Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Påverka förutsättningar inom äldreomsorgen

Vision mobiliserar både nationellt och lokalt för att sätta chefers och medarbetares villkor på agendan när satsningar görs på äldreomsorgen. Utan rätt förutsättningar blir satsningarna bortkastade. Du som är förtroendevald eller medlem kan hjälpa till att sprida Visions budskap om äldreomsorgen.

Äldreomsorg är mer än bara vård. Äldreomsorgen ska möjliggöra för äldre personer att så självständigt som möjligt klara sin vardag och må bra.

Vision vill följande:

 • Sveriges äldreomsorg ska ge personcentrerad, sammanhållen vård och omsorg som både tillgodoser omvårdnadsbehov, sociala behov och vårdbehov.
 • Äldreomsorgen behöver ha som mål att möjliggöra för multisjuka, äldre och personer med funktions­nedsättning att så självständigt som möjligt klara sin vardag.
 • Äldre och anhöriga ska veta vilket stöd och vilken hjälp de kan få; det ska vara enkelt och samordnat.
 • Insatserna ska tillgodose vårdtagarens behov och hen ska ha hög grad av delaktighet och självbestämmande.

Medarbetares och chefers förutsättningar är nyckeln

För att det här ska bli möjligt måste medarbetare inom äldreomsorgen ha rätt förutsättningar att göra sitt jobb. För det krävs i sin tur ett närvarande och stödjande ledarskap.

Vision har sedan en lång tid tillbaka lyft vikten av förbättrade villkor för äldreomsorgens chefer som en nyckel till en bra och välfungerande omsorgs­verksamhet för våra äldre. Under pandemin har bristerna inom äldre­omsorgen som Vision länge har påtalat hamnat i fokus.

Krav och förslag för chefer inom äldreomsorgen

Vision är ett av de största fackförbunden för chefer inom äldreomsorgen och vi arbetar bland annat för att

 • chefer ska ha färre medarbetare och mer tid att leda
 • chefsstödet ska stärkas, exempelvis genom bättre tillgänglighet till it- och hr-stöd.
 • medicinska sekreterare ska användas för att förbättra vård­dokumentationen
 • det ska införas en obligatorisk befattnings­utbildning för omsorgens chefer
 • regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en treårig tillsyns­insats med särskilt fokus på de organisatoriska förut­sättningarna för äldre­omsorgens chefer.

Vision har uttryckt våra krav i en rad olika sammanhang, till partiledare och ministrar. Vi ser det som en framgång att både IVO och Corona­kommissionen har lyft just vikten av ledarskapet inom äldre­omsorgen, och vi fortsätter vara en aktiv part i dialogen.

Visions socialchefsrapport 2022 visar på att rekryterings­läget av personal och chefer inom äldre­omsorgen är akut. Det har försämrats kraftigt på bara två år. I rapportens PM kan du läsa mer och se våra krav och förslag till lösningar.

PM: Äldreomsorg från Socialchefsrapporten 2022 (docx)

Så sprider du Visions budskap om äldreomsorgen

Här finns material som du kan använda för att sprida Visions budskap om äldreomsorgen som förtroendevald eller medlem.

Visions budskap om äldreomsorgen

Dessa är våra huvudbudskap som du kan välja bland för spridning i sociala medier.

 1. Partiledarna har varit tydliga med att äldreomsorgen måste stärkas. Nu är det upp till kommunpolitikerna i xxx- @kommun (lägg in din kommun) att leverera.
 2. Visions uppmaning till kommunpolitiker i xxx-@kommun: Ge #medarbetare och #chefer rätt förutsättningar att skapa den bästa #äldreomsorgen.
 3. Äldre ska ha en trygg omvårdnad. Det börjar med bra villkor för medarbetare och chefer i xxx-@kommun.
 4. Tre åtgärder för en bättre äldreomsorg:
  • Minska antalet medarbetare per chef.
  • Öka chefsstödet, exempelvis inom hr och it.
  • Använd medicinska sekreterare för en säker vårddokumentation.

Hashtags på Twitter

#äldreomsorgen 
#chefer 
#ledarskap

Tips: För att spara på tecken kan du lägga till en hashtag före ordet ovan direkt i meningen i inlägget. Exempelvis: Dags för politikerna i #xxxkommun att satsa på #chefer inom #äldreomsorgen.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss