Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Guide: Så håller du ett svårt samtal

Svåra samtal kan ha olika karaktär, men tillvägagångssättet är ändå alltid snarlikt. Ta tag i problemet så fort som möjligt och linda inte in det – var tydlig och rak. Med rätt förberedelse och rätt verktyg kan det bli en vändpunkt för den du pratar med.

Före samtalet

Ska du genomföra samtalet själv eller behöver du stöd?  Prata med kollegor, din närmaste chef eller HR och få ytterligare tips och råd. Fundera på vad som kan hända, på olika scenarion. För människor reagerar olika på liknande besked. 

Eftersom det är ett beteende du vill förändra och påverka, så vill du observera, analysera och skriva ner det du ser. Notera och beskriv den konkreta handlingen och vad konsekvensen av beteendet blir.

Öva

Inför att du ska framföra ditt budskap, se till att öva. Säkerställ att ditt budskap blir tydligt och konkret. Träna på ditt kroppsspråk, din hållning och ditt ansiktsuttryck. Gör det gärna med en kollega eller träna framför spegeln och fundera på hur du tror att mottagaren uppfattar dig. Träna - precis som en skådespelare gör inför en stor roll.

Tid och plats

Välj en plats där ni kan prata ostört. Försök genomför samtalet på en dag som underlättar uppföljningssamtal inom kort, helst redan nästa dag. Undvik med andra ord fredag eftermiddag.

Under samtalet

Vid samtalets start klargör för medarbetaren tydligt och klart varför samtalet genomförs och vad din målsättning med samtalet är.

Tydlighet

Prata med ett personligt tilltal. Undvik ”man” eller ”vi” språk. Ha ett jag-perspektiv och säg ”Jag upplever..” ”Jag har noterat…” ”Enligt min uppfattning...”

Försök vara neutral, empatisk – undvik en alltför lättvindig skämtsam ton eller gravallvarlig sammanbiten utstrålning. Du vill visa medarbetaren att du vill den väl. Och det är med hjälp av din ton, min och kroppshållning som du hjälper medarbetaren att förstå allvaret och budskapet blir tydligare.

Objektiva upplevelser

Prata inte om andra ovidkommande saker för att göra personen bekväm. Linda inte in det och marginalisera inte problemet, det gör det bara värre. Börja direkt. Tydliggör konsekvenserna av det beteende som behöver förändras.

Berätta vad du ser och upplever och hur det konkret påverkar dig och/eller teamet. Den du samtalar med kommer att få det svårt att argumentera mot de känslor och upplevelser du har. De upplevelserna är dina och din bild av verkligheten. 

Säkerställ att budskapet nått fram

Säkerställ att med­arbetaren har förstått vad du sagt. Fråga hur medarbetaren uppfattar feedbacken och låt den säga vad den tycker och känner. Lyssna och låt medarbetaren få tala till punkt. Du kanske upptäcker att problemet handlar om något helt annat än du först trodde.

Ge känsla av möjlighet

Säg det du ska, men se till så att medarbetaren känner att det finns en öppning, en möjlighet till förändring. Du är ju där för att hjälpa till. 

Efter samtalet

Sammanfatta

Sammanfatta mötet lite kort i slutet och ta sedan ett gemensamt beslut om hur ni går vidare. Vem gör vad och hur ska det här följas upp?

Handlingsplan

Gör en handlingsplan. Ha ett stort mål och flera delmål. Den ska innehålla tidpunkter för avstämningar och konkreta handlingar om vad som ska göras av vem. Fundera på om du behöver kontakta någon i din egen organisation eller behöver du hjälp av någon utifrån?

Uppföljning

Det är svårt att generalisera när och hur ofta du ska ha uppföljningsmöten. Men ofta och tidigt är bättre än motsatsen. Du kan med fördel ha ett kortare avstämningsmöte dagen efter, för att se ifall något har dykt upp och för att visa intresse och engagemang. Men oavsett, se till så att handlingsplanen följs.

Fler verktyg inom Svåra samtal

Frågor & svar