Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder. Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Fem områden i fyra steg

Ditt arbete med aktiva åtgärder ska fokusera på fem områden:

 • Arbetsförhållanden.
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
 • Rekrytering och befordran.
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling.
 • Möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Ditt arbete med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg:

 • Undersöka
 • analysera
 • åtgärda
 • följ upp och utvärdera

Viktiga delar i det förebyggande arbetet

Nolltolerans, normer och samtal

Jobba tillsammans med fackliga företrädare och medarbetare för att skapa en öppen, tolerant och respektfull atmosfär på din arbetsplats. Visa att du som chef har nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling och prata om hur ni har det på arbetsplatsen. Fall av trakasserier är ofta ett symtom på större arbetsmiljöproblem som du som chef behöver identifiera och åtgärda – och kanske allra viktigast – arbeta aktivt för att förhindra. Prata med dina medarbetare om normer och tolerans och hur ni tillsammans kan skapa en inkluderande arbetsplats – för alla.

Utbildning

Det är viktigt att samtliga chefer på din arbetsplats får utbildning i såväl diskrimineringslagen som de riktlinjer som gäller på den aktuella arbetsplatsen. God kännedom om former och grunder för diskriminering samt hur förekomster ska hanteras är grundläggande. Det är även viktigt att alla chefer vet hur de förväntas arbeta aktivt för att motverka diskriminering.

Vision har tagit fram en kortare nätutbildning som just handlar om normer och fördomar på arbetsplatsen. Genom utbildningen är det möjligt för chefer och medarbetare att pröva sina fördomar, ifrågasätta normer och få tips om vad vi kan göra i vår vardag.

Starta e-utbildningen (enarbetsplatsforalla.se)

Riktlinjer och rutiner

Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras. Arbetsgivaren ska också ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat.

Källor

Aktiva åtgärder: Checklista för chefer (pdf)

Digital guide till aktiva åtgärder (do.se)

 • Behöver du stöd? 

  Hör av dig till Visions professionella rådgivare på Chef Direkt

 • 0771 360 600

  Vardagar 9-17

 • Mejla oss på

  chefdirekt@vision.se

Fler verktyg inom Diskriminering

Frågor & svar