Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Guide: Så leder du agilt

De flesta har hört talas om agila processer, men det är få som vet vad det egentligen är. Agilt betyder lättrörligt och det är precis vad agila arbetsprocesser är.

Agilt ledarskap handlar mer om att skapa förutsättningar för dina medarbetare – än att bestämma. Teamen styr processen, men jobbar mot ett gemensamt definierat slutmål med flera delmål på vägen. Med hjälp av konstant feedback och utvärdering så självreglerar gruppen sitt arbetssätt.

Agil chef

I ett traditionellt ledarskap finns ofta en struktur med chefer, mellanchefer och medarbetare. Där chefen bestämmer vad som ska göras, på vilket sätt och hur det ska se ut – innan det ens har börjat. Arbetarna gör jobbet och mellancheferna kontrollerar och rapporterar till högsta chefen, allt väldigt noggrant kontrollerat.

Det här skapar omfattande dokumentationer, långa beslutskedjor, detaljerade kravspecifikationer och byråkratiserande metoder och processer. Och framför allt, det tar lång tid och det är inte särskilt effektivt.

I en agil organisation så måste du vinna förtroendet hos dina medarbetare. Informationsövertag och formell makt räcker inte längre. Du kan inte detaljstyra längre. Du kommer att gå från att peta i sakfrågor och bestämma, till att stötta och inspirera.

Hur du kommer igång med ett agilt arbetssätt

För att komma igång behöver du börja med att skapa ett team. Utgå ifrån vad medarbetarna kan och vill göra. Bygg arbetet kring individer som är engagerade och motiverade. Skapa sen självorganiserade team med varierande kompetenser. Ge dem den miljö och det stöd de behöver och framför allt ge dem förtroende. Och skapa en arbetsplats som underlättar spontanmöten och samarbeten.

Kom fram till ert mål

Bestäm sen tillsammans vad ni ska göra. Vad är slutmålet? Försök visualisera vad ni tillsammans vill uppnå. Gör gärna en skiss eller en prototyp.

Ta ett kliv tillbaka

Våga ta ett kliv tillbaka och låt dina medarbetare fatta beslut. Prata i termer om oss och vi. Som agil ledare skapar du en ram för medarbetarna att förhålla sig till och låt sedan teamet självständigt bestämma hur arbetet ska utföras. Att ge rätt förutsättningar och förväntningar blir din främsta arbetsuppgift. Försök inte förutse vad som kommer att hända. Utan skapa istället en organisation som har möjlighet att lösa de problem som uppkommer - när de uppkommer.

Var transparent

Skapa en transparent miljö, kultur och en arbetsprocess där alla delar med sig av sina idéer och planer. Ha en transparent agenda och prioriteringar. Skapa öppna digitala och fysiska miljöer där alla kan se och följa vad som händer. Med transparens följer också möjlighet för alla att engagera sig, ställa frågor och påverka. Vilket ger en förhöjd känsla av delaktighet. Sök feedback från kollegor och jobba i korta upprepade cykler med löpande utvärdering för att snabbt kunna ställa om och anpassa sig utifrån nya förutsättningar.

Agilt fotfäste

För att ett agilt arbetssätt ska få fotfäste i din organisation, så gäller det att vara tydlig med att agilt arbete ska prioriteras framför allt annat. Och när medarbetare eller teamet jobbar utifrån det nya agila arbetssättet, synliggör det och ge dem beröm.

Men det behöver inte vara allt eller inget – om det snabbrörliga inte funkar för hela din verksamhet, kan ett första steg vara att välja ut ett projekt eller en process och testa det agila arbetssättet där.

Agilt resultat

När du bestämmer dig för att börja arbeta agilt, så kommer det att leda till effektivare produktion, snabbare anpassning till nya metoder och mer motiverade medarbetare, som tidigt påverkar i utvecklingsprocessen. Du kommer framhäva individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. Ni kommer att ha användbara resultat istället för omfattande dokumentation. Din process transformeras från noggrann planering till snabb anpassning. Ni blir helt enkelt lite mer lättrörliga.

Fler verktyg inom Agilt ledarskap

Frågor & svar