Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Renovering av en av Visions fastigheter

Vision planerar en renovering av en av de fastigheter som vi äger i Stockholm. Renoveringen görs för att fastigheten ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar på sikt och är planerad för att minska fastighetens klimatavtryck. Ärendet väntar nu på beslut från hyresnämnden innan några fler åtgärder görs.

En av Visions fastigheter ska stambytas och genomgå ett större förbättrings- och utvecklingsprojekt. Fastigheten behöver genomgå ett stambyte och har stora behov att rustas upp i allt från dragning av ny el och ventilation till att få en ny lösning för avfallshantering.

Bland annat kommer ett antal vakanta ytor i fastigheten att byggas om till nya lägenheter. I samband med stambytet kommer också köken i fastigheten att bytas ut.

Hållbarhet och minskad klimatpåverkan

För Vision är det viktigt att vi bidrar till att minska vårt klimatavtryck. De renoveringar som Vision planerar i fastigheten är planerade utifrån att just minska miljö- och klimatpåverkan, samt att minska de ekonomiska kostnaderna genom att ta vårt ansvar som fastighetsägare och därmed förvalta medlemmarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Vi har med alla hållbarhetsaspekter vid den planerade renoveringen. Målet är att vi vill klassa fastigheten i en högre standard enligt Breeam-se, vilket är en certifiering som ställer hårda krav på hållbarhet och som skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö. Till exempel bedöms och poängsätts fastighetens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering.

Det finns hållbarhetsvinster både när det gäller ekonomi och klimat med att genomföra alla åtgärder samtidigt, jämfört med att vid återkommande tillfällen ha transporter och arbeten i fastigheten.

Varför måste köken bytas ut?

I dag finns kök av varierande kvalitet i fastigheten. Därför vill Vision samtidigt byta ut samtliga kök för att få kök som håller långsiktigt. Vi vill se en gemensam standard på alla kök i syfte att minimera underhåll, minska antalet felanmälningar och vara trygga i att lösningarna är långsiktigt hållbara.

Genom att genomföra alla åtgärder vid samma tillfälle tar Vision som fastighetsägare vårt ansvar för hållbarheten och minskad klimatpåverkan.

Vår plan är att sätta in nya kök, som är i massivt svensktillverkat trä, i funkisstil och har en lång hållbarhet. Vision väljer den här lösningen eftersom vi vill ha hög kvalitet på köken och sätta in material som håller under en längre tidsperiod.

Vision inväntar avgörande från hyresnämnden

För att kunna gå vidare med åtgärder i fastigheten krävs medgivande från hyresgästerna. Vision har gjort en förfrågan, och utfallet visar att vi och några av hyresgästerna ser olika på hur fastigheten ska renoveras. Enligt praxis har då frågan gått vidare till hyresnämnden för avgörande och vägledning.

I väntan på hyresnämndens beslut sker förvaltningen av fastigheten som vanligt. Inga stora åtgärder kommer att påbörjas innan hyresnämnden har meddelat sitt beslut.

Kommer renoveringen att innebära högre hyra?

Stambytet kommer sannolikt att innebära högre hyra för hyresgästerna. Hyrorna förhandlas enligt gängse process med Hyresgästföreningen. Alla våra hyresgäster kommer att få information om indikativ hyra.

Det finns möjligheter att utföra stambytet och på annat sätt som innebär mindre hyreshöjningar. Motiveringen till att ändå genomföra alla planerade åtgärder är att lägenheterna ska hålla i 30 år framåt. Som fastighetsägare vill Vision ta ansvar för hållbarheten och klimatpåverkan på längre sikt, och därför vill vi genomföra alla åtgärder vid samma tillfälle.

Hyresgästerna har fått information

Vi har löpande informerat hyresgästerna om vad som händer i projektet via fastighetsförvaltaren Novier, via hyresgästmöten och individuella möten med hyresgästerna. Det sker en kontinuerlig dialog med Novier om våra hyresgästers önskemål och synpunkter i alla Visions fastigheter.

Varför äger Vision fastigheter?

Fastigheterna utgör en viktig del av Visions strejkkassa och är en del av Visions samlade kapital. Vision har ägt fastigheterna under lång tid och har gjort valet att inneha fastigheter som tillgångsslag, vilket inte är något ovanligt för ett fackförbund.

Intäkterna från fastigheterna går främst till att täcka de kostnader som uppstår i fastighetsverksamheten. Eventuella överskott investeras i vidareutveckling av fastigheterna, men möjliggör även utveckling av Visions övriga verksamhet.

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss