Annonsera i Chefen i Fokus

Chefen i fokus utkommer som magasin fyra gånger per år och når 18 200 (TS-konrollerad siffra för 2021) hushåll i hela landet. Du kan också annonsera här på sajten chefenifokus.se.

Målgrupp: Chefer och HR-personal i kommuner, regioner, kyrkor samt privata bolag inom välfärden.

Redaktionellt innehåll: Vi skriver artiklar om ledarskap, arbetsmiljö, arbetsvillkor, löner, trender och yrkesfrågor som rör chefer och HR-personal i välfärden. Tidningen bevakar, granskar och kommenterar händelser inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle.

Annonsera i Chefen i fokus eller på chefenifokus.se

Robert Sundqvist

08-411 17 54

robert.sundqvist@annonssaljarna.se