Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Du får en faktura på medlemsavgiften varje månad. Om du är ansluten till Kivra kommer fakturan dit. Från den dagen ditt medlemskap börjar gälla kan du anmäla autogiro eller e-faktura via Mina sidor. Har du ett framtida medlemskap behöver du göra det via din internetbank i stället.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Guide: Vad är diskriminering?

Det är viktigt att du som chef har bra koll på vad som menas med diskriminering, så att du kan försäkra dig om att det inte förekommer i din verksamhet. Här kan du läsa mer om vad diskriminering är och om ditt ansvar som chef.

Vad innebär diskriminering?

Diskrimineringslagen (2008: 567) består i huvudsak av två delar: förbudet mot diskriminering och kraven om aktiva åtgärder. Förenklat handlar det om att ingen ska missgynnas eller kränkas med ett samband till någon av diskriminerings­grunderna i lagen. Som chef har du ett ansvar att arbeta förebyggande mot diskriminering.

Förbudet gäller diskriminering av anställda, de som söker arbete, gör praktik eller är inhyrd personal. Det gäller även för bemötande gentemot kunder, besökare, brukare och medborgare som är i kontakt med en verksamhet.

Diskrimineringsformer

Det finns sex olika former av diskriminering:

 • direkt diskriminering
 • indirekt diskriminering
 • trakasserier
 • sexuella trakasserier
 • bristande tillgänglighet
 • instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringslagen förbjuder också repressalier som innebär att på något sätt bestraffas för att anmäla diskriminering, eller för att påpeka fel i arbetsgivarens förebyggande arbete eller hantering av en fråga.

Diskrimineringsgrunder – exempel på diskriminering i arbetslivet

Här kan du läsa om vilka de sjuk diskrimineringsgrunderna i lagen är och några exempel på diskriminering i arbetslivet.

Kön

Exempel på diskriminering i arbetslivet:

 • att bli nekad vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriär­möjligheter på grund av av sitt kön
 • att vissa regler och rutiner menar att vara neutrala men missgynnar antingen män eller kvinnor
 • att bli uppsagd på grund av graviditet eller utebli från löne­utveckling på grund av föräldraledighet.

Könsidentitet och könsuttryck

Exempel på diskriminering i arbetslivet:

 • att bli nekad tillträde till toaletter och omklädnings­rum för att man avviker från könsnormen
 • att bli kränkt eller trakasserad av en kollega på grund av klädstil kopplat till ens könsuttryck.

Etnisk tillhörighet

Exempel på diskriminering i arbetslivet:

 • att bli bortvald i en rekryterings­process på grund av sitt efternamn
 • att få nedlåtande ord eller kommentarer med koppling till ens etnicitet eller hudfärg.

Religion eller annan trosuppfattning

Exempel på diskriminering i arbetslivet:

 • att bli ombedd att lämna en lokal, till exempel en frisör­salong eller butik, för att man har vissa religiösa symboler
 • att inte få en anställning för att man tillhör en viss religion
 • att missgynnas av regler om klädsel på arbetsplatsen, som inte har legitima skäl.

Funktionsnedsättning

Exempel på diskriminering i arbetslivet:

 • att arbetsgivare inte använder mikrofon eller hörselslinga, trots att en anställd med nedsatt hörsel har påtalat behovet av det
 • att bli uppsagd där ett av skälen har samband med personens funktionsnedsättning.

Sexuell läggning

Exempel på diskriminering i arbetslivet:

 • att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön
 • att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen om sin sexuella läggning.

Ålder

Exempel på diskriminering i arbetslivet:

 • att inte bli kallad till intervju på grund av sin ålder, trots att man har högre meriter än andra
 • att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen med koppling till ens ålder.

Krav på bemötande i offentlig sektor

Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Den här bestämmelsen gäller bara inom offentlig sektor och kompletterar de diskriminerings­förbud som gäller inom andra områden.

De som omfattas av förbudet är anställda inom stat, kommun och region. Förbudet gäller framför allt hur anställda bemöter allmänheten när de ger upplysningar, vägledning, råd eller annan hjälp.

Fler verktyg inom Diskriminering

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss