Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Förtroendevald läser igenom en checklista

Checklista för ett försämrat säkerhetsläge

2023-02-17

Säkerhetsläget i Sverige har försämrats. Bland annat Säkerhetspolisen och Myndigheten för psykologiskt försvar menar att den senaste tidens händelser så som den så kallade LVU-kampanjen som riktats mot socialtjänsten eller de offentliga koranbränningarna är bidragande orsaker till det försämrade läget. Många av Visions medlemmar arbetar i verksamhet som kan drabbas av attentat av olika slag. 

Vad kan du som skyddsombud göra för att möta denna hotbild och hur kan arbetsmiljöarbetet bidra till en trygg arbetsplats för alla? Vi har tagit fram en checklista du kan utgå ifrån med viktiga aspekter i arbetet.

  • Vikten av ett aktivt förebyggande arbete. Initiera en diskussion i skyddskommittén där ni går igenom hur ni fortlöpande undersöker och riskbedömer risker för hot och våld i er organisation. Fungerar det väl eller behöver ni förändra något? 
  • Vikten av tydliga och välkända rutiner. Hur ser era säkerhetsrutiner ut? Finns det exempelvis goda möjligheter till snabb hjälp vid en hot- och våldshändelse i samtliga verksamheter? Behöver ni komplettera något i era rutiner? Är rutinerna väl kända för alla medarbetare? 
  • Finns det särskilda verksamheter hos er som kan vara extra utsatta? Vissa verksamheter så som exempelvis socialtjänsten, HVB-hem och eller kommunhuset riskerar eventuellt att utsättas i högre utsträckning för hot- och våldssituationer i samband med den senaste tidens händelseutveckling. Ett särskilt fokus rekommenderas i de verksamheter som ni tillsammans inom skyddskommittén identifierar.
  • Var kan jag hitta mer information om hur man kan arbeta med frågor kring hot och våld? Suntarbetslivs partsgemensamma verktyg Säkerhetsdialogen erbjuder checklistor, stöd, förslag till gruppaktiviteter och annan praktisk hjälp ifall ni vill fördjupa er eller arbeta vidare med dessa frågor i er organisation. 

Säkerhetsdialogen (suntarbetsliv.se)

Checklistor hot och våld

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss