Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • -

Vision på Kvinnokommissionen

2024-03-27

Den 11–22 mars ägde den 68:e årliga kvinnokommissionen (CSW68) på FN i New York. Konferensen samlade över 11 000 deltagare. Kvinnokommissionen är FN:s största årliga sammankomst om jämställdhet och kvinnors egenmakt och näst största tillställning efter generalförsamlingen.

Regeringsrepresentanter, däribland den svenska jämställdhetsministern, civilsamhällesorganisationer, experter och aktivister från världens alla hörn samlades för att komma överens om åtgärder och investeringar som kan få slut på kvinnors fattigdom och främja jämställdhet. Vision var på plats som en del i delegationen från vår globala federation, PSI.

Världen befinner sig utan tvekan i ett avgörande vägskäl för jämställdheten. Även om man på vissa håll kommit längre i vissa länder, så är det tyvärr på tillbakagång i många andra. Men framför allt går det alldeles för långsamt. Enligt FN lever idag 10,3 procent av kvinnor globalt sett, i extrem fattigdom. Arbetet med att utrota fattigdom behöver gå 26 gånger snabbare om vi ska kunna uppnå målen för hållbar utveckling senast 2030.

Snabbare utveckling kräver politisk vilja och inte minst ökade investeringar. Uppgifter från 48 utvecklingsekonomier visar att det behövs ytterligare 360 miljarder dollar per år för att uppnå jämställdhet och egenmakt för kvinnor inom viktiga globala mål, bland annat för att utrota fattigdom och hunger.
Lösningarna som krävs för att få slut på kvinnors fattigdom är allmänt kända och erkända: politik, institutioner, budget och program som tar itu med ojämlikheter mellan könen och som stärker kvinnors handlingsutrymme och ledarskap. Det är den typen av investeringar som också visat sig ge utdelning. Över 100 miljoner kvinnor och flickor skulle kunna lyftas ur fattigdom om regeringarna prioriterade utbildning och omsorg, rättvisa och jämställda löner och utökade sociala skyddsnät.

Nästan 300 miljoner arbetstillfällen skulle kunna skapas fram till 2035 genom investeringar i olika omsorgstjänster, däribland barn- och äldreomsorg. Att minska könsskillnaderna i sysselsättningsgrad skulle kunna öka BNP per capita med hela 20 procent i alla regioner.

Att få lyssna till och delta i diskussioner om ekonomiskt, socialt, politiskt och digitalt könsrelaterat våld, om kvinnor och flickor under väpnade konflikter, kvinnors rätt till och på arbetet, det obetalda arbetet, kvinnligt ledarskap, aborträtt som påverkar kvinnors liv ger så mycket nya insikter och kunskap, om hur olika förutsättningar vi kvinnor, år 2024, fortfarande lever under.
Men en sak är säker. Rätten till arbete och rätt på arbetet är helt avgörande för att lyfta kvinnor ur fattigdom, och stärka kvinnor ekonomiska och sociala frigörelse. Men framför allt är det ett avgörande steg för kvinnor att frigöra sig från könsbaserat våld och ta makten över sina liv. Därför är facklig organisering så viktigt och jämställdhet en facklig fråga.

Om FN:s Kvinnokommission

Commission on the Status of Women (CSW), FN:s Kvinnokommission, är en funktionell kommission under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som enbart ägnar sig åt jämställdhetsfrågor. Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutvecklingen gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. CSW är det årliga internationella toppmötet för kvinnors rättigheter där FN:s medlemsländer möts i högkvarteret i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med mötet pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. 

Källa: Sveriges Kvinnoorganisationer (sverigeskvinnoorganisationer.se)

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss