Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Förslag till ny förbundsstyrelse samt revisorer

I år går förbundsstyrelsens och revisorernas mandatperiod ut. Valet sker under kongressen 3–5 oktober 2024 då en ny förbundsstyrelse samt två revisorer med ersättare för Vision utses. Här hittar du centrala valutskottets förslag för ny förbundsstyrelse samt revisorer.

De nominerade är fackligt aktiva medlemmar, blivit tillfrågade och accepterat nomineringen. Förbundsstyrelsen och revisorerna ska spegla Visions valordning samt Visions arbete med en arbetsplats för alla. Detta är reglerat i Visions stadgar.

Samtliga nominerade har intervjuats och fått svara på frågan:

''De kommande åren kommer förbundets fokus fortsatt vara att öka i facklig styrka och få fler engagerade i Vision. Beskriv på vilket sätt du kan bidra i förbundsstyrelsens uppdrag att offensivt leda förbundet i detta arbete och vilken del i satsningen du tycker är viktigast''

Deras svar hittar du under respektive namn. 

Centrala valutskottets förslag

Centrala valutskottets arbete

För att underlätta valet förbereder Visions centrala valutskott ett förslag till kongressen. Valutskottet tar också ansvar för processen och ska se till helheten i förbundsstyrelsen och övriga centrala uppdrag. 

Centrala valutskottet (CVU) har fått ett stort förtroendeuppdrag av Visions förtroendevalda att förbereda nationella val. CVU kan nu presentera ett förslag till en stark förbundsstyrelse som tillsammans kan föra Vision framåt. I vårt förslag har vi tagit ansvar för generationsväxlingen och kompetensförsörjningen inom förbundet. Nomineringsanmodan gick ut den 14 januari och fram till den 31 mars var det möjligt att nominera förtroendevalda, både till ny förbundsstyrelse samt revisorer och revisorsersättare. Vi ser att vi har ett stort engagemang bland våra förtroendevalda inom Vision ute i landet, det känns tryggt. 46 nomineringar kom in och vi har 12 platser i styrelsen samt två plus två revisorer att fördela. CVU har läst och tagit del av alla nominerades personliga brev samt svaren på vår fråga: ”De kommande åren kommer förbundets fokus fortsatt vara att öka i facklig styrka och få fler engagerade i Vision. Beskriv på vilket sätt du kan bidra i förbundsstyrelsens uppdrag att offensivt leda förbundet i detta arbete och vilken del i satsningen du tycker är viktigast.”

CVU startade den 17 april med att intervjua alla nominerade via Teams. Därefter påbörjade vi vårt pussel med att ta fram vårt förslag till ny förbundsstyrelse samt revisorer. I slutskedet av vårt arbete har CVU ringt till lämnade referenser samt tagit hjälp av en konsult som har gjort personlighetstester, för att stödja oss i vårt förslag. CVU har tagit hänsyn till valordningens kriterier, kompetensprofil och en fortsatt offensiv satsning framåt. Viktigt är att alla i förbundsstyrelsen representerar hela Vision oavsett var man kommer ifrån. Vårt förslag står för en helhet, det handlar om personer som tillsammans tar ansvar för hela förbundet, nu och framåt!

Alla nominerade fick ett samtal från oss i CVU den 17-18 juni där vi informerade om de var med i vårt förslag eller inte. Vi i CVU känner oss både glada och stolta över vårt förslag. Det är ett modigt och väl genomarbetat förslag som följer Visions inriktningsmål mot ett enkelt, nära och framåt förbund.

Centrala valutskottet genom

Lotta Dahl, sammankallande

Läs mer om centrala valutskottet

Nedan hittar du det centrala valutskottet (CVU) förslag till Visions förbundsstyrelse, revisorer samt revisorsersättare.

Förslag till ordförande och vice ordföranden

Veronica Magnusson

Veronica Magnsson 140x140.jpg

Av centrala valutskottet föreslås Veronica Magnusson som förbundsordförande.

 • Förbundsordförande
 • Kolmården – område Sydost
 • Född 1981

Fackliga uppdrag: Förbundsordförande

Nominerad till: Förbundsordförande

– Att lyckas bygga lokal förmåga att vara redo att ta sig an det som dyker upp är det viktigaste vi kan göra. Det är där vi kan få alla att känna sig välkomna och välja oss. Det är där man kan väcka nyfikenhet inför att kliva in i ett fackligt uppdrag. Det är där vi tidigt kan snappa upp vad som är på gång och bidra med lösningar. Det är där vi kan hjälp arbetsgivaren att göra rätt och säga ifrån när det behövs. Det är där vi kan lägga spännande intresseförhandlingar som sedan kan tas vidare till andra platser. I en alltmer polariserad och snabbare snurrande samtid så är det också så viktigt att människor får känna inflytande över sin situation och uppleva demokrati. Vi kan vara en organisation där man får känna att det går att göra skillnad och man dessutom får gemenskap och ha roligt ihop.

Jag kan bidra med en stor erfarenhet och kunskap om alla olika delar av vårt förbund och vad de behöver för att det ska bli så bra som möjligt. Hur vi kan kroka i varandra för att bli så bra som möjligt tillsammans. När vi diskuterar de stora frågorna vid styrelseborden så ser jag alltid alla de arbetsplatser jag under åren fått glädjen att besöka framför mig. Hur ska detta fungera där, hur blir det begripligt och hur bidrar det där? Det allra viktigaste i satsningen på ökad facklig styrka är det vi ännu inte vet att den ger. De där personerna som kanske aldrig skulle valt att gå med.Kanske någon av de över 600 unga som visat intresse för Generation Vision. De idéer som inte skulle uppstått och genomförts om vi inte hade vågat satsa. Att vi tillsammans tar ansvar för att placera oss någon annanstans än var vi är idag. Inte för att vi inte tycker om vilka vi är idag utan tvärtom för att vi tycker om Vision så himla mycket att vi ser till att utvecklas - det man vill bevara måste man utveckla. Jag bidrar med ett tryggt och framåtblickande ledarskap samt förmågan att få ut det allra bästa av det vi alla är tillsammans.

Dalia Eid

Dalia_Eid_webb.jpg

Av centrala valutskottet föreslås Dalia Eid som 1:e vice förbundsordförande.

 • Ledarskapsstrateg
 • Nyköpingsavdelningen – område Sydost
 • Född 1984

Fackliga uppdrag: 2:e vice förbundsordförande 

Nominerad till: 1:e + 2:e samt ledamot

– Jag ser tre huvudsakliga sätt att bidra till vår satsning: För det första genom att utveckla och genomföra strategier som främjar medlemskapstillväxt och engagemang. Detta kan inkludera att identifiera och adressera hinder för att bli medlem eller förtroendevald, samt att skapa initiativ och program som lockar nya medlemmar och ökar deltagandet bland befintliga medlemmar. Jag är övertygad om att genom att erbjuda meningsfulla förmåner och möjligheter, samt att tydligt kommunicera värdet av att vara en del av Vision, kan vi övertyga fler att ansluta sig till vår gemenskap. För det andra genom att bygga starka och hållbara relationer både internt och externt. Genom att samarbeta med andra förbundsstyrelseledamöter, förtroendevalda och medlemmar kan vi skapa en känsla av samhörighet och styrka inom organisationen. Externt kan vi arbeta med att utveckla partnerskap och samarbeten med andra organisationer, intressegrupper för att stärka vår röst och påverkan i samhället.För det tredje genom att investera i medlemmarnas utbildning och empowerment. Genom att erbjuda relevant och tillgänglig utbildning kan vi rusta medlemmarna med de kunskaper och verktyg de behöver för att vara aktiva företrädare för sina kollegor på arbetsplatsen. Jag anser att investera i medlemmarnas kunskap och kapacitet är en av de viktigaste delarna i att stärka förbundet på lång sikt. Att kunna påverka frågor som rör arbetslivet och samhället i stort är både meningsfullt och avgörande för att säkerställa en rättvis och hållbar utveckling. Om jag skulle välja en aspekt som är viktigast i denna satsning skulle det vara att investera i medlemmarnas utbildning och empowerment. Genom att ge medlemmarna de resurser och verktyg de behöver för att ta aktiv del i facklig verksamhet, kan vi skapa en stark och hållbar grund för tillväxt och inflytande. Genom att stärka våra medlemmar stärker vi också Vision som organisation och säkerställer att vi kan fortsätta att kämpa för ett bättre arbetsliv för alla.                                                                                                               

Sonia Koppen

SoniaKoppen_webb.jpg

Av centrala valutskottet föreslås Sonia Koppen som 2:e vice förbundsordförande  

 • Socialsekreterare
 • Vision Göteborg – Område Väst
 • Född 1983

Fackliga uppdrag: Ledamot 

Nominerad till: 1:e + 2:e och ledamot

– I början av mitt fackliga arbete tänkte jag att bara vi gör ett bra jobb kommer människor att se det och vilja bli medlemmar, men jag har insett att det inte räcker. Vi måste även våga ställa frågan om medlemskap och om att engagera sig. Vi måste ha olika kampanjer i sociala medier och bli duktiga på att fånga upp de som går in på vår hemsida.  Vi måste nå yngre som kan engagera sig i Vision.  Vi måste ut på arbetsplatserna och synas och prata om vad vi gör och hur vi påverkar. Jag vet att vi fortfarande har förtroendevalda ute som tänker som jag gjorde för några år sedan och jag är övertygad om att min erfarenhet är en styrka när jag ska prata med andra förtroendevalda och inspirera dem till att engagera sig i satsningen. Jag tror även att min erfarenhet av att leda avtalsgruppen för kommuner, regioner och vissa kommunala bolag kan vara en styrka i det här arbetet. Jag har själv sett hur viktigt det är att vi är många för att vi ska få gehör för våra frågor. Då blir det lättare att sprida den kunskapen och att förklara styrkan i kollektivet. Jag älskar personligen att prata om skillnaden i ekonomiskt värde mellan lagstiftning och kollektivavtal. TCO räknade på det för ganska många år sedan nu och då var skillnaden 80 000 kr per individ och år. Jag tycker att det blir väldigt slagkraftigt för det är genom att vi är många som vi har kunnat förhandla fram det mervärdet. Genom att koppla ihop rekrytering och organisering med den fackliga idén tror jag att vi kan ge förståelse för varför det är viktigt.

För mig är helheten det viktigaste med satsningen och det som gör att jag tror på den! Vi behöver bli både fler förtroendevalda och fler medlemmar.

Vi behöver yngre och nya förtroendevalda men vad skulle vi göra utan de äldre och erfarna? Detta och mycket mer är bitar av pusslet och alla behövs. Samtidigt är det så klart viktigt att förbundsstyrelsen kontinuerligt uppdateras kring de olika delarna i satsningen. Detta för att kunna ta strategiska beslut gällande vad som ger bra effekt på våra målsättningar och i vilka delar vi behöver justera våra arbetssätt.

Förslag till ledamöter

Anton Ehrlin

Anton_Ehrlin_webb.jpg

 • Gruppledare ÅVC
 • Vision Renova – område Väst
 • Född 1988

Fackliga uppdrag: Ledamot i Förbundsstyrelsen och ledamot lokalt

Nominerad till: Ledamot

– Förutsättningarna för dom förtroendevalda på arbetsplatsen och deras möjlighet att få kompetens och tid att göra sitt uppdrag är A & O för hela förbundets existens. Jag kan bidra genom att lyfta mina idéer och perspektiv i en förbundsstyrelse där vi kompletterar varandra. Den kollektiva tanken att vi blir bättre tillsammans är det centrala i det lokala och i FS. Därför tycker jag den ökade organiseringen är den viktigaste delen i satsningen och själva kärnan i satsningen. Ifall vi lyckas rekrytera medlemmar men inte FV så kommer vi inte kunna bidra lokalt på våra arbetsplatser. Ökar organiseringen så ökar vi i medlemsantal.

Camilla Berlin

camillaberlin.jpg

 • Vårdadministratör
 • Vision Region Östergötland – område Sydost
 • Född 1969

Fackliga uppdrag: Vice ordförande och Samordningsgrupp, med flera

Nominerad till: Ledamot

– Den viktigaste satsningen är att arbeta för att öka i antal medlemmar och förtroendevalda. Det är genom ökad facklig styrka vi kan behålla och vårda vår ställning som facklig organisation på arbetsmarknaden. För att bli fler måste Vision vara offensiva och vi måste lyssna på vad medlemmarna vill. Jag vill att vi ska synas, vi ska höras, vi ska göra skillnad. Jag kan skapa engagemang genom min kunskap, min erfarenhet och mitt intresse för fackliga frågor. Jag vill vara drivande i frågor som är viktiga för medlemmarna - arbetsliv, arbetsmiljö, lön och villkor för att var och en ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Om jag tillsammans med övriga Vision visar medlemmarna att dessa frågor är viktiga och att vi kan påverka och göra skillnad däri, kommer fler att välja Vision. Om jag får vara del i att visa att Vision är ett fackförbund att lita på, bidrar jag tillsammans med övriga förbundsstyrelsen att fler väljer Vision. Jag vill bidra med goda exempel då jag tror det lockar nya medlemmar att få höra vilken skillnad vi kan göra.                                                                                                                

