• Varslet märks redan på arbetsbelastningen. En del har börjat söka andra jobb, enligt Camilla Lundahl Skedevik.

Fackligt

Varsel slår mot medicintekniker

18 april 2024

Medicinteknikers jobb är i skottgluggen när Region Östergötland varslar 900 tjänster. Oron är stor bland medarbetarna.

Den 28 februari lades varslet av 900 tjänster i Region Östergötland. Den medicintekniska verksamheten är ett av de områden som pekas ut. Här jobbar runt 85 personer ­uppdelade på fem enheter – främst medicintekniker och medicintekniska ingenjörer.

– Än så länge har vi inte fått besked om hur många och vilka av oss som sägs upp, bara att man har börjat se över verksamheterna.

→ Så drabbar krisen dig som anställd

→ Region Sörmland varslar 700

Det säger Camilla Lundahl Skedevik, medicintekniker på enheten för elektromedicin och gas, som servar operations- och intensivvårdsavdelningarna på Universitetssjukhuset i Linköping.

Rykten och oro

Det går mycket rykten och många är oroliga. Främst de som inte har arbetat i regionen så länge men även de som antagligen får vara kvar, men med färre arbetskamrater och en högre arbetsbelastning.

– Det är mycket tankar och funderingar om vad som ska ske, säger Camilla Lundahl Skedevik som började jobba i regionen i augusti 2022 och är ombud för Vision på sin enhet.

Bakgrunden till varslet är regionens dåliga ekonomi, med ett underskott på 1,7 miljarder kronor. Medarbetarna i Östergötland är inte ensamma om att drabbas. Region Sörmland har varslat 700 tjänster och Karolinska sjukhuset i Stockholm 450.

Vill ha en turordningskrets

För att informera om det man vet har Lotta Dahl, ordförande för Vision i Region Östergötland, digitala träffar med alla ombud varje fredag klockan 13.

– Vi har ställt oss oeniga till varslet och diskuterar nu driftområden med våra kolleger i de övriga facken. Vi anser att hela regionen är ett driftområde och en turordningskrets, säger hon.

Arbetsgivarens intention är att allt ska vara klart så att man kan meddela de berörda under första halvan av juni.

– Det har jag svårt att tro att man hinner, säger Lotta Dahl.

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar