Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Rekrytera studenter till Vision

Som student och medlem i Vision har du tillgång till allt som en yrkesverksam medlem har, förutom inkomstförsäkringen. Medlemskapet är också fyllt av ytterligare tjänster som passar specifikt till studentlivet, och vägen ut i arbetslivet. Maxa ditt framtida arbetsliv redan under studietiden.

Ett medlemskap i Vision kostar bara 100 kronor för hela studietiden.

Medlemsförmåner för studenter

Hur blir man medlem?

Studenter kan fylla i medlemsformulär på vision.se, SMS:a VISION STUDENT till 71501, ringa Vision Direkt eller fylla i rekryteringsfoldern som delas ut på skolorna.

Hur kan du som förtroendevald bidra?

Vi jobbar hårt för att vara närvarande och rekrytera medlemmar på såväl universitet och högskolor som på YH-utbildningar. Det handlar bland annat om närvaro på arbetsmarknadsdagar och karriärdagar, och om klassrumspresentationer riktade mot särskilda utbildningsgrupper. Här kan du som förtroendevald vara med och bidra och göra viktiga insatser för Vision.

Var med och rekrytera medlemmar på universitet och högskolor

Vid arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter är det jättebra att komplettera studentinformatörerna med din erfarenhet och yrkeskunnighet. Vid en del arbetsmarknadsdagar får Vision också möjlighet att ha egna seminarier, kanske kan du berätta om ditt yrke på en sådan. Ta kontakt med ditt center och anmäl ditt intresse.

Berätta om Vision och ditt yrke på YH-utbildningar

I varje region finns yrkesutbildningar som vi också behöver synas på och rekrytera medlemmar från. Vision behöver yrkesverksamma som kan göra besök i YH- klasserna och presentera Vision, yrket och arbetslivet. Utbildningar som vi vänder oss till är främst tandsköterska-, teknik- administrations- och ekonomiutbildningar. Hör av dig till ditt regionala center om du vill göra en insats eller har kontakter på utbildningarna.

Bjud in studenter till era yrkesaktiviteter

Studenter är väldigt intresserade av att få veta mer om sina framtida yrken och om arbetslivet i stort. Inte minst är de intresserade av att knyta kontakter och bygga ett värdefullt nätverk. Bjud in studenter till yrkesaktiviteter som ni ordnar i avdelningen, klubben eller vid samarbetsexplosioner. Hör av dig till ditt regionala center om ni vill nå studenterna med era yrkesaktiviteter. Tänk också på att studenterna också har tillgång till kalendariet på vision.se där era aktiviteter blir synliga när ni lägger upp dem i KursIT.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Delta och bidra med dina erfarenheter och din yrkeskompetens vid mingel med andra yrkesverksamma och studenter

Studenter bjuds in till Visions aktiviteter, men är ofta i minoritet på plats och vågar inte alltid själva ta kontakt med yrkesverksamma. Här kan du som förtroendevald spela en viktig roll och bjuda in studenterna till samtal. Kontakta den studentansvariga på ditt regionala center om du vill veta mer eller har idéer för insatser med studenter.

Studentorganisationen

På resurscentret och avdelningen för Kommunikation och facklig utveckling finns fyra personer som jobbar centralt med studentverksamheten på Vision. På alla center finns dessutom en person som är ansvarig för studentfrågorna. Dessutom finns ca 45 studentinformatörer på plats på universitet och högskolor, som vardera arbetar ungefär 30 timmar per månad.

På dessa universitet och högskolor finns studentinformatörer:

 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Karlstad universitet
 • Örebro universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet 
 • Göteborgs universitet
 • Umeå universitet
 • Mittuniversitetet
 • Högskolan i Trollhättan

Våra studentinformatörer studerar själva på dessa skolor. Studentinformatörerna har sitt lärosäte som bas, men gör också insatser på andra platser när behov och möjlighet finns, vid exempelvis arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter.

Urvalet av skolor är grundat på vilka utbildningar som finns på respektive lärosäte, och antalet studenter som studerar där. De tolv lärosäten som vi valt ger de utbildningar som i högst grad leder till yrken inom Visions verksamhetsområde. Det vill säga, rekryteringsinsatser på dessa lärosäten leder till flest yrkesverksamma medlemmar i Vision på sikt. Att studenter blir medlemmar i Vision är ett mål, och att de ska stanna som medlemmar efter examen är slutmålet.

Utbildningsgrupper som vi gör större satsningar på är socionomer, beteendevetare, kyrkliga utbildningar och miljöutbildningar. Vi kommer också göra satsningar på samhällsvetare, data- och systemvetare, tekniker, ingenjörer, personalvetare och ekonomer. Andra utbildningar kommer vi att vara synliga för, men inte göra lika stora satsningar på.

Vi finns också på YH-utbildningarna runt om i landet, exempelvis tandsköterskeutbildningar, administrativa utbildningar, ekonomiutbildningar och IT-teknikutbildningar etcetera. Detta arbete är under uppbyggnad.

Centralt arbetar vi med rekrytering i flera kanaler, exempelvis nyhetsbrev, telemarketing, annonsering och Facebook. Vi utvecklar också webben, rekryteringskampanjer, medlemserbjudanden och material om studentrekrytering. Studentinformatörerna arbetsleds av de centrala studentsamordnarna.

Student i Vision (facebook.com)

Vi utvecklar också samarbeten med universitetens karriärcenter, som har i uppdrag att skapa kontakter med arbetslivet för studenter.

Ytterligare frågor

Välkommen att höra av dig till ditt närmsta center, Vision Direkt eller student@vision.se om du har några frågor.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar