• Jämför inte din lön med namngivna kollegers under lönesamtalet utan fokusera på dina egna prestationer. Däremot kan du hänvisa till statistiken och säga att du vet att du ligger lågt i jämförelse med andra i ditt yrke.

Lön och villkor

Tipsen inför lönesamtalet som får din lön att växa

25 januari 2023

Förberedelser kan vara guld värda när du ska prata lön med chefen. Här är tips inför lönesamtalet.

1. Kolla löneläget i ditt yrke

Ta del av Visions statistik över medlemmarnas löner och Tidningen Visions insamling från Svenska kyrkan, kommuner och regioner. Den senare gäller  samtliga anställda i 41 yrken – både de som är med och de som inte med i Vision.Telefon.png

I statistiken kan du se hur du ligger till jämfört med genomsnittskollegan på kommun-, region, och riksnivå och jämföra med andra yrken.

Här hittar du lönediagrammen för alla yrken!

Löner inom Svenska kyrkan

2. Läs på om målet för din verksamhet innan lönesamtalet

Skaffa dig koll på verksamhetens mål – om du inte redan har det. Läs lönekriterierna för din arbetsplats. Där står det vad arbetsgivaren tycker är viktigt när löneutrymmet ska fördelas.

3. Gå igenom hur ditt arbetsår har varit

Se till att du har en tydlig bild av vad du presterat under året som gått. Har du tagit på dig fler eller mer krävande arbetsuppgifter? Har ditt ansvar ökat? Har du fortbildat dig?

Utgå inte från att chefen minns eller har koll på allt du gjort – särskilt inte om du har jobbat på distans. Gå tillbaka till det förra lönesamtalet och utvecklingssamtalet och vad som sades där. Du kanske har uppfyllt det ni kom fram till med råge? Skriv ner all positiv feedback du fått.

4. Skriv ner hur du har bidragit till målen

Nu är det dags att lägga upp en plan för lönesamtalet och ta fram argumenten för att just du ska ha högre lön. Chefen måste få klart för sig både ATT du har bidragit till att nå verksamhetens mål och HUR du har gjort det. Lägg tid på att ta fram konkreta exempel.

Skriv ner dina argument och ta med anteckningarna som stöd till lönesamtalet.

5. Öva på ett fiktivt lönesamtal

Lajva lönesamtalet för att slipa argumenten och träna på hur du ska besvara de motargument som kan dyka upp. Ta hjälp av en partner, ett barn eller en kompis (som får agera chef).

6. Var positiv och fokusera på din prestation

Gå in i lönesamtalet med en positiv och konstruktiv attityd.

Var saklig och fokusera på dina egna prestationer. Ta inte upp din privatekonomi och jämför inte din lön med Kalles eller Annas.

Däremot kan du vara tydlig med hur du ser på din lön och din löneutveckling. Du kan till exempel hänvisa till statistiken och säga att du vet att du ligger lågt i jämförelse med andra i din yrkesgrupp.

Var inte rädd för att säga hur mycket du anser att du bör få i löneförhöjning, men ställ inga ultimatum om att du ska sluta om du inte är beredd att göra det.

7. Be om tydliga svar om du inte blir nöjd

Be chefen motivera varför du får den lön du får och tala om hur du ska göra för att få ett större påslag nästa gång. Se till att det ni kommer överens om dokumenteras.

Om du känner att din lön inte motsvarar din prestation och inte får något gehör från arbetsgivaren kan du också kontakta facket som kan undersöka om det blivit något fel i processen.

"Kolla din kalender före lönesamtalet"

Det märks om medarbetarna har förberett sig, enligt Cecilia Einarsdotter Larsson, utbildningsansvarig i Vision Skellefteå och enhetschef i omsorgen.

Cecilia Einarsdotter Larssons erfarenhet är att många inte insett hur viktigt det är att förbereda sig inför lönesamtalet. Och alltför få ber chefen om en handlingsplan om de är missnöjda.

– Det blir bara sura och går därifrån, säger hon.

Cecilia Einarsdotter Larsson.jpg

Eftersom hon mött så många medlemmar som känner sig otrygga i löneförhandlingssammanhang tog hon inför 2022 års revision initiativ till två livestreamade föreläsningar med retorikexperten Anna Ricknell. Ämnet var ”Retorikens förhandlingsteknik – så påverkar du din lön”.

Via Facebookgruppen för förtroendevalda fick hon 35 andra klubbar och avdelningar i landet att haka på och dela på kostnaden. Ungefär 1 500 medlemmar från norr till söder tog del av föreläsningarna.

– De fick tips, verktyg och boost. Jag vet att många var väldigt nöjda och kände sig mer rustade efteråt, säger Cecilia Einarsdotter Larsson.

Hennes hetaste tips är att man tittar i sin kalender och kollar vad man har gjort under året. Från sin roll som lönesättande chef vet hon att konkreta och sakliga argument och påminnelser verkligen spelar roll.

– Jag hade ett lönesamtal med en medarbetare som sa ”det var jag som drog igång det där projektet”. Jaha, var det du? Då fick jag tänka om och ge lite mer.