Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Visions resurscenter

I Stockholm finns Visions resurscenter, som förhandlar, opinionsbildar och bevakar medlemmarnas intressen nationellt.

Här hittar du de funktioner som finns på Visions resurscenter. På resurscentret finns också Visions kanslichef och ledningsgrupp.

Visions kanslichef och ledningsgrupp

Kommunikation och marknad

Funktionen för kommunikation och marknad producerar och förmedlar information, kunskap och verktyg till stöd för medlemmar, förtroendevalda och Visions center i landet. En annan del av vårt ansvar är att ställa frågor och ta reda på fakta. Vi frågar kontinuerligt våra medlemmar vad de tycker om Visions verksamhet och service. Vi arbetar också mycket med undersökningar och marknadsanalyser.

Löner och yrkesvillkor

Funktionen för löner och yrkesvillkor förhandlar fram centrala avtal om löne- och anställningsvillkor och avtal om samverkan, statistik, försäkringar med mer. Tillsammans med funktionen för kommunikation och marknad tar vi fram material och utbildningar, och även verktyg och metoder som stöd för medlemmar och förtroendevalda.

Förbundsjuristerna hjälper medlemmar vars ärenden ska avgöras i Arbetsdomstolen. En stor del av juristernas jobb är även att ge stöd i juridiska ärenden, främst till ombudsmännen.

Verksamhetsstöd

Funktionen för verksamhetsstöd arbetar främst med intern service och support gentemot Visions kansliorganisation. Vi arbetar också med service till medlemmarna när det gäller medlemskap, medlemsavgift och it-support.

Vår verksamhet är fördelad mellan fem enheter: medlem, ekonomi, it, service och fastighet. Även kapitalförvaltning ingår i vårt ansvar och ligger direkt under den administrativa chefen.

HR

HR-funktionens uppgift är att ge stöd och service till Visions chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med personaladministration.

HR ska

  • utveckla och upprätthålla en gemensam personal- och lönepolitik
  • ansvara för personal-, löne- och reseadministration
  • biträda cheferna i rekryterings- och anställningsärenden
  • vara pådrivande i arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveckling
  • arbeta med personalsociala frågor och friskvård
  • tolka lagar och avtal.

Staben

Staben svarar för planering och genomförande av förbundsstyrelsens sammanträden, Visions förbundsmöten och centrala valutskottets arbete. Staben leder även förbundets krishantering. Vi ger också råd och vägledning till Visions organisation om bland annat politiska och organisatoriska frågor.

Utbildningsenheten

Utbildningsenheten planerar, genomför och utvärderar Visions nationella utbildningsverksamhet för förbundets förtroendevalda. Vi svarar också för att ta fram, utveckla och kvalitetssäkra Visions nationella utbildningsutbud. Vidare ansvarar utbildningsenheten för rekrytering av kursledare, samt samordning och utbildning av kursledare och utbildare.

Ärendehantering

Ärendehanteringen hanterar alla inkommande mejl till Visions center. Hos oss görs bedömning av ärenden, oavsett geografisk hemvist. En del förhandlings- och coachningsärenden hanteras direkt av oss. Andra ärenden går vidare till berörd enhet på resurscentret eller till det center där ärendet geografiskt hör hemma. Vi som arbetar på ärendehanteringen är ombudsmän och befinner oss geografiskt utspridda över hela landet.

Kontakta Vision

Kontakta Visions pressavdelning

Chatta med oss i Vision-appen!

Som medlem i Vision kan du chatta med en rådgivare – direkt i Vision-appen! Du hittar appen där appar finns.

Om Vision-appen

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss