Lön och villkor

Lön för äldreomsorgschefer – hela listan

29 januari 2024

Vad tjänar en enhetschef inom äldreomsorgen? Lönen för en äldreomsorgschef och hemtjänstchef är 48 363 kronor i månaden i snitt. Det visar Chefen i fokus kartläggning.

Stockholms stad är den kommun som betalar mest i lön till enhetschefer inom äldreomsorgen. Där är lönen 61 968 kronor i månaden i snitt.

Norsjö kommun betalar lägst. Där är lönen 39 525 kronor i månaden i snitt.

Det visar Chefen i fokus kartläggning av löner 2023 för äldreomsorgschefer och hemtjänstchefer i landets kommuner.

Lönen för enhetschefer i äldreomsorgen är 48 363 kronor i snitt i riket.

Lista: Lön för äldreomsorgschefer i kommuner

Jobbar du med ledning av äldreomsorgen på enhetschefsnivå, exempelvis som äldreomsorgschef, hemtjänstchef och boendechef? Här nedan hittar du en tabell med alla medellöner.

Fler lönetabeller:

→ Lön för enhetschefer inom andra områden

Här är löner för förvaltningschefer i kommuner och regioner:

→ Lön för kommunernas och regionernas toppchefer

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

→ Lön biståndsbedömare

→ Lön boendestödjare

→ Lön kuratorer

→ Lön handläggare socialtjänst/omsorg

Mer statistik:

 På Vision.se hittar du lönestatistik för alla Visions 4 000 yrken

Så gjordes undersökningen

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om chefernas medellöner för 17 områden/aid-koder i kommunerna och regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2023.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.