Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Rekrytera studenter till Vision

Studentmedlemmar har tillgång till allt som en yrkesverksam medlem har, förutom inkomstförsäkringen. Medlemskapet är också fyllt av ytterligare tjänster som passar specifikt till studentlivet och vägen ut i arbetslivet.

Ett medlemskap i Vision kostar bara 100 kronor för hela studietiden.

Medlemsförmåner för studenter

Hur blir man medlem?

Det finns flera sätt för studenter att bli medlemmar i Vision. Studenter kan

 • fylla i medlemsformulär på vision.se
 • sms:a "VISION STUDENT" till 71501
 • ringa Vision Direkt
 • fylla i rekryteringsfoldern som delas ut på skolorna.

Tips för att rekrytera studentmedlemmar

Vision jobbar hårt för att vara närvarande och rekrytera medlemmar på såväl universitet och högskolor som på YH-utbildningar. Det handlar bland annat om att närvara på arbetsmarknadsdagar och karriärdagar, och om klassrumspresentationer riktade mot särskilda utbildningsgrupper.

I dessa sammanhang kan du som förtroendevald vara med och bidra och göra viktiga insatser för Vision.

Var med och rekrytera på universitet och högskolor

Vid arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter är det jättebra att komplettera studentinformatörerna med din erfarenhet och yrkeskunnighet.

Vid en del arbetsmarknadsdagar får Vision också möjlighet att ha egna seminarier. Kanske kan du berätta om ditt yrke på en sådan. Ta kontakt med ditt center och anmäl ditt intresse.

Berätta om Vision och ditt yrke på YH-utbildningar

I varje region finns yrkesutbildningar som vi också behöver synas på och rekrytera medlemmar från. Vision behöver yrkesverksamma som kan göra besök i YH-klasserna och presentera Vision, yrket och arbetslivet.

På yrkeshögskolor vänder vi oss främst till utbildningar till tandsköterska och inom IT-teknik, administration och ekonomi. Hör av dig till ditt regionala center om du vill göra en insats eller har kontakter på utbildningarna.

Bjud in studenter till era yrkesaktiviteter

Studenter är intresserade av att få veta mer om sina framtida yrken och om arbetslivet i stort. Inte minst är de intresserade av att knyta kontakter och bygga ett värdefullt nätverk.

Bjud in studenter till yrkesaktiviteter som ni ordnar i avdelningen, klubben eller vid samarbetsexplosioner. Hör av dig till ditt regionala center om ni vill nå studenterna med era yrkesaktiviteter. Studenterna har också tillgång till kalendariet på vision.se där era aktiviteter blir synliga när ni lägger upp dem i KursIT.

Hitta kurser och aktiviteter

Delta vid mingel med andra yrkesverksamma och studenter

Studenter bjuds in till Visions aktiviteter, men är ofta i minoritet på plats och vågar inte alltid själva ta kontakt med yrkesverksamma. Här kan du som förtroendevald spela en viktig roll och bjuda in studenterna till samtal.

Kontakta den studentansvariga på ditt regionala center om du vill veta mer eller har idéer om insatser för studenter.

Så ser studentorganisationen ut

På Visions resurscenter och avdelningen för Kommunikation och facklig utveckling finns fyra personer som jobbar centralt med studentverksamheten på Vision. På varje center finns också en person som är ansvarig för studentfrågor.

Dessutom finns cirka 45 studentinformatörer på plats på universitet och högskolor, som vardera arbetar ungefär 30 timmar per månad.

Studentinformatörer finns på dessa universitet och högskolor:

 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Karlstad universitet
 • Örebro universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet 
 • Göteborgs universitet
 • Umeå universitet
 • Mittuniversitetet
 • Högskolan i Trollhättan

Våra studentinformatörer studerar själva på dessa skolor. Studentinformatörerna har sitt eget lärosäte som bas, men gör också insatser på andra platser när behov och möjlighet finns, till exempel vid arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter.

Rekryteringsarbetet på lärosätena

Urvalet av skolor är grundat på vilka utbildningar som finns på lärosätena och hur många studenter som studerar där. De tolv lärosäten vi har valt håller de utbildningar som i högst grad leder till yrken inom Visions verksamhetsområde.

På sikt leder alltså rekryteringsinsatser på dessa lärosäten till flest yrkesverksamma medlemmar i Vision. Att studenter blir medlemmar i Vision är ett mål, och att de ska stanna som medlemmar efter examen är slutmålet.

Utbildningsgrupper som vi gör större satsningar på är socionomer, beteendevetare, kyrkliga utbildningar och miljöutbildningar. Vi kommer också göra satsningar på samhällsvetare, data- och systemvetare, tekniker, ingenjörer, personalvetare och ekonomer. Andra utbildningar kommer vi att vara synliga för, men inte göra lika stora satsningar på.

Vision finns också på YH-utbildningarna runt om i landet. Detta arbete är under uppbyggnad.

Rekryteringsarbetet centralt

Centralt arbetar Vision med rekrytering i flera kanaler, till exempel nyhetsbrev, telemarketing, annonsering och Facebook. Vi utvecklar också webben, rekryteringskampanjer, medlemserbjudanden och material om studentrekrytering. Studentinformatörerna arbetsleds av de centrala studentsamordnarna.

Student i Vision (facebook.com)

Vi utvecklar också samarbeten med universitetens karriärcenter, som har i uppdrag att skapa kontakter med arbetslivet för studenter.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till ditt närmsta center, Vision Direkt eller student@vision.se om du har några frågor.

Rekrytera med Vision-appen

Visions medlemsapp stödjer dig i ditt uppdrag som förtroendevald.

Mer om appen

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar