Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Guide: Arbetstid

Det är viktigt att du som chef har koll på regelverket kring arbetstid.

Veckoarbetstid

I Arbetstidslagen står att den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka, men i många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så.

Den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukledighet får enligt EU:s minimikrav under en fyramånadersperiod inte överstiga 48 timmar per vecka.

11 timmars dygnsvila

Dygnsvilan är minst 11 timmars sammanhållen ledighet per 24-timmarsperiod. 24-timmarsperioden kan börja räknas vilken tid som helst på dygnet, så länge det är samma klockslag hela schemaperioden. Dygnsvilan kan förläggas när som helst under respektive dygn.

36 timmars veckovila

Man har rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod.

Beredskap och jour

Du kanske är ansvarig för en verksamhet där man är beroende av personal som är tillgänglig även utöver ordinarie arbetstid. Som arbetsgivare kan du då begära att medarbetare har beredskap eller jour.

Beredskap innebär att medarbetaren ska kunna komma till arbetet efter viss inställningstid. Beredskap har man oftast i hemmet eller på annan plats där man snabbt kan ta sig till jobbet. Man kan ha beredskap under dygnsvilan, och under veckovilan om det finns kollektivavtal om det. Om ledigheten avbryts genom tjänstgöring ska man kompenseras genom ny ledighet. Tiden man har beredskap ligger utanför den ordinarie arbetstiden.

Jour innebär i princip att du omedelbart ska kunna träda i tjänst. Jour har man i regel på sin arbetsplats. Jourtiden får vara högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar under en kalendermånad.

Övertid

Som chef kan du beordra dina medarbetare övertid. Arbetstidslagen säger dock att man inte kan jobba mer än 50 timmar övertid under en månad och sammanlagt högst 200 timmar under ett år. En arbetsgivare kan få tillåtelse att använda medarbetare för mer övertid än så, antingen genom en överenskommelse med facket eller genom att få dispens från reglerna i arbetstidslagen från Arbetsmiljöverket.

Men det är viktigt att komma ihåg att det aldrig går att sluta avtal som ger dig mer arbetstid än 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod, inklusive övertid, jour, semester och sjukledighet.

Mertid

Om man är deltidsanställd, räknas den tid man arbetar utöver den ordinarie arbetstiden som mertid, och inte som övertid. Arbete på mertid äger dock endast rum under ordinarie arbetstid för heltidsanställda. Jobb under annan tid på dygnet är övertid även för deltidsanställda. Man kan jobba mertid i högst 200 timmar under ett år.

Obekväm arbetstid

Om arbetet kräver, kan du beordra medarbetare att arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att man ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det.

Nattarbete

Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan 00-05. Men givetvis finns det verksamheter som måste ha personal dygnet runt, till exempel inom vård/omsorg och räddningstjänst. All verksamhet som har bemanning på natten mellan 00 och 05 måste därför ha kollektivavtal om nattarbete – annars bryter det mot lagen.

Fler verktyg inom Arbetsrätt

Frågor & svar