Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Kvinna vid dator samtalar i telefon.

Visselblåsarfunktion

Vision har en visselblåsarfunktion som är till för dig som är medlem eller förtroendevald. Dit kan du anmäla misstankar om missförhållanden inom Vision.

För oss på Vision är det viktigt att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom vår organisation.

Därför erbjuder vi en visselblåsarfunktion tillsammans med Lantero och Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Dit kan du som är medlem eller förtroendevald anmäla till företrädare för Vision om du ser något som inte ska förekomma. Du kan välja att vara anonym.

När ska du använda visselblåsarfunktionen?

Du kan använda visselblåsarfunktionen för att anmäla allvarliga avvikelser från lagen, uppförandekoder och liknande som sker inom Visions organisation.

Alla inkomna anmälningar behandlas. Men om en anmälan bedöms ligga utanför ramarna för visselblåsarfunktionen kommer den inte att handläggas enligt gällande rutin.

Vem kan du anmäla?

Du kan anmäla missförhållanden som är kopplade till en persons tjänsteutövning eller förtroendeuppdrag inom Vision.

Personen som du anmäler ska vara något av följande:

 • chef eller annan anställd i Visions kansliorganisation
 • förtroendevald på nationell nivå (ledamot i förbundsstyrelsen, valutskott eller revisor)
 • förtroendevald i en lokal avdelning och klubb
 • arbetsgivare utan klubb eller avdelning.

Alla dessa omfattas inte av visselblåsarlagen, men kommer ändå att hanteras av Visions visselblåsarfunktion.

Visselblåsarlagen

När ska du inte använda visselblåsarfunktionen?

Du ska inte använda visselblåsarfunktionen för att rapportera personliga missförhållanden som bara påverkar personen ifråga eller personens arbetssituation.

Till exempel ska du inte använda funktionen till ärenden som berör

 • förhandlingsärenden
 • konflikter mellan personen och en annan arbetstagare
 • lönesättning
 • anställning.

Dessa ärenden bedöms som regel inte ha ett allmänintresse. Då ska du i stället kontakta ansvarig chef eller den lokala avdelningen eller klubben.

Så anmäler du missförhållanden

Du anmäler missförhållanden via visselblåsarfunktionen på Lanteros webbplats.

Anmäl ett missförhållande (lantero.report/tco)

Hur hanteras din anmälan?

Anmälningar om missförhållanden går via ett externt företag till TCO:s kansli. Kansliet gör en första bedömning av anmälan och tar fram förslag på vidare hantering.

 • Om anmälan bedöms vara av allmänintresse skickas den till Vision, som bedömer om missförhållandet ska utredas externt eller internt. Utredningen kan göras av en extern leverantör vid allvarliga missförhållanden, om det berör personer i ledande ställning, om det krävs särskild kompetens eller om missförhållandet inte kan utredas internt på ett oberoende sätt.
 • Om anmälan ligger utanför visselblåsningsfunktionens uppdrag skickas den till Vision för kännedom. Vision får sedan ta ställning kring eventuella åtgärder.

Oavsett vilken typ av utredning som görs är du som har anmält missförhållanden skyddad av sekretess och gentemot repressalier och hindrande åtgärder.

Anmälan om kränkande särbehandling

Har du blivit utsatt av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid Visions aktiviteter? Då vill vi att du anmäler det till oss via en särskild funktion. Du kan också anmäla om du har sett någon annan bli utsatt.

Anmälan om kränkande särbehandling

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss