• En facklig seger. Så ser Visions ombud Lotta Lundborg och Kim Krantz på slopandet av sammanslagningsplanerna.

Arbetsmiljö

Ingen sammanslagning i Arboga – "facklig vinst"

29 april 2024

Planerna på att slå ihop samhällsbyggnadsenheten i Arboga med det kommunala bolaget Aktab slopas. Därmed kommer inte det kommunala bolaget att kunna utföra myndighetsutövning.

– Efter att vi kritiserade förslaget blev det återremitteringar till kommunfullmäktige, och där valde Centerpartiet att ta bort sitt stöd förslaget, säger Kim Krantz, Visions skyddsombud på samhällsbyggnadsenheten.

Sammanslagningen av samhällsbyggnadsenheten och Aktab, som Tidningen Vision tidigare har berättat om, blir alltså inte av. Men däremot står det redan nu klart att i den nya organisationen kommer vd:n för Aktab att även bli verksamhetschef för samhällsbyggnadsenheten. Det är något som Visions företrädare är kritiska till.

– Vi hade helst velat att enheten blev självständig, så delar av problemet kvarstår. Men det är lite bättre stämning hos oss i och med att vi får vara kvar och våra anställningsvillkor inte försämras, vilket de skulle ha gjort om vi hade hamnat på Aktab, säger Kim Krantz.

Fallet en het fråga 

Lotta Lundborg, huvudskyddsombud för Vision, säger att omorganisationen har rört om i politiken i kommunen.

– Det har varit insändarkrig i lokaltidningen och många politiker har varit på vår sida, för de ser precis som vi att det fanns risk för jäv och korruption med en sammanslagning.

Facket: "Vi tog fajten"

Fallet i Arboga visar på fackets betydelse för arbetsplatser, menar Visions företrädare.

– Vi tog fajten och visade att man inte kan köra över folk, att makten inte alltid kan göra som den vill, säger Lotta Lundborg.

– Ja, och att facket faktiskt jobbar för dig som är medlem, säger Kim Krantz.

→ Tekniker – så har ni det på jobbet

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar