Lön och villkor

Lön för klinikchefer tandvård – hela listan

25 januari 2023

Hur mycket tjänar en klinikchef inom Folktandvården? Titta i vår lönetabell och jämfört hur mycket din arbetsgivare betalar jämfört med andra.

Enhetscheferna/klinikcheferna inom tandvården i Gävleborg har den lägsta månadslönen i snitt. Den ligger på 37 459 kronor, enligt Chefen i fokus granskning.

Högst lön har enhetscheferna/klinikcheferna i Blekinge. Där ligger snittlönen på 71 033 kronor.

Det innebär att lönespannet för yrkesgruppen är mycket stort – drygt 33 500 kronor.

Snittlönen för klinikchefer inom tandvården är 58 008 kronor.

Lista: Lön för enhetschefer/klinikchefer inom tandvård i regioner

Kolla in hur din lön och region ligger till i statistiken som du hittar nedan, som också innefattar enhetschefer inom administration och hälso- och sjukvård.

Fler lönetabeller:

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.


Relaterade artiklar