Lön och villkor

Lön för enhetschefer inom administration – hela listan

29 januari 2024

Vad tjänar en enhetschef inom administration? Lönen för en chef inom administration är 57 237 kronor i månaden i snitt. Det visar Chefen i fokus kartläggning.

Chefen i fokus har kartlagt lönerna 2023 för enhetschefer inom administration i kommuner och regioner. Lönen för enhetschefer inom administration är 57 237 kronor i månaden i snitt. 

De som jobbar i Region Stockholm eller i en kommun i Stockholms län kan dock tjäna tiotusentals kronor mer i månaden än dem som jobbar i de regioner och kommuner som betalar lägst lön.

Lista: Lön för enhetschefer inom administration i kommuner och regioner

Fler lönetabeller:

→ Lön för enhetschefer inom andra områden

Här är löner för förvaltningschefer i kommuner och regioner:

→ Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

→ Lön administratörer

→ Lön ekonomiadministratörer

→ Lön löne- och personaladministratörer

→ Lön medicinsk sekreterare och vårdadministratörer

→ Lön receptionister och telefonister

→ Lön skoladministratörer

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.