 

Emma Bernhult

Emmabernhult.jpg

 • Enhetschef
 • Vision Örebro – område Svealand
 • Född 1976

Fackliga uppdrag: Ledamot Förbundsstyrelsen och ordförande lokalavdelning

Nominerad till: 1:e + 2:e och ledamot

– Jag bidrar offensivt med att på ett positivt sätt stå bakom satsningen och genom att arbeta med att få ut budskapet till medlemmarna. Det viktigaste är att bli flera förtroendevalda så att vi kan efterleva att vi ska vara nära på arbetsplatserna. Med hjälp av att vi blir fler förtroedenvalda blir vi starka på arbetsplatserna och kan påverka viktiga beslut.  

Frida Jakobsson

Fridajakobsson.jpg

 • Enhetscef LSS
 • Lyckseleavdelningen – område Norr
 • Född 1995

Fackliga uppdrag: Vice ordförande

Nominerad till: Ledamot 

– För att öka i facklig styrka har jag två områden som jag brinner för. Mentorskap. När jag kom in i min styrelse hade jag förmånen att sitta med erfarna ledamöter, de har lärt mig massor. Jag kunde däremot sakna en tydligare förankring med Vision centralt och mot andra avdelningar. Tänk vad spännande att få ha en mentor i någon annan del av Sverige! Att kunna få stöd, ta del av andra erfarenheter och få se Vision ur någon annans ögon. Visions pilotgrupp om Visionsvännerna är en bra satsning. En annan idé kopplat till mentorskap är att arbeta mer med ”syskonnätverk”, att ens egen avdelning kopplas ihop med en eller flera andra avdelningar i samma storlek ute i landet. Det kan vara ett sätt att skapa ett större engagemang i de lokala styrelserna och man fastnar inte i gamla mönster. Det kan leda till att Vision stärks och på så sätt lockar fler medlemmar. Det andra området är min absoluta hjärtefråga, nämligen att engagera unga. Jag vill jobba för att få fler unga engagerade i fackliga frågor. När jag var 23 år klev jag in som vice ordförande i min lokala styrelse och hade precis börjat på min första tillsvidareanställning. Från hemmet hade jag med mig att man ska engagera sig fackligt, det är där du har en chans att påverka. Därför blev det en självklarhet för mig att engagera mig, men jag blev förvånad över hur få unga förtroendevalda vi hade i vår avdelning. I min närhet så pratar ungdomar om att facket inte är så viktigt. Den så kallade individualistiska stereotypa ungdomen ser inte någon mening med det kollektiva som fackförbunden har att erbjuda. Den stereotypen vill jag hjälpa till att bryta, ungdomarna är vår framtid. Generation Vision är viktigt. Att Vision har satt fokus att öka i facklig styrka de kommande åren är viktigt. Ensam är inte stark i denna fråga, det är vi alla som gemensamt bidrar till Visions kraft för inflytande i både de större och mindre sammanhangen. Ju fler medlemmar vi är, desto större påverkansmöjligheter har vi – kort och gott. Det ska vara enkelt att vara en del av Vision. Jag vill jobba för att underlätta och förenkla processer, både för blivande medlemmar och nuvarande medlemmar. Hemsidan ska vara lättnavigerad och appen ska fungera som den ska, det ska gå fort att hitta den eller det man letar efter och du ska lika enkelt kunna bli medlem. Det fackliga engagemanget ska också vara enkelt, vi måste skapa bättre förutsättningar att vilja vara förtroendevald. Man ska få möjlighet till en bra introduktion och kompetensutveckling, bra stöd i form av mentorskap och ha enkla processer som underlättar arbetet. Hela Vision bygger på att vi ska vara arbetsplatsnära. Vi vill ha så många organiserade som möjligt på våra arbetsplatser och vi behöver vara synliga. Vi behöver vara där våra blivande medlemmar är och visa vad vi gör. Vision ska vara ett starkt fackförbund som man ser och hör.

Till sist så ska vi jobba framåt, vilket vi gör när vi rekryterar fler medlemmar och att engagerar redan nuvarande medlemmar. Det skapar mer möjligheter för oss att kunna engagera oss i frågor som berör våra medlemmar och deras framtid. Oavsett vilken väg vi tar så blir resultatet framåt - om vi blir fler. Det handlar om att ställa frågan och att få möjligheten att skapa sin egen strategi för rekrytering. För mig är det en viktig nyckel att vara genuin, inbjudande och närvarande då jag skapar bäst förtroende genom att vara mig själv – och förtroende är det viktigaste vi har. Det handlar om att ställa frågan på ditt sätt. Jag tror på individens kraft, där jag gärna jobbar för att stärka mina medlemmar och förtroendevalda - alla kan göra något. På det sättet bygger man en starkare gemenskap och skapar inflytande i alla led. Det skapar ett Vision som gör det enkelt att engagera sig, är nära arbetsplatserna och som ständigt arbetar framåt.

Genc Beqiri

Genc_Beqiri_webb.jpg

 • Biblioteksassistent
 • Vision Malmö – område Syd
 • Ålder 1990

Fackliga uppdrag: Ledamot och vice ordförande lokalavdelning

Nominerad till: 1:e + 2:e och ledamot

– Jag tycker inte vi är offensiva nog. Jag saknar farten och verkar för att vi ska trappa upp för att få fart och få in rekryteringsarbetet som rutin i det dagliga arbetet. Vi är bra och duktiga men vi är inte där jag vill att vi ska vara. Vi är inte ute på veckobasis lokalt och genomför någon form av insats där vi syns och hörs lokalt. Vi har en metod som bygger på att man kartlägger våra potential men vi är inte snabba och tar nästa steg. När vi inser att kollektivet måste ut och ställa frågan och inte bara de som har ansvar för rekryteringen då anser jag att det kommer börja ta fart ordentligt. Vi har en bra start, vi har rekryteringstjärnor som lyser starkt men vi behöver en hel stjärnhimmel för att lysa upp våra verksamheter. I detta sammanhang vill jag se mig själv som Karlavagnen, En vagn full av möjligheter. Jag sitter ju med i satsningen som FS ledamot och jag sitter även med i gruppen som har ansvar för sökpotten. Jag har även en lång erfarenhet av lokal rekrytering. I arbetet med satsningen så finns det flera delar som jag tycker är extremt viktiga för att vi ska nå våra mål. En del är själva rekryterings delen som jag brinner innerligt för, men den andra delen som jag inte tycker vi pratar lika mycket om är att hålla kvar våra medlemmar. Siffrorna som vi har hade kunnat vara så mycket bättre om metoden hade tagit mer höjd för att åter värva de påverkbara utträden. Vi hade inte behövt 5 år att nå våra mål. Vi rekryterar mycket men vi blöder medlemmar i nästan lika stor utsträckning. Jag tror att vi har utrymme att experimentera och prova oss fram i detta område. Det värsta som kan hända är att de lämnar och vi är i samma situation som vi är idag.

Jens Lagnestam

Jens_Lagnestam_webb.jpg

 • Församlingspedagog
 • Linköpings Stiftsavdelning – område Sydost
 • Född 1972

Fackliga uppdrag: Ledamot och fullmakt 2, med flera

Nominerad till: Ledamot

– Jag tror på ett starkt förbund där vi lär av det som varit och blickar framåt.
I den rörelse Vision är nu kan jag bidra med kunskap om lärande, processer och organisation. Facklig kraft skapar gott arbetsliv och det vill jag arbeta för tillsammans med andra förtroendevalda. I vår unika satsning är styrkan det viktigaste. Genom att vi blir fler kan vara en god motpart i samhället.

Mariela Ferré Hofman

Mariela_F_H_webb.jpg

 • Medicinsk sekreterare
 • Vision Region Skåne – område Syd
 • Född 1976

Fackliga uppdrag: Sektionsordförande och förbundsstyrelseledamot

Nominerad till: Ledamot

– Definitivt tycker jag att det är klokt att satsa på förtroendevalda och att öka i facklig styrka är en förutsättning för att vi ska kunna vara med och påverka i viktiga frågor för våra medlemmar. Mitt sätt att bidra är att vara påläst, ställa frågor, våga ifrågasätta metoderna, efterfråga resultat och analyser men kanske viktigast, bidra med vad andra förtroendevalda upplever och enträget ställa krav på fler förtroendevaldas inflytande i satsningen. Jag har lite annan fokus i satsningen än det som kanske andra har. Jag saknar tyngden, att satsningen faktiskt inkluderar svårare frågor som facklig tid, eller snarare upplevelsen v avsaknad på tid, skyddsombudets hotade roll, förtroendevalda som känner sig utsatta. Dessa frågor behöver hanteras och drivas inom satsningen för att ge legitimitet till att vilja ha fler förtroendevalda. Det är en sak att få dom, sen ska man behålla dom. Dessa frågor tycker jag kanske är viktigast tillsammans med det jag skrev innan. Gedigen utbildning och ett grundat fackligt arbete som rekryterande inte bara glassiga reklamkampanjer.

