• Tidningen Vision kartlagt lönerna för de olika yrkestitlarna inom teknik och miljö. Medellönerna varierar stort beroende på var i landet man jobbar.

Lön och villkor

Stor skillnad på teknikers löner i landet

31 januari 2023

Driftteknikerna i Piteå tjänar nästan 11 000 kronor mer än de i Mora. Lönerna på teknik- och miljöområdet skiljer sig mycket mellan landets kommuner och regioner.

Är du drifttekniker i Piteå? Grattis. Där är medellönen för yrkesgruppen 38 478 kronor. Det är 40 procent mer än vad kollegerna i Mora har.

Det visar Tidningen Visions stora kartläggning av löneläget för olika yrkesgrupper inom kommuner och regioner 2022 (läs mer om granskningen här).

För IT-teknikerna och miljö- och hälsoskyddsinspektörerna är skillnaderna i landet ännu mer anmärkningsvärda. Här skiljer det i storleksordningen 15 tusenlappar i månaden beroende på var i landet man jobbar.

Alla tre grupperna ökade sina snittlöner med drygt 2 procent på riksnivå mellan 2021 och 2022 – miljöinspektörerna med 2,4, IT-teknikerna med 2,2 och driftteknikerna med 2,1 procent.

Även när det gäller löneökningen var skillnaderna i landet stora mellan 2021 och 2022.

Beror på personalomsättning

I många kommuner och regioner har snittlönen ökat mycket mer än det som fastställts i centrala eller lokala kollektivavtal medan den kan ha sjunkit på andra håll.

Det kan bero på att personer som slutat under året ersatts av folk som fått ­högre eller lägre lön beroende på ålder, kompetens och marknadsläget på orten. I Region Värmland ökade till exempel IT-teknikernas löner med drygt nio procent mellan de två åren.

Tidningen Vision har även kartlagt medellönerna för GIS-ingenjörer, gatuingenjörer, fastighetsingenjörer, drift/VA-ingenjörer, IT-handläggare och hälso- och sjukvårdsingenjörer. Följ länkarna för att hitta hela listan för ditt yrke.

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar