Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Mall: Frågor till medarbetarsamtal

Behöver du inspiration inför medarbetarsamtalet med dina medarbetare? Här finns förslag på frågor att ställa och ämnen att diskutera – men glöm inte att varje verksamhet och medarbetare är unik!

Kolla med HR om det finns underlag eller mallar för medarbetarsamtal och utvecklingssamtal på din arbetsplats. Finns det inget kan du använda den här mallen som Vision har tagit fram och anpassa efter era behov.

Frågor till medarbetaren

Förbered dig för medarbetarsamtalet genom att fundera igenom varje punkt och hur du ser på respektive fråga från ditt eget perspektiv som chef. Men tänk på att det är din medarbetare som är huvudpersonen för samtalet.

Ställ frågorna under medarbetarsamtalet för att få medarbetarens perspektiv på samma frågor.

Arbetets innehåll

Diskutera hur du och medarbetaren ser på

 • arbetssituationen under det gångna året
 • glädjeämnen och problem i arbetet
 • vilka krav arbetet har ställt och hur de har uppfyllts
 • svåra arbetsuppgifter
 • hur graden av självständighet, ansvar och befogenheter är
 • hur medarbetaren får användning för sina kunskaper 
 • om ni jobbar med rätt saker och hinner med
 • vad medarbetaren är bra på respektive mindre bra på.

Exempel på frågor att ställa: 

 • Vilka är dina huvudarbetsuppgifter?
 • Vad har varit svårast under det gångna året?
 • Vilken kompetens har du och hur används den i arbetet i dag?
 • Vad är du bra på?
 • Vad behöver du förbättra?

Arbetsplatsens utveckling

Diskutera hur du och medarbetaren ser på

 • verksamhetens mål
 • former för planering och utveckling
 • prestationer och arbetsresultat
 • era mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
 • den egna lönen och lönesystemet
 • delaktighet
 • arbetsorganisationen
 • användning av teknik
 • chefs- och ledarskap.

Exempel på frågor att ställa:

 • Hur uppfattar du målen med verksamheten?
 • Vad ska arbetet leda till?
 • Vad vill du ska förändras i verksamheten?
 • Hur uppfattar du målen i arbetsmiljöarbetet?

Samarbete och ledarskap

Diskutera hur du och medarbetaren ser på

 • arbetsklimatet och arbetsmiljön
 • relationen till och samarbetet mellan er två
 • samarbetet med arbetskamraterna och om arbetslaget fungerar
 • om medarbetaren får den information hen behöver
 • hur du som chef ger feedback
 • medarbetarens personliga egenskaper: initiativförmåga, samarbetsförmåga, ansvarskänsla, motivation och förmåga att ta och ge kritik.

Exempel på frågor att ställa

 • Vilken relation har du till din chef?
 • Vilka krav eller förväntningar har du på din chef?
 • Vad kan förbättras i kommunikationen och relationen mellan dig och din chef?
 • Vilken respons och återkoppling får du? Hur får du veta att du gör ett bra jobb?
 • Hur uppträder du?

Önskemål för framtiden och personlig utveckling

Diskutera hur du och medarbetaren ser på

 • hur arbetet kan utvecklas på kort och på lång sikt
 • önskemål om utbildning, praktik, andra arbetsuppgifter eller ansvar
 • ömsesidiga förväntningar på det närmaste året: på dig som chef, på medarbetarna och på organisationen
 • förbättringar och förändringar att genomföra
 • annan arbetsfördelning eller arbetsrotation.

Exempel på frågor att ställa:

 • Vad har du för mål på längre sikt? Vad krävs för att nå dit?
 • Har du önskemål om att ta på dig andra arbetsuppgifter?
 • Vilken kompetens behövs, och vilka kompetenser vill du skaffa dig?
 • Hur har du utvecklats under det senaste året?
 • Vilket stöd behöver du?

Fler verktyg inom Medarbetarsamtal

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss