• Vision menar att vissa medlemmar på somliga arbetsplatser gynnas av sifferlösa avtal, medan andra inte gör det.

Lön och villkor

Nytt avtal med Sobona – fortsatt sifferlöst för somliga

3 maj 2024

Vision har slutit nya avtal med arbetsgivarorganisationen Sobona. Därmed har närmare 7000 av Visions medlemmar fått nya villkor för bland annat kommande löneökningar.

– Det avtal som är störst finns inom Sobona energi och berör ungefär 4500 personer, säger Jan-Olov Olsson, ombudsman på Vision.

För första gången på tio år har Vision förhandlat fram en siffra för löneökningar för medlemmar som är anställda i kommuner, regioner och en del välfärdsanknutna bolag. Det gäller även två av de fem nya avtal som har slutits med Sobona.

Sobona Besöksnäring och Kulturarv respektive Sobona Flygplatser har båda en angiven siffra på 3,3 procent för löneökningar.

– När det gäller de avtalen kan vi se att arbetsgivarna går med stora underskott och har därför valt att förhandla fram en siffra. Vi gör det för att se till arbetsgivarna inte ska hålla tillbaka löneökningar, och för att medlemmars löner ska komma i samma nivå som övriga arbetsmarknaden, säger Jan-Olov Olsson.

→ Lön för ingenjörer – hela listan

Men när det gäller Sobona Energi, Fastigheter respektive Vatten och Miljö är det sifferlöst som gäller.

– Vi har sett att i branscher där det är stor brist på kompetent personal så har lönerna gynnats av avtal utan angiven nivå. Där har medlemmar många gånger fått mer än vad märket har angett, säger Jan-Olov Olsson.

Avtalet mellan Vision och Sobona gäller från 1 april 2024 till 31 mars 2025.

– Förhoppningen är att vi tecknar längre avtal framöver, det beror på ekonomiska läget. I oroliga tider är det svårt att teckna längre avtal eftersom ekonomin är mer oförutsägbar än vid stabila lägen.

→ Tekniker – så har ni det på jobbet

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar