Lön och villkor

Lön för äldreomsorgschefer – hela listan

25 januari 2023

I snitt tjänar en enhetschef inom äldreomsorgen 47 682 kronor. Det visar Chefen i fokus stora lönekartläggning. Välj din kommun i listan nedan.

Lidingö stad är den kommun som betalar mest i lön till enhetschefer inom äldreomsorgen. Där får du 61 619 kronor i månadslön i snitt.

Norsjö kommun betalar sämst. Där ligger snittlönen på 37 538 kronor.

Det visar vår kartläggning av medellöner 2022 för äldreomsorgschefer i landets kommuner.

Medellönen för enhetschefer i äldreomsorgen är 47 682 kronor.

Lista: Lön för äldreomsorgschefer i kommuner

Jobbar du med ledning av äldreomsorgen på enhetschefsnivå, exempelvis som äldreomsorgschef, hemtjänstchef och boendechef? Här nedan hittar du en tabell med alla medellöner.

Fler lönetabeller:

Läs mer om löner i Tidningen Vision:

Så är undersökningen gjord

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (aid) är ett system för att gruppera arbetsuppgifter som ligger till grund för den partsgemensamma lönestatistiken. Alla anställda placeras på en aid-kod efter innehållet i arbetet.

Chefen i fokus har begärt in uppgifter om enhetschefernas medellöner för 12 områden/aid-koder i kommunerna och 5 områden/aid-koder i regionerna. Medellönerna baseras på lönestatistik från den 30 november 2022.

Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla löner i landet men i tabellerna presenteras bara de kommuner och regioner där antalet anställda i yrket är minst fyra.

Sättet att föra statistik kan göra att skillnader ser större eller mindre ut än de egentligen är eftersom det inte säkert att alla kommuner och regioner grupperar sina chefer på exakt samma sätt.