Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Guide: Så arbetar du mot stress på arbetsplatsen

En arbetsplats kan ha för hög nivå av arbetsbelastning eller annan typ av osund stress. Det kan leda till sjukdom eller exempelvis olycksfall hos personalen. Det kan också resultera i sämre resultat för arbetsgivaren, kompetensförlust, konflikter eller hög personalomsättning. Här får du som chef verktyg för hur du kan hantera stress hos din personal.

Välfärdsyrken är riskyrken när det kommer till stress eftersom arbetsbelastningen många gånger är stor, samtidigt som det ofta saknas resurser. I en enkätundersökning som Vision har genomfört, pekade skyddsombuden ut just arbetsbelastning och stress som det största arbetsmiljöproblemet för Visions medlemmar.

Se stressen i tid hos den enskilda medarbetaren…  

Det är viktigt att tidigt fånga upp tecken på ohälsosam stress hos en arbetstagare, innan det riskerar att leda till utbrändhet eller andra problem för individen. Det kan handla om problem med koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter eller ökad ilska och irritation. Här har du som närmaste chef en viktig roll. Om du märker att någon verkar stressad, fråga hur personen mår. Om det handlar om ett akut problem, hjälp personen direkt genom att till exempel plocka bort arbetsuppgifter, skjuta upp planerade aktiviteter eller prioritera annorlunda. Koppla in företagshälsovården eller HR vid behov. Gör en plan tillsammans med medarbetaren om hur man kan lösa arbetssituationen, på både kort och lång sikt. Följ upp åtgärderna för att se att de fungerar! 

Vill du veta hur hög stressnivån är hos dig eller din medarbetare?   

Testa stressnivån (suntarbetsliv.se)

…och fånga upp och åtgärda riskfaktorer för alla medarbetare i organisationen  

Undersök  

Även på organisatorisk nivå är det viktigt att upptäcka problem med stress på arbetsplatsen i god tid. Behöver du stöd, tänk på att du kan ta HR eller företagshälsovården till hjälp. Genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) förhindrar ni eventuell ohälsa på grund av stress och skapar en arbetsplats med bättre balans mellan krav och resurser. 

Börja med att undersöka arbetsbelastning och stress på din arbetsplats för att hitta brister, men också för att identifiera orsakerna till stressen. Stressen kan vara kopplad till andra orsaker än arbetsbelastning, till exempel sociala orsaker (såsom konflikter mellan arbetstagarna) eller så kallad samvetsstress (när man känner sig otillräcklig i förhållande till exempelvis brukares behov och har känslan av att aldrig räcka till). Det är viktigt att veta orsakerna till stressen för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.  

Läs mer om samvetsstress (suntarbetsliv.se)

Läs mer om orsaker till stress på jobbet (suntarbetsliv.se)

För att undersöka risker i arbetsmiljön kan det vara en god idé att tillsammans med skyddsombudet gå igenom verksamhetsresultat, sjukskrivningar och tidrapporter. Det är också viktigt att prata om stress och arbetsbelastning på exempelvis medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och så vidare. Stress och stressnivå hos dina medarbetare kan också undersökas i en medarbetarundersökning.  

Vill du ha stöd i hur du pratar om stress på din arbetsplats? Testa Stressdialogen på suntarbetsliv.se: 

Prata om stress i Stressdialogen (stressdialogen.suntarbetsliv.se)

Bedöm riskerna 

Bedöm tillsammans med skyddsombudet vilken risk för ohälsa det finns för olika grupper av arbetstagare utifrån resultaten av undersökningen. Det är också viktigt att bedöma hur allvarliga riskerna är utifrån frågorna: 

  • Kan riskerna innebära svåra konsekvenser? 
  • Är det hög sannolikhet att de inträffar? 

Åtgärda 

Nästa steg är att hitta lämpliga åtgärder för att minska kraven i arbetet eller öka och bygga upp resurserna. Försök att fokusera på åtgärder som är långsiktiga, riktar in sig på orsakerna till problemen och som kan lösas i organisationen. Prioritera tillsammans med skyddsombud allvarliga risker och upprätta en handlingsplan.  

Följ upp 

Slutligen är det viktigt att ni inom skyddsorganisationen följer upp om åtgärderna har haft avsedd effekt. Vilka konsekvenser har de fått? Behöver du sätta in andra åtgärder? 

För mer stöd i att hantera stress hos medarbetarna, besök Arbetsmiljöverkets webbplats: 

Arbetsmiljöverkets broschyr (arbetsmiljoverket.se)

Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter (arbetsmiljoverket.se)

Förebygga stress 

Det gäller alltså att se till att undersöka, åtgärda och följa upp stress på jobbet! Men det är också viktigt att förebygga stressen så att det inte blir allvarliga konsekvenser senare. Här har du som närmaste chef en viktig roll.  

Några viktiga faktorer som skyddar mot stress: 

  • Återhämtning: Har dina medarbetare tid och möjlighet till återhämtning på eller efter jobbet? Återhämtningen kan se olika ut beroende på om jobbet är fysiskt eller psykiskt krävande. Vi mår alla bra av raster och pauser på jobbet! 
  • Meningsfullt arbete: Ett arbete som känns meningsfullt och som vi har inflytande över påverkar vår hälsa positivt. Vi har ett behov av att förstå varför vi gör något och vilken betydelse det har. Ett sätt att öka känslan av meningsfullhet på arbetsplatsen är att tydliggöra verksamhetens syfte och mål för alla. 
  • Socialt stöd: Försök att i ditt ledarskap visa att det är viktigt med en arbetsplatskultur där medarbetarna är inkluderande och stöttar varandra och där olikheter uppskattas. 

Förebygg osund stress på jobbet (stressdialogen.suntarbetsliv.se)

Fler verktyg inom Stress

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss