Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Visions pensionsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att trygga de pensionsutfästelser som givits av Vision och Arbetslöshetskassan Vision åt deras anställda och efterlevande.

Stadgar för Visions pensionsstiftelse (pdf)  

Visions pensionsstiftelse är registrerad i Sverige och stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Visions pensionsstiftelse
Box 7825
103 97 Stockholm
Telefonnummer: 0771-44 00 00
E-post: ekonomi@vision.se

Tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholms län samt Finansinspektionen utövar tillsyn över stiftelsen.

Styrelse

Styrelsen i Visions pensionsstiftelse består av Veronica Magnusson, Katarina Holmqvist, Lars-Åke Josefsson, Linda Olausson, Peter Tollmann och Östen Schubert Olsson.

Ingen ersättning utgår till styrelsen.

Ersättningspolicy för Visions pensionsstiftelse (pdf)

Ekonomisk ställning

Arbetsgivarnas utfästelser är fullt tryggade. Marknadsvärdet av stiftelsens kapital överstiger åtagandet.

Årsredovisning för Visions pensionsstiftelse (pdf)

Placeringsprofil

En stabil värdetillväxt ska prioriteras framför risktagande.

Avkastningsmålet är att årligen som lägst uppnå en genomsnittlig avkastning motsvarande statslåneräntan (SLR) eller motsvarande i genomsnitt under en treårsperiod. Lägst 80 procent av tillgångarna, mätt i marknadsvärde, ska placeras i räntebärande instrument.

Policy vid investeringar

Vision policy för miljö, sociala och etiska hänsyn vid investeringar utgörs av sociala, miljömässiga och etiska kriterier.

Uteslutande kriterier

 • Vapen och krigsmateriel
 • Pornografisk verksamhet
 • Tobaksprodukter
 • Alkoholhaltiga drycker
 • Fossila bränslen

Påverkanskriterier

Hänsyn tas till följande kriterier:

 • Mänskliga rättigheter
 • Anställdas arbetsvillkor och rättigheter
 • Miljö och klimat
 • Affärsetik

Kriterierna ovan bygger på ett antal av internationella riktlinjer avseende relevanta miljö, sociala och etiska aspekter:

 • FNs förklaring om de Mänskliga Rättigheterna och de angränsande FN konventionerna.
 • FNs Global Compact
 • ILOs åtta kärnkonventioner
 • OECDs riktlinjer för multinationella företag

Stiftelsens fonder finns i Nordea: Nordea Asset Management (nordea.com)

Pensionsstiftelsens investeringar i noterade aktier sker indirekt via investeringar i värdepappersfonder och som i sin tur investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Pensionsstiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enlig 10§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m. på grund av att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Pensionsstiftelsens placeringsriktlinjer (pdf)

Information till pensionsborgenärerna

Om du har en utfästelse om pension som tryggas av stiftelsen så lämnas vid begäran följande information i pappersform:

 • Ovanstående uppgifter i pappersformat
 • Kopia av stiftelsens stadgar
 • Kopia av stiftelsens senaste årsredovisning
 • Kopia av stiftelsens placeringspolicy.

Kontakta stiftelsen om du önskar ta del av dessa handlingar. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss