Om oss

Chefen i fokus och chefenifokus.se är fackförbundet Visions tidning för chefs- och HR-medlemmar. Den vänder sig främst till dig som leder och utvecklar arbetet i kommuner, regioner, kyrkor och privata bolag inom välfärden.

Tidningen bevakar, granskar och kommenterar händelser för chefer och HR-personal från såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektiv inom arbetsliv, arbetsmarknad, politik och samhälle. Vi skriver om ämnen som ledarskap, löner, arbetsmiljö, jämställdhet och karriär.

Magasinet utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga på 22 800 (TS-konrollerad siffra för 2023). Sajten chefenifokus.se uppdateras regelbundet.

Vill du komma i kontakt med oss eller har du ett nyhetstips? Klicka här!

Chefen i fokus - alla kanaler_550px bred.jpg