Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Så blir du en coachande ledare

I ett coachande ledarskap vägleder du medarbetarna i att hitta lösningar. Här får du tips på hur du som är chef kan göra för att leda dina medarbetare med coachning.

Ett coachande ledarskap bygger på att medarbetaren känner sig själv bäst och vet vad den behöver. Coachningen utgår ifrån medarbetarens och gruppens vilja till lärande och utveckling.

För dig som chef handlar det mest om att stötta medarbetarna och utveckla deras kompetens och förmåga att arbeta mer självständigt. Det skapar mervärde inte bara för medarbetarna, utan även för dig och din organisation.

Därför ska du leda med coachning

  • Motiverade medarbetare. Dina medarbetare blir mer motiverade och lever i större utsträckning upp till sina mål och utvecklingsplaner om de själva har kommit fram till insikter och lösningar. Medarbetare som tappat motivationen kan med hjälp av ett coachande ledarskap hitta nya insikter som genererar motivation och värde i yrkeslivet.
  • Effektiv organisation. Du får en effektiv verksamhet och på sikt mer självgående medarbetare som ger dig mer tid till strategiskt arbete. Att ge medarbetarna en chans att utvecklas ökar generellt motivationen och därmed resultaten.

Så här leder du med coachande ledarskap

I ett möte med individen eller gruppen – fråga hur det är just nu. Undersök vart ni ska och hur ni kan komma dit. Genom att sätta specifika, mätbara, accepterade och tidsatta mål riktar du energin framåt.

Se till att alla i gruppen är engagerade och involverade i verksamheten, för det är lättare att coacha en engagerad grupp som trivs på jobbet. Om du upplever att någon inte är det kan du lyfta frågan och försöka få medarbetaren att komma på varför.

Gruppen hittar lösningar

Berätta för gruppen när något känns fel, men kom inte med en lösning. Din uppgift är att få medarbetarna att se problemet ur flera synvinklar och perspektiv, låta dem själva identifiera orsaken och komma med egna lösningar. Låt medarbetarna ta ansvar för sin egen utveckling. Du ska vägleda dem – inte leda dem.

Sätt fokus på gruppdynamiken

Studera och lär dig hur grupper fungerar och utvecklas. Grupper går från att söka tillhörighet och tillit till varandra, till att leta roller och definiera vem som gör vad, och sedan vidare till total öppenhet och förståelse för sin egen och andras del i verksamheten.

Slutmålet är en grupp där alla känner sig trygga och känner till varandras styrkor och svagheter, stöttar och hjälps åt. Då är gruppen mer självgående, effektiv och också mer mottaglig för ett coachande ledarskap. Detta ökar gruppens förmåga till ansvars­tagande och självstyre.

Fundera på hur du bäst bygger och vårdar relationerna med dina medarbetare. Ett ömsesidigt förtroende underlättar för medarbetaren att synliggöra sina egna brister och utvecklas, som är en av grundstenarna i ett coachande ledarskap. Visa intresse och omtanke, men försök att bibehålla integritet och bli inte för personlig.

Ett coachande ledarskap ökar förtroendet och stärker relationen mellan dig och medarbetarna.

En coachande samtalsteknik

Träna och utveckla din samtalsteknik. Det är genom öppna, kraftfulla och ifrågasättande frågor som du skapar eftertanke. Våga även ställa de obekväma frågorna som vidgar perspektivet och utvecklar gruppen. Tala inte om för medarbetaren eller gruppen vad som ska göras – låt dina frågor guida dem till ett svar.

Ställ analyserande följdfrågor och försök undvik ja-, nej- och varför-frågor, för de kan upplevas utfrågande. Däremot kan du använda dem när du behöver ett klargörande.

Lyssna aktivt, lyssna för att förstå och spegla det du hör och ser. Var helt närvarande och försök upptäcka förändringar i ton, energi och tempo. Bekräfta gruppen genom gester eller korta svar.

Gör korta avstämningar och summera under samtalets gång, när det finns läge. Det visar att du har lyssnat och förstått, och din summering kan få medarbetaren eller gruppen att se situationen från ett helt nytt perspektiv.

Fler verktyg inom Coachande ledarskap

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss