Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions resurscenter

I Stockholm finns Visions resurscenter, som förhandlar, opinionsbildar och bevakar medlemmarnas intressen nationellt.

Funktionen för kommunikation och facklig utveckling

Vi producerar och förmedlar information, kunskap och verktyg till stöd för medlemmar, förtroendevalda och Visions center i landet. En annan del av vårt ansvar är att ställa frågor och ta reda på fakta. Vi frågar kontinuerligt våra medlemmar vad de tycker om Visions verksamhet och service. Vi arbetar också mycket med undersökningar och marknadsanalyser. 

Funktionen för löner och yrkesvillkor

Vi förhandlar fram centrala avtal om löne- och anställningsvillkor, och avtal om samverkan, statistik, försäkringar med mera. Tillsammans med funktionen för kommunikation och facklig utveckling tar vi fram material, utbildningar, verktyg och metoder som stöd för medlemmar och förtroendevalda.

Förbundsjuristerna hjälper medlemmar vars ärenden ska avgöras i Arbetsdomstolen. En stor del av juristernas jobb är även att ge stöd, främst till ombudsmännen, i juridiska ärenden.

Funktionen för verksamhetsstöd

Vi arbetar främst med intern service och support gentemot Visions kansliorganisation. Vi arbetar också med service till medlemmarna när det gäller medlemskap, medlemsavgift och IT-support.

Vår verksamhet är fördelad mellan fem enheter; medlem, ekonomi och IT samt serviceenheten och fastighet. Även kapitalförvaltning ingår i funktionens ansvar och ligger direkt under den administrativa chefen.

Personalfunktionen

Vår uppgift är att ge stöd och service till Visions chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med personaladministration.

Personalfunktionen ska

  • utveckla och upprätthålla en gemensam personal- och lönepolitik
  • ansvara för personal-, löne- och reseadministration
  • biträda cheferna i rekryterings- och anställningsärenden
  • vara pådrivande i arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveckling
  • arbeta med personalsociala frågor och friskvård
  • tolka lagar och avtal.

Staben

Staben svarar för planering och genomförande av förbundsstyrelsens sammanträden, Visions förbundsmöten samt centrala valutskottets arbete. Staben leder även förbundets krishantering. Vi ger också råd och vägledning till Visions organisation om bland annat politiska och organisatoriska frågor.

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen planerar, genomför och utvärderar Visions nationella utbildningsverksamhet för förbundets förtroendevalda. Vi svarar också för framtagande, utveckling och kvalitetssäkring av Visions nationella utbildningsutbud. Vidare ansvarar utbildningsgruppen för rekrytering av kursledare, samt samordning och utbildning av kursledare och utbildare. 

Ärendehantering

På ärendehantering hanterar vi alla inkommande mejl till våra center. Hos oss görs bedömning av ärenden, oavsett geografisk hemvist. En del förhandlings- och coachningsärenden hanteras direkt av oss. Andra ärenden går vidare till berörd enhet på resurscentret eller till det center där ärendet geografiskt hör hemma. Vi som arbetar i enheten är ombudsmän och vi befinner oss geografiskt utspridda över hela landet. 

Kontakta Vision

Kontakta Visions pressavdelning

Chatta med oss i Vision-appen!


Som medlem i Vision kan du chatta med en rådgivare – direkt i Vision-appen! Du hittar appen där appar finns.

Om Vision-appen

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar