Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Guide: Så håller du ett lönesamtal

När du har utvecklingssamtal och lönesamtal med dina medarbetare får ni tid att diskutera målen för verksamheten, dina medarbetares utveckling, lön och resultat. Samtidigt får du återkoppling om hur ditt ledarskap fungerar.

Lönesamtalet handlar om att bedöma medarbetarens arbetsinsats och ska inte förväxlas med en löneförhandlingssituation. Samtalet ska handla om verksamhetens mål och medarbetarens arbetsinsats i förhållande till det. Det ska ge en tydlig bild av hur du som chef ser på det jobb medarbetaren gjort i relation till vad arbetsgivaren vill betala för.

Medarbetaren har rätt att förvänta sig att du känner till vad denne gör i verksamheten och att du har befogenhet att bestämma lönen. Det duger inte att hänvisa till andra - du förväntas stå för det som beslutas om lönen. Det kan vara tufft att bedöma en medarbetares utveckling och resultat i pengar, och sedan i ett lönesamtal redogöra för det. Alltså är det viktigt att vara väl förberedd.

Följ verksamheten

En bra löneprocess bygger på att du känner till hur din medarbetare arbetar i relation till målen. Ha därför fortlöpande dialog med dina medarbetare om verksamheten. Det ger dig möjlighet att sätta in åtgärder snabbare, och du har ett bra underlag inför lönesamtalen.

Organisationens lönepolitik

En tydlig lönepolitik bidrar till en effektiv verksamhetsutveckling och ökar medarbetarnas motivation och intresse för verksamhetens resultat. Som chef ska du identifiera dig med ledningen och ställa dig bakom lönepolitiken. Du behöver alltså vara väl förtrogen med vad din organisation valt att fokusera på. Vilka särskilda insatser som ska ge löneökningar, vilken kompetens har man störst behov av i verksamheten? Lönepolitiken kan formuleras i en lönepolicy och är då ett viktigt redskap för dig. I en bra lönepolicy framgår tydligt vad som ska belönas och hur lönesättningen ska skötas i organisationen. Utöver det behöver du förmodligen själv komplettera och undersöka de särskilda förutsättningar som gäller för din verksamhet.

Innan samtalet

Se till att medarbetaren har tillgång till lönepolicy och lönekriterier i god tid innan samtalet. Ta fram uppgifter om medarbetarens lön, löneutveckling och lönespann. Kontrollera bakgrundsfakta som ansvar, aktuella arbetsuppgifter och kompetensutveckling fram tills nu. Gör eventuellt också en bedömning av marknadsläget. Har medarbetarens arbetsuppgifter förändrats? Till största delen ska din bedömning vara klar innan samtalet. Gå tillbaka till det förra lönesamtalet och senaste utvecklingssamtal, vad kom du överens med medarbetaren om? Vad har hänt under året? Hur har medarbetaren utvecklats och vad har åstadkommits? Hur har medarbetaren bidragit till att vi lyckats nå de uppsatta målen? Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Plocka fram konkreta exempel.

Samla ihop din dokumentation och gör klart för dig själv vad du vill få fram under samtalet. Hur motiverar du din bedömning, vad behöver du fråga mer om och vad bör vara nästa steg efter samtalet? Tror du att din medarbetare kommer att dela din bedömning? Förbered dig ytterligare om du tror att det kommer starka reaktioner.

Läs även: Att sätta lön

Samtalet

Medarbetarens förutsättningar att utvecklas blir bättre om du ärligt beskriver din uppfattning. Det ska klart framgå att det är din uppfattning, att du står för den och att du är arbetsgivarens företrädare. Inställningen bör vara att alla kan bli bättre och att alla vill utvecklas. Det är därför viktigt hur du delger din uppfattning om medarbetarens arbetsinsats. Negativ information ska följas av positiv. Använd "jagbudskap" och ge konkreta exempel, be medarbetaren kommentera och själv beskriva.

Även om din bedömning i princip ska vara klar innan samtalet måste det finnas utrymme för dialog. Trots dina förberedelser kan det finnas omständigheter du inte känner till. Var därför lyhörd inför vad medarbetaren har att komma med. Men här finns några fallgropar. Förmåga att marknadsföra sig själv behöver inte hänga ihop med effektivitet. Se och uppmuntra äkta kompetens även hos den tystlåtne. Du kan visa inlevelse i medarbetares svårigheter utan att det behöver påverka din bedömning.

Till sist, det du framför under samtalet ska inte komma som en total överraskning för medarbetaren. En medarbetare som inte når upp till normala krav och som du inte tycker ska ha någon löneökning måste du hantera i en särskild ordning. Det ska inte lyftas för första gången i ett lönesamtal. Har du inte haft en löpande dialog med medarbetaren och inte genomfört utvecklingssamtal blir det svårt att genomföra samtalet. Det riskerar att bara leda till frustation hos både dig själv och medarbetaren.

Efter samtalet

Utvärdera alltid samtalet. Kom det viktiga fram? Känner du att medarbetaren fick säga vad denne ville? Tog medarbetaren till sig din bedömning? Fick du anledning att revidera någon del i din bedömning, vad berodde det på? Vad bestämde ni? Gör minnesanteckningar.

Verktyg och stöd

Vision har tagit fram en guide för chefer om ledarskap relaterat till utvecklingssamtal och lönesamtal.

Guide: Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap (pdf)

Sveriges kommuner och landsting och Pacta har tillsammans med Vision och övriga fackförbund tagit fram en vägledning för hur dialogen om lön kan utvecklas utifrån löneavtalet. Materialet beskriver hur löneprocessens olika steg ska genomföras. Materialet är framtaget för kommuner, regioner och Pacta-företag. Om du är chef inom något annat avtalsområde kan materialet ändå vara en god inspiration kring dialog om lön.

Ämnen som tas upp i materialet:

  • Vad är lön och vad ger lön?
  • Förutsättningar för en bra dialog: Chefens och medarbetarens förberedelser
  • Kvalitetssäkrad dialog: Ur chefens och medarbetarens perspektiv
  • Utvärdering och uppföljning: Chefens och medarbetarens ansvar.

Dialog om lön mellan chef och medarbetare (pdf)

Fler verktyg inom Lönesamtal

Frågor & svar