Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Så förebygger du sexuella trakasserier vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka sexuella trakasserier. Så här kan du som chef agera.

Sexuella trakasserier är ett dolt men allvarligt arbetsmiljöproblem. Den som utsätts drar sig många gånger från att berätta, bland annat av rädsla för att inte bli tagen på allvar.

Berättelser om sexuella trakasserier kommer därför ofta inte naturligt. Det är i stället de förebyggande insatserna som kan göra störst skillnad. Det menar Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

– Det jag upplever saknas i arbetslivet är en grundläggande kunskap och förståelse för vad utsatthet, trakasserier, våld och mobbing innebär för den enskilda personen och arbetsgrupper. Varje ny erfarenhet av utsatthet behöver tas på allvar. Därför måste det systematiska arbetet prioriteras genom att lägga tid på det och det behöver kontinuerligt följas upp.

Möjliggör berättelser

Det allra viktigaste för att bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen är tidig upptäckt och att sätta stopp direkt. För chefer gäller det bland annat att fråga sina medarbetare om de själva har drabbats eller om de har hört eller sett någon annan utsättas.

– Informera medarbetarna att du under din arbetsmiljörond kommer att fråga om utsatthet och arbetsmiljö. Du kan skapa en trygghet genom att tydligt signalera att du tänker ta hand om det. Att möjliggöra för berättelser är ett stort och viktigt ansvar, speciellt nu när fler jobbar på distans.

Chefen behöver samtidigt bygga en bred beredskap för att berättelser av olika slag kommer att komma. Chefen, den som utsätts och ofta en hel arbetsgrupp kan behöva stöd från företags­hälsovården eller psykologstöd.

– Arrangera för att det går att koppla in ett sådant stöd till alla som behöver. Det är många som påverkas av att sexuella trakasserier pågår på en arbetsplats, säger Fredrik Bondestam.

Definiera gränsdragningen

Diskriminerings­lagstiftningen utgör en gemensam ram för vad sexuella trakasserier kan handla om. Men varje arbetsplats behöver också bestämma vilka spelregler som ska råda just där. En majoritet av alla som upplever sexuella trakasserier är åskådare.

– Det kan innebära att man hör och ser saker som pågår och kanske blir en passiv förövare genom att inte ingripa. Arbetsplatsen behöver därför skapa en kultur där man tydligt definierar vad som är okej och inte och där man sätter stopp när någon går över gränsen. Att bygga en sådan kultur är inget som kan göras i efterhand utan måste göras i förebyggande syfte.

Utsattheten ökar

Trots flera decennier av förebyggande insatser minskar inte förekomsten av sexuella trakasserier. Numera sker en del av trakasserierna också digitalt, vilket kan göra trakasserierna extra svåra att upptäcka när arbetsgruppen inte träffas fysiskt.

– Om det är någon gång som medarbetare är mottagliga för frågan så är det nu, för nu måste arbetsgivarna verkligen visa att de bry sig om sin personal. Vi ska också komma ihåg att alla inte jobbar på distans, trakasserier av olika slag sker fortfarande fysiskt eftersom det finns många arbetsgrupper som inte har möjlighet att jobba hemma.

Efter #metoo-hösten 2017 finns en positiv samtalskultur kring utsatthet, vilket har skapat bättre förutsättningar för arbetsgivare.

– Metoo löser såklart inte allt men det skapar ett öppet fönster för att jobba med frågan. Visions medlemmar som har många kontaktytor kan möta utsatthet från många olika håll. Därför gäller det att skapa en majoritets­kultur som fokuserar på att ingripa, säger Fredrik Bondestam.

Fredriks bästa tips till dig som chef

  1. Ta det preventiva arbetet på allvar. Lägg tid på att skapa en arbetsplats­kultur som visar att sexuella trakasserier inte är okej. Följ upp arbetet systematiskt.
  2. Visa medarbetarna att du tar frågan på allvar för att möjliggöra berättelser från både utsatta och åskådare. Informera om att du kommer att ställa frågor om utsatthet på din arbetsmiljörond.
  3. Se till att det finns rutiner för att sätta in stöd till den som har utsatts, till dig själv som chef och till hela arbetsgruppen.
  4. Det finns många bra forsknings­studier som generellt visar på att kvinnor som grupp har en större förmåga att bedöma vad som är okej och inte. Lyssna därför på de som har tydligast uppfattning om var gränsen går.

Fler verktyg inom Distansarbete

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss