Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Guide: Så arbetar du med aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare jobba med aktiva åtgärder. Det är ett arbete för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett diskrimineringsgrund.

Fem områden i fyra steg

Ditt arbete med aktiva åtgärder som chef ska fokusera på fem områden:

  • arbetsförhållanden
  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • rekrytering och befordran
  • utbildning och övrig kompetensutveckling
  • möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Ditt arbete med aktiva åtgärder ska också ske kontinuerligt i fyra steg:

  • undersöka
  • analysera
  • åtgärda
  • följ upp och utvärdera.

Checklista för aktiva åtgärder mot diskriminering (do.se)

Digital guide till aktiva åtgärder (do.se)

Viktiga delar i det förebyggande arbetet

Som chef är det viktigt att du arbetar förebyggande mot diskriminering för att det inte ska förekomma på arbetsplatsen. Det arbetet består av flera viktiga delar.

Nolltolerans, normer och samtal

Jobba tillsammans med fackliga företrädare och medarbetare för att skapa en öppen, tolerant och respektfull atmosfär på din arbetsplats. Visa att du som chef har nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling och prata om hur ni har det på arbetsplatsen.

Trakasserier är ofta ett symtom på större arbetsmiljö­problem. De problemen behöver du som chef identifiera, åtgärda och – kanske allra viktigast – arbeta aktivt för att förhindra. Prata med dina medarbetare om normer och tolerans och hur ni tillsammans kan skapa en inkluderande arbetsplats – för alla.

Utbildning i diskriminering på arbetsplatsen

Det är viktigt att alla chefer på din arbetsplats får utbildning i såväl diskrimineringslagen som de riktlinjer som gäller på just er arbetsplats. God kännedom om former och grunder för diskriminering och hur det ska hanteras när det händer är grundläggande. Det är också viktigt att alla chefer vet hur de förväntas arbeta aktivt för att motverka diskriminering.

Vision har tagit fram en kortare nätutbildning som handlar om normer och fördomar på arbetsplatsen. Genom utbildningen är det möjligt för chefer och medarbetare att pröva sina fördomar, ifrågasätta normer och få tips om vad vi kan göra i vår vardag.

Starta e-utbildningen (enarbetsplatsforalla.se)

Utbildning om NPF på jobbet

Ta gärna del av Visions e-utbildning och öka din förståelse för hur arbetslivet kan upplevas för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

E-utbildning: NPF på jobbet

Riktlinjer och rutiner

Av riktlinjerna på arbetsplatsen bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskriminerings­grunderna eller repressalier accepteras. Arbetsgivaren ska också ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat.

Tips: Lär dig mer om aktiva åtgärder

Du kan beställa boken "Diskrimineringslagens aktiva åtgärder: Handbok för chefer" i Visions trycksaksbeställning.

Trycksaker: Vision Chef

Behöver du stöd?

Hör av dig till Visions professionella rådgivare på Chef Direkt.

Kontakta Chef Direkt

Fler verktyg inom Diskriminering

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss