Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare på Visions kansli.

Visions kansli – från Malmö till Luleå

På Visions kansli – våra olika kontor – finns anställda ombudsmän och andra experter. Vision har ett resurscenter i Stockholm och sju regionala center.

Visions resurscenter

I Stockholm finns Visions resurscenter. De anställda på resurscentret förhandlar och bevakar medlemmarnas intressen nationellt. Resurscentret driver också utvecklingsfrågor och central opinionsbildning.

Funktionen för kommunikation och facklig utveckling

Vi producerar och förmedlar information, kunskap och verktyg till stöd för medlemmar, förtroendevalda och Visions center i landet. En annan del av vårt ansvar är att ställa frågor och ta reda på fakta. Vi frågar kontinuerligt våra medlemmar vad de tycker om Visions verksamhet och service. Vi arbetar också mycket med undersökningar och marknadsanalyser. 

Funktionen för löner och yrkesvillkor

Vi förhandlar fram centrala avtal om löne- och anställningsvillkor, och avtal om samverkan, statistik, försäkringar med mera. Tillsammans med funktionen för kommunikation och facklig utveckling tar vi fram material, utbildningar, verktyg och metoder som stöd för medlemmar och förtroendevalda.

Förbundsjuristerna hjälper medlemmar vars ärenden ska avgöras i Arbetsdomstolen. En stor del av juristernas jobb är även att ge stöd, främst till ombudsmännen, i juridiska ärenden.

Funktionen för verksamhetsstöd

Vi arbetar främst med intern service och support gentemot Visions kansliorganisation. Vi arbetar också med service till medlemmarna när det gäller medlemskap, medlemsavgift och IT-support.

Vår verksamhet är fördelad mellan fem enheter; medlem, ekonomi och IT samt serviceenheten och fastighet. Även kapitalförvaltning ingår i funktionens ansvar och ligger direkt under den administrativa chefen.

HR

Vår uppgift är att ge stöd och service till Visions chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med personaladministration.

HR ska

  • utveckla och upprätthålla en gemensam personal- och lönepolitik
  • ansvara för personal-, löne- och reseadministration
  • biträda cheferna i rekryterings- och anställningsärenden
  • vara pådrivande i arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveckling
  • arbeta med personalsociala frågor och friskvård
  • tolka lagar och avtal.

Staben

Staben svarar för planering och genomförande av förbundsstyrelsens sammanträden, Visions förbundsmöten samt centrala valutskottets arbete. Staben leder även förbundets krishantering. Vi ger också råd och vägledning till Visions organisation om bland annat politiska och organisatoriska frågor.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen planerar, genomför och utvärderar Visions nationella utbildningsverksamhet för förbundets förtroendevalda. Vi svarar också för framtagande, utveckling och kvalitetssäkring av Visions nationella utbildningsutbud. Vidare ansvarar utbildningsgruppen för rekrytering av kursledare, samt samordning och utbildning av kursledare och utbildare. 

Ärendehantering

På ärendehantering hanterar vi alla inkommande mejl till våra center. Hos oss görs bedömning av ärenden, oavsett geografisk hemvist. En del förhandlings- och coachningsärenden hanteras direkt av oss. Andra ärenden går vidare till berörd enhet på resurscentret eller till det center där ärendet geografiskt hör hemma. Vi som arbetar i enheten är ombudsmän och vi befinner oss geografiskt utspridda över hela landet. 

Visions sju regionala center

Vision har sju regionala center med anställd personal som på olika sätt ger stöd och service till avdelningarna, klubbarna och medlemmarna. Centren finns i:

Vision Direkt

Vision Direkt är Visions personliga, fackliga och arbetsrättsliga rådgivning, dit medlemmar och förtroendevalda kan ringa eller mejla för att ställa frågor till kunniga rådgivare om allt som rör jobbet och Vision. Vision Direkt finns i Visions förbundshus i Stockholm.

Kontakta Vision

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss