Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Visions resurscenter

I Stockholm finns Visions resurscenter, som förhandlar, opinionsbildar och bevakar medlemmarnas intressen nationellt.

Här hittar du de funktioner som finns på Visions resurscenter. På resurscentret finns också Visions kanslichef och ledningsgrupp.

Visions kanslichef och ledningsgrupp

Funktionen för förhandling och rättshjälp

Funktionen företräder medlemmars intressen på nationella, lokala samt internationella partsarenor. Den värnar och utvecklar partsmodellen tillsammans med med- och motparter. Funktionen företräder även medlemmar i förhandlingar och rättstvister, och utvecklar det fackliga innehållet kopplat till kollektivavtal och partsarbete i dialog med förtroendevalda och kansliet. 

Inom funktionen ryms två enheter: Enheten för avtal och juridik och Enheten för samordnad förhandling.

HR

HR-funktionens uppgift är att ge stöd och service till Visions chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med personaladministration.

HR ska

  • utveckla och upprätthålla en gemensam personal- och lönepolitik
  • ansvara för personal-, löne- och reseadministration
  • biträda cheferna i rekryterings- och anställningsärenden
  • vara pådrivande i arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveckling
  • arbeta med personalsociala frågor och friskvård
  • tolka lagar och avtal.

Kommunikation och marknad

Funktionen för kommunikation och marknad producerar och förmedlar information, kunskap och verktyg till stöd för medlemmar, förtroendevalda och Visions center i landet. En annan del av vårt ansvar är att ställa frågor och ta reda på fakta. Vi frågar kontinuerligt våra medlemmar vad de tycker om Visions verksamhet och service. Vi arbetar också mycket med undersökningar och marknadsanalyser.

Medlemsstöd

Medlemsstöd ger stöd och service till medlemmar och förtroendevalda i arbetsrättsliga och fackliga frågor, samt i frågor om medlemskap och medlemsavgift. Funktionen består av två enheter: Vision Direkt och medlemsenheten.

Stabsfunktionen

Funktionen ansvarar för att ge strategiskt och operativt stöd till förbundsordförande, förbundsstyrelse och ledningsgrupp för att offensivt kunna leda förbundet. Stabsfunktionen ansvarar också för att ta fram och förmedla kunskap och budskap. Funktionen är aktiv i påverkans- och opinionsbildningsarbete och omvärldsbevakar med utgångspunkt från Visions prioriterade områden.   

Inom Stabsfunktionen ryms två enheter: Staben och Enheten för politik och påverkan.  

Staben

Staben ansvarar för stöd i de parlamentariska delarna av förbundets verksamhet, samt stöttar förbundsordförande och förbundsstyrelse i deras arbete. Staben ger också ledningsstöd i frågor om inriktning, verksamhetsplanering och uppföljning.  

Enheten för politik och påverkan

Enheten tar fram och förmedlar kunskap och budskap, omvärldsbevakar och bedriver politikutveckling. Enheten ansvarar för att de prioriterade politikområdena målsätts och tar fram strategier för ett framgångsrikt påverkansarbete, både på lång och kort sikt.

Enheten bedriver ett aktivt påverkansarbete och har täta samarbeten både externt och inom kansliorganisationen och möjliggör att frågorna får genomslag på såväl lokal som nationell och internationell nivå.

Utbildningsenheten

Utbildningsenheten planerar, genomför och utvärderar Visions nationella utbildningsverksamhet för förbundets förtroendevalda. Vi svarar också för att ta fram, utveckla och kvalitetssäkra Visions nationella utbildningsutbud. Vidare ansvarar utbildningsenheten för rekrytering av kursledare, samt samordning och utbildning av kursledare och utbildare.

Verksamhetsstöd

Funktionen för verksamhetsstöd arbetar främst med intern service och support gentemot Visions kansliorganisation.

Vår verksamhet är fördelad mellan tre enheter: ekonomi, it och service. Även kapitalförvaltning ingår i vårt ansvar och ligger direkt under den administrativa chefen.

Kontakta Vision

Kontakta Visions pressavdelning

Chatta med oss i Vision-appen!

Som medlem i Vision kan du chatta med en rådgivare – direkt i Vision-appen! Du hittar appen där appar finns.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss