Chefen i Fokus AI-policy

Så förhåller sig redaktionen till AI:

 • Ansvarigt utgivarskap: Chefen i fokus ansvarar för allt vi publicerar i papperstidningen, e-tidning, på tidningenvision.se och i andra digitala kanaler, inklusive material som är framtaget med hjälp av AI eller annan teknik. Allt material som publiceras faller under det ansvariga utgivarskapet. 
 • Lagar och etiska regler: Samma lagstiftning och etiska regler som gäller vid övrigt journalistiskt arbete gäller även vid tidningsredaktionens användning av AI.
  Här kan du läsa Tryckfrihetsförordningen:
  Tryckfrihetsförordning (1949:105) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
  Här kan du läsa Yttrandefrihetsgrundlagen:
  Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
  Här kan du läsa Publicitetsreglerna: Publicitetsreglerna - grunden i det medieetiska systemet | Medieombudsmannen 
 • Chefen i fokus vill erbjuda läsarna en modern digital tidning. Tidningsredaktionens medarbetare uppmuntras att följa med i teknikutvecklingen. De AI-verktyg som används av tidningsredaktionen är begränsade och utvärderas med kritiska ögon och med utgångspunkt i journalistikens lagar och etiska regler.  
 • Inget innehåll i Chefen i fokus är skapat enbart av AI. Medarbetare på tidningsredaktionen kan ta hjälp av AI i vissa moment i arbetet, men aldrig låta AI göra hela jobbet. I de fall vi publicerar text eller bild som AI delvis varit med och skapat kommer det att framgå tydligt vad vi har instruerat AI att utföra för uppgifter.  

 Denna policy är skapad 26 maj 2023 och kan komma att uppdateras.