Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så blir du en coachande ledare

Ett coachande ledarskap bygger på att medarbetaren känner sig själv bäst och vet vad den behöver. Coachningen utgår ifrån medarbetarens och gruppens vilja till lärande och utveckling. För dig som chef handlar det mest om att stötta medarbetarna och utveckla deras kompetens och förmåga att arbeta mer självständigt. Det skapar inte bara mervärde för medarbetarna, utan även för dig och din organisation.

Därför ska du leda med coachning

Motiverade medarbetare

Dina medarbetare blir mer motiverade och lever i större utsträckning upp till sina mål och utvecklingsplaner om de själva kommit fram till insikter och lösningar. Medarbetare som tappat motivationen kan med hjälp av ett coachande ledarskap hitta nya insikter som genererar motivation och värde i yrkeslivet.

Effektiv organisation

Du får en effektiv verksamhet och på sikt, mer självgående medarbetare som ger dig mer tid till strategiskt arbete. Att ge medarbetarna en chans att utvecklas ökar generellt motivationen och därmed resultaten.

Så här gör du

I ett möte med individen eller gruppen - fråga hur det är just nu. Undersök vart ni ska och hur ni kan komma dit. Genom att sätta specifika, mätbara, accepterade och tidsatta mål så riktar du energin framåt.

Se till så att alla i gruppen är engagerade och involverade i verksamheten, för det är lättare att coacha en engagerad grupp som trivs på jobbet. Om du upplever att någon inte är det, lyft frågan och försök få medarbetaren att komma på varför.

Gruppen hittar lösningar

Berätta för gruppen när något känns fel, men kom inte med en lösning. Din uppgift är att få medarbetarna att se problemet ur flera synvinklar och perspektiv, låta dem själva identifiera orsaken och komma med egna lösningar. Låt medarbetarna ta ansvar för sin egen utveckling. Du ska vägleda dem - inte leda dem.

Sätt fokus på gruppdynamiken

Studera och lär dig hur grupper fungerar och utvecklas. Grupper går från att söka tillhörighet och tillit till varandra - till att leta roller och definiera vem som gör vad - till total öppenhet och förståelse för sin egen och andras del i verksamheten.

Slutmålet är en grupp där alla trygga och känner till varandras styrkor och svagheter, stöttar och hjälps åt. Då är gruppen mer självgående, effektiv och också mer mottaglig för ett coachande ledarskap. Detta ökar gruppens förmåga till ansvarstagande och självstyre.

Fundera på hur du bäst bygger och vårdar relationerna med dina medarbetare. Ett ömsesidigt förtroende underlättar för medarbetaren att synliggöra sina egna brister och utvecklas, som är en av grundstenarna i ett coachande ledarskap. Visa intresse och omtanke, men försök bibehålla integritet och bli inte för personlig.

Ett coachande ledarskap ökar förtroendet och stärker relationen mellan dig och medarbetarna.

En coachande samtalsteknik

Träna och utveckla din samtalsteknik. Det är genom öppna, kraftfulla och ifrågasättande frågor som du skapar eftertanke. Våga även ställa de obekväma frågorna som vidgar perspektivet och utvecklar gruppen. Tala inte om för medarbetaren eller gruppen vad som ska göras – låt dina frågor guida dem till ett svar.

Ställ analyserande följdfrågor och försök undvik ja-, nej- och varför-frågor, för de kan upplevas utfrågande. Däremot kan du använda dem när du behöver ett klargörande.

Lyssna aktivt, lyssna för att förstå och spegla det du hör och ser. Var helt närvarande och försök upptäcka förändringar i ton, energi och tempo. Bekräfta gruppen genom gester eller korta svar.

Under samtalets gång, när det finns läge, gör korta avstämningar och summera. Det visar att du lyssnat och förstått, och din summering kan få medarbetaren eller gruppen att se situationen utifrån ett helt nytt perspektiv.

 

Fler verktyg inom Coachande ledarskap

Frågor & svar