Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Påverka för mer kompetensutveckling

Goda möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning är viktiga frågor för Vision. Som medarbetare i ett föränderligt arbetsliv är ständig utveckling avgörande för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. Alla medlemmar i Vision ska ges möjlighet att utveckla sina kompetenser för att kunna få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.

För att ta reda på hur möjligheterna till kompetensutveckling ser ut bland Visions medlemmar genomfördes en undersökning våren 2021. Den visar att mycket måste göras för att förbättra förutsättningarna och öka möjligheterna till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning.

Huvudresultaten i undersökningen visar att

 • Fyra av tio saknar möjlighet till att kompetensutveckling på jobbet.
 • Kompetensutvecklingsplaner genomförs för de flesta medarbetare och är ett viktigt verktyg som leder till att arbetsgivare i högre grad tar tillvara på medarbetarnas uppdaterade kompetens.
 • Kompetensutveckling ger nya verktyg i arbetet, ökad motivation och arbetsglädje.
 • En tredjedel anser att covid-19-pandemin har krävt ett ökat behov av kompetensutveckling, men bara hälften har fått kompetensutvecklingen de behöver för att möta de utmaningar som pandemin inneburit.
 • Varannan tror att de kommer behöva vidareutbilda sig (utöver det som arbetsgivaren kan erbjuda), de flesta inom de tre närmsta åren. En av fyra skulle vilja byta yrkesbana helt.
 • En övertygande majoritet är inte beredd att ta studielån för att vidareutbilda sig.

Det vill Vision

 • Att arbetsgivare arbetar ännu mer systematiskt och aktivt för att chefer och medarbetare upprättar och använder sig av planer för kompetensutvecklingen.
 • Att fler konkreta utbildningsinsatser på områdena hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social) och digitalisering genomförs.
 • Att det förebyggande arbetet mot diskriminering intensifieras så att alla medarbetare ges lika möjligheter till kompetensutveckling på jobbet.
 • Att utbildningsutbudet i högre grad anpassas för yrkesverksamma och att studiestödsystemet fungerar även för de med en etablerad inkomst sedan tidigare och familj att försörja.
 • Att omställningsavtalen fortsätter utvecklas i takt med att förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras.
 • Att arbetsgivare utformar strategiska och långsiktiga planer för kompetensförsörjningen där framtida behov analyseras och används som utgångspunkt för medarbetarnas kompetensutveckling.

Påverka på er arbetsplats

Det finns mycket du som förtroendevald eller medlem i Vision kan göra för att påverka på din arbetsplats. Här har vi listat exempel på hur du kan gå tillväga.

 • Ta reda på vad medlemmarna tycker. Bjud in till en träff med medlemmar på din arbetsplats och prata om hur ni ser på möjligheterna till kompetensutveckling hos er. Inled gärna träffen med ett quiz med frågor relaterade till ämnet. 

  Exempel på frågeställningar till efterföljande dialog kan vara:
  – Hur ser våra möjligheter till kompetensutveckling ut?
  – Är den jämlik? D.v.s. får alla samma möjligheter?
  – Är den tillräcklig för att vi ska kunna sköta våra nuvarande arbetsuppgifter väl?
  – Är den tillräcklig för att vi ska kunna utvecklas i takt med att arbetslivet och våra uppgifter förändras?
  – Har arbetsgivaren en kompetensförsörjningsplan (som ni känner till)
  – Har ni individuella planer för kompetensutveckling?

  Kompetensutveckling (ppt)
 • Anteckna och sammanställ underlaget. Det kan ni använda i nästa steg. Ett annat alternativ är att skicka ut en enkät till medlemmarna på din arbetsplats. 
 • Bjud in till möte med er chef/arbetsgivare. När du har fått en bild av hur det ser ut på er arbetsplats är det dags att samtala med chef/arbetsgivare. Använd gärna Visions undersökning för att ge en bakgrund och komplettera med underlaget om hur medlemmarna upplever kompetensutvecklingen just hos er. Be arbetsgivaren förklara hur de jobbar strategiskt med kompetensförsörjning och försök skapa en samsyn kring vilka delar som behöver förbättras och hur.

  Två övergripande mål att sträva efter i dialogen är:
  1. Att arbetsgivaren börjar arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen i verksamheten – d.v.s. att medarbetare får den kompetens som kommer behövas i framtiden.

  2. Att ni på ett systematiskt vis tar fram och använder er av individuella planer för kompetensutveckling.

Mer material

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar