Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • En man och en kvinna framför en laptop.

Påverka för mer kompetensutveckling

Goda möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning är viktiga frågor för Vision. I ett föränderligt arbetsliv är ständig utveckling avgörande för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. Alla medlemmar i Vision ska ha möjlighet att utveckla sina kompetenser för att kunna få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.

Visions undersökning om kompetensutveckling

Våren 2021 genomförde Vision en undersökning för att ta reda på hur möjligheterna till kompetensutveckling ser ut bland Visions medlemmar. Undersökningen visar att mycket måste göras för att förbättra förut­sättningarna och öka möjligheterna till kompetens­utveckling, vidare­utbildning och omställning.

Huvudresultaten i undersökningen

 • Fyra av tio saknar möjlighet till att kompetensutveckling på jobbet.
 • Kompetensutvecklingsplaner genomförs för de flesta medarbetare och är ett viktigt verktyg som leder till att arbetsgivare i högre grad tar tar vara på medarbetarnas uppdaterade kompetens.
 • Kompetensutveckling ger nya verktyg i arbetet, ökad motivation och arbetsglädje.
 • En tredjedel anser att covid-19-pandemin har krävt ett ökat behov av kompetensutveckling. Men bara hälften har fått kompetensutvecklingen de behöver för att möta de utmaningar som pandemin inneburit.
 • Varannan tror att de kommer att behöva vidareutbilda sig (utöver det som arbetsgivaren kan erbjuda), de flesta inom de tre närmsta åren. En av fyra skulle vilja byta yrkesbana helt.
 • En övertygande majoritet är inte beredd att ta studielån för att vidareutbilda sig.

Kompetensundersökning 2021

Anställda i välfärden vill ha kompetensutveckling – men många får inte

Det här vill Vision kring kompetensutveckling

 • Att arbetsgivare ska arbeta ännu mer systematiskt och aktivt för att chefer och medarbetare upprättar och använder sig av planer för kompetensutvecklingen.
 • Att fler konkreta utbildningsinsatser på områdena hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social) och digitalisering genomförs.
 • Att det förebyggande arbetet mot diskriminering intensifieras så att alla medarbetare ges lika möjligheter till kompetensutveckling på jobbet.
 • Att utbildningsutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma och att studiestödsystemet fungerar även för de med en etablerad inkomst sedan tidigare och familj att försörja.
 • Att omställningsavtalen fortsätter utvecklas i takt med att förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras.
 • Att arbetsgivare utformar strategiska och långsiktiga planer för kompetensförsörjningen, där framtida behov analyseras och används som utgångspunkt för medarbetarnas kompetensutveckling.

Påverka på din arbetsplats

Det finns mycket du som förtroendevald eller medlem i Vision kan göra för att påverka på din arbetsplats för mer kompetensutveckling. Här har vi listat exempel på hur du kan gå tillväga.

1. Ta reda på vad medlemmarna tycker

Bjud in till en träff med medlemmar på din arbetsplats och prata om hur ni ser på möjligheterna till kompetensutveckling hos er. Inled gärna träffen med ett quiz med frågor relaterade till ämnet.

Exempel på frågeställningar till efterföljande dialog kan vara följande:

 • Hur ser våra möjligheter till kompetensutveckling ut?
 • Är den jämlik, det vill säga får alla samma möjligheter till kompetensutveckling?
 • Är kompetensutvecklingen tillräcklig för att vi ska kunna sköta våra nuvarande arbetsuppgifter väl?
 • Är kompetensutvecklingen tillräcklig för att vi ska kunna utvecklas i takt med att arbetslivet och våra uppgifter förändras?
 • Har arbetsgivaren en kompetensförsörjningsplan (som ni känner till)?
 • Har ni individuella planer för kompetensutveckling?

Omställningsquiz och diskussionsfrågor (ppt)

2. Anteckna och sammanställ underlaget

Anteckna och sammanställ vad ni har sagt så att ni kan använda det i nästa steg. Ett annat alternativ är att skicka ut en enkät till medlemmarna på din arbetsplats.

3. Bjud in till möte med arbetsgivaren

När du har fått en bild av hur det ser ut på er arbetsplats är det dags att samtala med er chef. Använd gärna Visions undersökning för att ge en bakgrund och komplettera med underlaget om hur medlemmarna upplever kompetens­utvecklingen just hos er. Be arbetsgivaren förklara hur de jobbar strategiskt med kompetens­försörjning och försök skapa en samsyn kring vad som behöver förbättras och hur.

Två övergripande mål att sträva efter i dialogen är att

 • arbetsgivaren börjar arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen i verksamheten – det vill säga att medarbetare får den kompetens som kommer att behövas i framtiden
 • ni på ett systematiskt vis tar fram och använder er av individuella planer för kompetensutveckling.

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss