Lön och villkor

Lön för kökschefer – hela listan

25 januari 2023

Medellönen för enhetschefer inom köks- och måltidsarbete i kommuner är 43 780 kronor i månaden. Se hela listan i vår lönetabell.

Chefen i fokus har sammanställt lönerna för första linjens kökschefer i landets samtliga kommuner.

Det är stora skillnader i lön beroende på i vilken kommun  man jobbar. I tabellerna nedan hittas den högsta medellönen, nästan 55 000 kronor, i Kiruna. Den lägsta medellönen bland de vi presenterar finns i Strömsund, och ligger på knappt 34 000 kronor. 

Snittlönen för kökschefer är 43 780 kronor.

Lista: Lön för enhetschefer inom kök i kommuner

Yrken som berörs i denna kartläggning är enhetschefer inom köks- och måltidsarbete.

Fler lönetabeller:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.