Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Märket klart – detta innebär det för dig

2023-03-31

Nu är det så kallade märket framförhandlat mellan industrins parter. Men vad betyder det egentligen för dig som är medlem i Vision?

Vad betyder märket?

Märket anger normen för löneökningar på hela den svenska arbetsmarknaden. I Sverige har vi en unik lönesättning där fackförbund och arbetsgivare inom den hårt konkurrensutsatta industrin förhandlar fram ett märke för löneökningar. Märket utgör sedan en norm på hela arbetsmarknaden.

Varför har vi ett märke?

Syftet med märket är att få reella löneökningar genom att hålla tillbaka inflationen och skapa konkurrenskraftig exportindustri – som i sin tur leder till arbets­tillfällen.

Den här metoden uppstod 1998 efter att lönebildningen fungerat dåligt under främst 80- och 90-talet med höga nominella löneökningar som skapade hög inflation och därmed inte gav reallöneökningar. Efter industrimärkets tillkomst har reallönerna ökat i princip varje år, med något undantag.

Vilka har förhandlat?

Märket förhandlas fram mellan Facken inom industrin och industriförbund inom Svenskt Näringsliv.

Vad betyder det för mig som medlem i Vision?

Märket anger en nivå för hur mycket Sveriges arbetskrafts­kostnader kan öka för att behålla ekonomin på en hälsosam nivå. Det betyder att märket också indirekt påverkar dig som jobbar inom Visions avtals­områden.

Vision tecknar flera olika löneavtal med olika motparter. Vissa löneavtal innehåller ett centralt angivet löneutrymme för löne­ökningarna och då får industrins märke betydelse för vilken siffra som kommer ges respektive år.

Andra löneavtal, till exempel Visions största med Sveriges Kommuner och Regioner, har ingen centralt angiven nivå utan låter i stället löne­bildningen ske lokalt. Även vid den lokala löne­bildningen ska industrins märke värderas och påverka löne­utrymmets storlek.

Hitta kollektivavtal

Löneavtal – så fungerar olika avtal

Varför är märket inte lika hög som inflationen?

Utgångspunkten för förhandlingarna om märket har historiskt inte varit den faktiska inflationen, som varit väldigt låg under många perioder, utan i stället utgått ifrån Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Detta har gynnat arbetstagarna under en lång tid då inflationen legat på låga nivåer.

Trots den extremt höga inflation vi sett det senaste året har Facken inom industrin ändå valt att ha inflationsmålet som sin utgångspunkt i förhandlingarna för att vara konsekventa. För höga löneökningar, som matchar inflationen, riskerar också att leda till ännu högre inflation vilket i sin tur undergräver reallönen.

Med reallöneökningar menas den del av löneökningen som blir kvar när inflationen räknats bort. Målet är att ha reallöneökningar på lång sikt, och det kräver att inflationstakten dämpas.

Inflation och lön

Om ni fått ett lägre utfall

Vi vet att många arbetsgivare redan har kommunicerat utfallet och att det alltför ofta blivit lägre än märket för 2023. Det kan bero på flera olika saker. Till exempel sätts budgeten för lönereforms­utrymmet ofta på hösten, och till viss del har arbetsgivare behövt gissa vad märket ska hamna på.

Det är olyckligt att berörda arbetsgivare inte har tagit höjd för ett högre märke än vad vi är vana vid, och Vision menar att de behöver kompensera för detta i nästa års löneprocess. Märket är satt till 7,4 procent för 2 år, och det finns därför goda möjligheter för arbetsgivare som halkat efter nu att ta igen det framöver.

Ta gärna kontakt med dina lokala förtroendevalda och fråga vilken dialog de har med arbetsgivaren om det här. Vision är ett medlemsförbund, och det bästa sättet att vara med och påverka är förstås att ta ett uppdrag i förbundet.

Hitta din avdelning eller klubb

Bli aktiv

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss