Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Kvinna vid dator samtalar i telefon.

Visselblåsarfunktion

Vision har en visselblåsarfunktion som är till för dig som är medlem eller förtroendevald. Dit kan du anmäla misstankar om missförhållanden inom Vision.

För oss på Vision är det viktigt att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom vår organisation.

Därför erbjuder vi en visselblåsarfunktion tillsammans med Lantero och Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Dit kan du som är medlem eller förtroendevald anmäla till företrädare för Vision om du ser något som inte ska förekomma. Du kan välja att vara anonym.

När ska du använda visselblåsarfunktionen?

Du kan använda visselblåsarfunktionen för att anmäla allvarliga avvikelser från lagen, uppförandekoder och liknande som sker inom Visions organisation.

Alla inkomna anmälningar behandlas. Men om en anmälan bedöms ligga utanför ramarna för visselblåsarfunktionen kommer den inte att handläggas enligt gällande rutin.

Vem kan du anmäla?

Du kan anmäla missförhållanden som är kopplade till en persons tjänsteutövning eller förtroendeuppdrag inom Vision.

Personen som du anmäler ska vara något av följande:

 • chef eller annan anställd i Visions kansliorganisation
 • förtroendevald på nationell nivå (ledamot i förbundsstyrelsen, valutskott eller revisor)
 • förtroendevald i en lokal avdelning och klubb
 • arbetsgivare utan klubb eller avdelning.

Alla dessa omfattas inte av visselblåsarlagen, men kommer ändå att hanteras av Visions visselblåsarfunktion.

Visselblåsarlagen

När ska du inte använda visselblåsarfunktionen?

Du ska inte använda visselblåsarfunktionen för att rapportera personliga missförhållanden som bara påverkar personen ifråga eller personens arbetssituation.

Till exempel ska du inte använda funktionen till ärenden som berör

 • förhandlingsärenden
 • konflikter mellan personen och en annan arbetstagare
 • lönesättning
 • anställning.

Dessa ärenden bedöms som regel inte ha ett allmänintresse. Då ska du i stället kontakta ansvarig chef eller den lokala avdelningen eller klubben.

Så anmäler du missförhållanden

Du anmäler missförhållanden via visselblåsarfunktionen på Lanteros webbplats.

Anmäl ett missförhållande (lantero.report/tco)

Hur hanteras din anmälan?

Anmälningar om missförhållanden går via ett externt företag till TCO:s kansli. Kansliet gör en första bedömning av anmälan och tar fram förslag på vidare hantering.

 • Om anmälan bedöms vara av allmänintresse skickas den till Vision, som bedömer om missförhållandet ska utredas externt eller internt. Utredningen kan göras av en extern leverantör vid allvarliga missförhållanden, om det berör personer i ledande ställning, om det krävs särskild kompetens eller om missförhållandet inte kan utredas internt på ett oberoende sätt.
 • Om anmälan ligger utanför visselblåsningsfunktionens uppdrag skickas den till Vision för kännedom. Vision får sedan ta ställning kring eventuella åtgärder.

Oavsett vilken typ av utredning som görs är du som har anmält missförhållanden skyddad av sekretess och gentemot repressalier och hindrande åtgärder.

Anmälan om kränkande särbehandling

Har du blivit utsatt av kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid Visions aktiviteter? Då vill vi att du anmäler det till oss via en särskild funktion. Du kan också anmäla om du har sett någon annan bli utsatt.

Anmälan om kränkande särbehandling

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar