• Tanken med projektet är att se till att skolnärvaron bland Årjängs unga ökar.

Utveckling

Så ökar de skolnärvaron: socialtjänsten flyttar in i skolan

15 maj 2024

I Årjängs kommun finns socialtjänsten i skolan – varje dag. Genom projektet Värmlands skolsamverkan kan de stötta elever, föräldrar och lärare så att skolnärvaron ökar.

Två familjebehandlare har uppdraget att börja alla sina arbetsdagar på skolan. En av dem är Karin Johansson. Hon har jobbat som lärare i 17 år, men rekryterades till individ- och familjeomsorgen 2017. När Värmlands skolsamverkan drog i gång fick hon rollen som projektledare. Varje dag utgår hon och hennes kollega från skolan. Ofta finns de på plats i kafeterian, där de snackar med eleverna om ditt och datt.

Vill avdramatisera soc-tjänsten

– På morgonen möter vi också upp elever som av olika anledningar tycker att det är jobbigt att komma till skolan. Vi jobbar relationsbyggande och stöttande och försöker avdramatisera det här med socialtjänsten, säger Karin Johansson.

Alt-textFamiljebehandlaren Karin Johansson och Therese Dahlin, områdeschef. Foto: Privat.

En dag i veckan finns familjebehandlarna i en lägenhet som individ- och familjeomsorgen disponerar, som ligger nära skolan. Dit kan de elever få komma som inte klarar av Slussen – den skolverksamhet som erbjuder en lugnare miljö med specialanpassningar.

Topplistan: Här tjänar socialsekreterare bäst

– Då kan lägenheten bli en brygga. Men det sker stegvis, ofta får vi familjebehandlare börja med motiverande hembesök där vi träffar både vårdnadshavare och barn. Sedan kan de få komma på besök i lägenheten och se om det funkar. Och då får de hjälp av en lärare, säger Karin Johansson.

Kan fånga upp snabbt

Socialtjänstens närvaro i skolans värld är något som Karin Johansson alltid önskat sig under sin tid som lärare.

Värmlands skolsamverkan

  • I projektet ”Värmlands skolsamverkan” samverkar skolor, socialtjänst och fritid i nio kommuner i Värmland: Eda, Filipstad, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Årjäng.
  • Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.
  • Målgruppen för projektet är unga 13 – 16 år.
  • Projektets mål är att minska skolfrånvaro och att fler elever slutför grundskolan med gymnasiebehörighet, att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsförvaltning, Region Värmland och andra samverkansaktörer.

– Vi kan snabbt fånga upp saker som behöver lösas. Till exempel fick vi till oss av skolsköterskan att en elev hade hög frånvaro. Då kontaktade vi föräldrarna direkt och bokade hembesök, i stället för att skolan ska göra en anmälan till soc.

Här tjänar stödpedagoger över 35 000 kronor

Therese Dahlin, områdeschef på individ- och familjeomsorgen och projektägare för Värmlands skolsamverkan i Årjängs kommun, konstaterar att satsningen gett resultat.

Mer samarbete

– Vi ser att skolnärvaron ökar och att det förebyggande arbetet funkar mycket smidigare, säger hon och fortsätter:

– Vi ser också en betydande förbättring på det organisatoriska planet. Socialchefer och rektorer pratar mer med varandra, skolpersonal ringer oftare och rådfrågar socialsekreterare i ett tidigt skede så att allting inte behöver gå till anmälan eller utredning.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar