Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Bild som av många personer som jobbar på whiteboard. Illustrerar arbetsmiljö

Sanktionsavgifter föreslås – viktigt steg för bättre arbetsmiljö

2022-09-01

I förra veckan presenterades betänkandet av ”Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö.” Däri finns två förslag som kan få stor inverkan på arbetsmiljön för välfärdens medarbetare.

Det ena förslaget handlar om att ”förtydliga arbetsmiljölagen i syfte att öka användningen av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.” Vision har tidigare ställt krav på förstärkt företagshälsovård och erfarenheten visar att företagshälsovården kan vara en outnyttjad resurs när det kommer till förebyggande arbete.

- Företagshälsan är en otroligt viktig stödfunktion som gör att såväl chefer som skyddsombud kan känna sig tryggare i arbetsmiljöarbetet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Sanktionsavgifter

Utredningen föreslår också att ”Arbetsmiljöverkets rätt att föreskriva sanktionsavgifter utökas till att även fullt ut gälla det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.”

Flera av Vision undersökningar visar att medlemmarnas största arbetsmiljöutmaningar finns inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om stress och arbetsbelastning, chefs- och ledarskapsfrågor och hur arbetet är organiserat.

- Detta förslag är oerhört välkommet och skulle sannolikt leda till ökad en regelefterlevnad gällande arbetsmiljöarbetet, en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare samt lägre sjukskrivningstal, säger Björn Cardenas, arbetsmiljöstrateg på Vision.

Att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är också en jämställdhetsfråga eftersom dessa arbetsmiljöutmaningar är som störst inom de verksamheter där traditionellt många kvinnor arbetar.

Arbetsmiljöverket bör ta vid

Utredningen föreslår nu att regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra de föreskriftsanpassningar som behövs för att sanktionsavgifter ska kunna kopplas till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Utredningen skickar en tydlig signal till Arbetsmiljöverket och det är angeläget att myndigheten tar vid och genomför de förändringar som krävs, säger Björn Cardenas.

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus SOU 2022:45 (regeringen.se)

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar