Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Så arbetar centrala valutskottet

Centrala valutskottet förbereder valen till förbundsstyrelse, som väljs på förbundsmötet. Valutskottet tar ansvar för processen och ska se till helheten. Valutskottet utgår från inkomna nomineringar, valordningen och övriga beslut som förbundsmötet fattar och får bäring på hur en förbundsstyrelse ska byggas.

Centala valutskottet arbetar strategiskt och målinriktat. Därför arbetar ledamöterna inte bara under de år som förbundsstyrelsen ska väljas, utan är hela tiden aktiva i arbetet med att leta efter intressanta personer på olika möten i centerområdena och centralt.

Processinriktat arbetssätt

Valutskottet arbetar processinriktat, det vill säga

 • skapar kontaktytor med de förtroendevalda i områdena
 • återkopplar på förmöten, områdeskonferenser och i samordningsgruppen
 • letar aktivt efter ledare på olika träffar
 • efterlyser tips
 • utvecklar kompetensprofilen till förbundsstyrelsen.

Centrala valutskottet ska se till att valen går till som de ska, i enlighet med Visions stadgar och valordning. Valutskottet ska också informera om hur man ska göra för att nominera och välja.

Ledamöterna i valutskottet företräder alla medlemmar och ska se till att de har medlemmarnas förtroende genom att berätta om sitt arbetssätt och be att få återkoppling.

Så jobbar centrala valutskottet

 • Vi träffas kontinuerligt mellan valåren för att lära känna varandra och kunna fungera som ett team när det blir val.
 • Vi letar kontinuerligt efter intressanta personer på Visions olika mötesplatser, exempelvis på möten i Visions geografiska områden och Ledare i Vision.
 • Vi förankrar oss på förmöten, områdesträffar, avtalsforum, samordningsgrupper och vision.se.
 • Vi tar fram en kompetensprofil till förbundsstyrelsen.
 • Vi behöver egen utbildning för att vässa oss i arbetet.
 • Vi följer kontinuerligt förbundsstyrelsens arbete.

Kompetensprofil till förbundsstyrelsen

Centrala valutskottet har gjort en kompetensprofil som beskriver önskvärda egenskaper för Visions förbundsstyrelse. 
 
Kompetensprofilen ligger tillsammans med Visions valordning till grund för centrala valutskottets förslag. Målsättningen är att förbundsstyrelsen tillsammans uppfyller kompetensprofilen. 

Visions valordning är en del av stadgarna och säger att förbundsstyrelsen ska ha jämställdhet mellan kvinnor och män, åldersmässig jämn fördelning, olika yrkeskategorier och arbetssökande, representera Visions olika geografiska områden, olika arbetsgivare samt att mångfalden främjas. De som föreslås ska vara fackligt aktiva medlemmar. 

Goda ledaregenskaper

Visions förbundsstyrelse är förbundets ansikte utåt, vilket syns i ord och handling. Visions förbundsstyrelse ser till alla medlemmars intressen och är transparenta, prestigelösa, pålitliga och ärliga. Verkar efter de demokratiska spelreglerna med ett inkluderande förhållningssätt och har en god dialog med förbundets medlemmar och förtroendevalda.

God kommunikatör

Visions förbundsstyrelse förmedlar budskap pedagogiskt och tydligt. Knyter nya relationer och upprätthåller dem samt aktivt syns bland medlemmar, förtroendevalda och i media. Visions förbundsstyrelse ska vara bärare av, samt förankra dialog kring kongress-, förbundsråds- och förbundsstyrelsebeslut. 

Framtidsorienterad strateg

Visions förbundsstyrelse bevakar strategiskt omvärlden för att leda och offensivt utveckla förbundets verksamhet. Visions förbundsstyrelse är konsekvent i sitt handlande, opinionsbildande samt inflytelserik. Samverkan med andra är viktigt för att hitta nya lösningar. 

Engagerad ambassadör

Visions förbundsstyrelse är insatt i och delar Visions framtidsidé, medlemslöfte och värdegrund. Förbundsstyrelsen är en ambassadör för Vision och det fackliga demokratiska arbetet i Sverige och övriga världen. Har ett starkt engagemang för människor och allas lika rättigheter. 

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss