Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Medarbetare pratar med en student.

Rekrytera studenter till Vision

Studentmedlemmar har tillgång till allt som en yrkesverksam medlem har, förutom inkomstförsäkringen. Medlemskapet är också fyllt av ytterligare tjänster som passar specifikt till studentlivet och vägen ut i arbetslivet. Så här kan du som förtroendevald rekrytera studentmedlemmar i Vision.

Ett medlemskap i Vision kostar 0 kronor för hela studietiden.

Förmåner för studentmedlemmar

Hur blir man studentmedlem?

Det finns flera sätt för studenter att bli medlemmar i Vision. Studenter kan

 • fylla i medlemsformuläret på vision.se
 • sms:a "VISION STUDENT" till 71501
 • ringa Vision Direkt
 • fylla i rekryteringsfoldern som delas ut på skolorna.

Tips för att rekrytera studentmedlemmar

Vision jobbar hårt för att vara närvarande och rekrytera medlemmar på såväl universitet och högskolor som på YH-utbildningar. Det handlar bland annat om att närvara på arbetsmarknads­dagar och karriär­dagar, och om klassrums­presentationer riktade mot särskilda utbildnings­grupper.

I dessa sammanhang kan du som förtroendevald vara med och bidra och göra viktiga insatser för Vision.

Var med och rekrytera på universitet och högskolor

Vid arbetsmarknads­dagar och andra aktiviteter är det jättebra att komplettera student­informatörerna med din erfarenhet och yrkeskunnighet.

Vid en del arbetsmarknads­dagar får Vision också möjlighet att ha egna seminarier. Kanske kan du berätta om ditt yrke på en sådan. Ta kontakt med ditt center och anmäl ditt intresse.

Berätta om Vision och ditt yrke på YH-utbildningar

I varje region finns yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) som vi också behöver synas på och rekrytera medlemmar från. Vision behöver yrkesverksamma som kan göra besök i YH-klasserna och presentera Vision, yrket och arbetslivet.

På yrkeshögskolor vänder vi oss främst till utbildningar till tandsköterska och inom it-teknik, administration och ekonomi. Hör av dig till ditt center om du vill göra en insats eller har kontakter på utbildningarna.

Visions center

Bjud in studenter till era yrkesaktiviteter

Studenter är intresserade av att få veta mer om sitt framtida yrke och om arbetslivet i stort. Inte minst är de intresserade av att knyta kontakter och bygga ett värdefullt nätverk.

Bjud in studenter till yrkesaktiviteter som ni ordnar i avdelningen, klubben eller vid samarbets­explosioner. Hör av dig till ditt center om ni vill nå studenterna med era yrkesaktiviteter. Studenterna har också tillgång till kalendariet på vision.se där era aktiviteter blir synliga när ni lägger upp dem i KursIT.

Hitta kurser och aktiviteter

Delta vid mingel med andra yrkesverksamma och studenter

Studenter bjuds in till Visions aktiviteter, men är ofta i minoritet på plats och vågar inte alltid själva ta kontakt med yrkesverksamma. Här kan du som förtroendevald spela en viktig roll och bjuda in studenterna till samtal.

Kontakta den student­ansvariga på ditt center om du vill veta mer eller har idéer om insatser för studenter.

Så ser studentorganisationen ut

På Visions resurscenter och funktionen för kommunikation och marknad finns personal som jobbar centralt med student­verksamheten på Vision. På varje center finns också en person som är ansvarig för studentfrågor lokalt.

Dessutom finns cirka 45 student­informatörer på plats på universitet och högskolor, som vardera arbetar ungefär 30 timmar per månad.

Studentinformatörer finns på dessa universitet och högskolor:

 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Karlstad universitet
 • Örebro universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Göteborgs universitet
 • Umeå universitet
 • Mittuniversitetet
 • Högskolan i Trollhättan

Våra studentinformatörer studerar själva på dessa skolor. Student­informatörerna har sitt eget lärosäte som bas, men gör också insatser på andra platser när behov och möjlighet finns, till exempel vid arbetsmarknads­dagar och andra aktiviteter.

Rekryteringsarbetet på lärosätena

Urvalet av skolor är grundat på vilka utbildningar som finns på lärosätena och hur många studenter som studerar där. De tolv lärosäten vi har valt håller de utbildningar som i högst grad leder till yrken inom Visions verksamhets­område.

På sikt leder alltså rekryterings­insatser på dessa lärosäten till flest yrkes­verksamma medlemmar i Vision. Att studenter blir medlemmar i Vision är ett mål, och att de ska stanna som medlemmar efter examen är slutmålet.

Utbildningsgrupper som vi gör större satsningar på är socionomer, beteendevetare, kyrkliga utbildningar och miljöutbildningar. Vi kommer också att göra satsningar på samhällsvetare, data- och systemvetare, tekniker, ingenjörer, personalvetare och ekonomer. Andra utbildningar kommer vi att vara synliga för, men inte göra lika stora satsningar på.

Vision finns också på YH-utbildningarna runt om i landet. Detta arbete är under uppbyggnad.

Rekryteringsarbetet centralt

Centralt arbetar Vision med rekrytering i flera kanaler, till exempel nyhetsbrev, telemarketing, annonsering och Facebook. Vi utvecklar också webben, rekryterings­kampanjer, medlems­erbjudanden och material om student­rekrytering. Student­informatörerna arbetsleds av de centrala student­samordnarna.

Student i Vision (facebook.com)

Vi utvecklar också samarbeten med universitetens karriär­center, som har i uppdrag att skapa kontakter med arbetslivet för studenter.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till ditt närmsta center, Vision Direkt eller student@vision.se om du har några frågor.

Rekrytera med Vision-appen

Visions medlemsapp stödjer dig i ditt uppdrag som förtroendevald.

Mer om appen

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss