser vars avsändare eller innehåll gör reklam för droger, vapen, spelbolag eller oseriösa låneföretag.

Annonsera i Chefen i fokus eller på chefenifokus.se

Said Samea

0760-220628

said.samea@annonssaljarna.se