Nora Stensvik

Nora.jpg

 • Handläggare
 • Borlängeavdelningen – område Mitt
 • Född 1991

Fackliga uppdrag: Vice ordförande och Skyddsombud, med flera

Nominerad till: Ledamot

– Jag tror att den viktigaste delen i satsningen är att skapa en stark gemenskap och kultur av samarbete inom förbundet. Genom att bygga starka relationer och främja öppen kommunikation kan vi arbeta tillsammans mot gemensamma mål och stärka vår fackliga styrka. Att få fler engagerade i visionen kräver att vi arbetar som ett team och att vi inspirerar och stödjer varandra i vårt arbete, tror att jag kan även vara en förebild utifrån min bakgrund och resa hit. Med mina insatser och mitt engagemang ser jag fram emot att bidra till att leda förbundet offensivt mot dessa mål. Med hopp om en ljus framtid och en starkare facklig gemenskap.

Thomas Witting

Thomaswitting.jpg

 • Arbetskonsulent
 • Södertälje kommunavd – område Stockholm
 • Född 1973

Fackliga uppdrag: Ordförande, med flera

Nominerad till: Ledamot

– Det viktigaste i satsningen är att få fler engagerade i Vision. Det är helt avgörande att vi lyckas med detta arbete då det ytterst är den svenska modellen som står på spel. Vi behöver öka organisationsgraden då den ger inflytande och möjlighet att påverka.

Jag har erfarenhet av detta arbete i Södertälje där vi arbetar systematiskt med den framtagna metoden. Den senaste tiden har vi växt med flera nya ombud varje månad. Med fler ombud får vi starkare förankring lokalt och vi fångar upp brister i till exempel arbetsmiljön på ett tidigt stadie vilket möjliggör att vi kan påverka.

Fler ombud leder till att vi blir fler medlemmar då vi är synliga och relevanta på arbetsplatserna. Jag tycker om att prata med medlemmar om  ombudsrollerna och varför de är så viktiga och det är en erfarenhet som jag tror är bra att ta med sig in i förbundsstyrelsen.

Förslag till revisorer

Monika Göl

Monicagol.jpg

 • Medicinsk sekreterare
 • Vision Region Skåne – område Syd
 • Född 1969

Fackliga uppdrag: Ordförande, Förbundsrevisor, med flera

Nominerad till: Revisor

– I rollen som revisor bidrar man inte direkt i förbundsstyrelsens uppdrag utan mer att bistå med uthålligheten i fattade beslut och att hålla fokus genom att efterfråga resultat. Personligen anser jag att satsningen som helhet är viktig för att ta oss an framtiden och visar samtidigt på vikten av att göra mer än en sak i taget, hur mycket hänger ihop. Blir vi inte fler förtroendevalda klarar vi inte att hålla uppe det tempo som framtiden för med sig och som alla medlemmar förväntar att vi kan leverera i.

Ska vi klara av att fortsätta växa i medlemsantal och klara av uppgifter som kommer med fler medlemmar måste vi bli fler förtroendevalda - därför får jag nog välja fler förtroendevalda som viktigast.

Såklart hänger det tätt samman med fler medlemmar men för att kunna organisera fler behöver vi vara närvarande lokalt genom kontakt med våra kollegor och driva lokala frågor som är viktiga för medlemmarna i vardagen. Förutsättningar att verka lokalt som förtroendevald behöver fortsatt stärkas.

Ove Jansson

Ovejansson.jpg

 • Biblioteksutvecklare
 • Tidaholmsavdelningen – område Väst
 • Född 1965

Fackliga uppdrag: Kassör, med flera

Nominerad till: Revisor

– I rollen som revisor ser jag möjligheten till att följa upp att de beslut som fattas också genomförs och hur effektivt genomförandet är i relation till mål, effektivitet och resurser. Ett viktigt område för mig är hur beslut påverkar och genomförs i de olika nivåerna i förbundet och hur samverkan mellan förtroendevalda och kansliorganisation fungerar. Fokus på fler medlemmar och fler förtroendevalda är grundläggande för att öka i facklig styrka.

Alla oavsett roll i Vision kan bidra till att hela tiden se till så att detta fokus inte tappas bort. I ett uppdrag som revisor ser jag det som särskilt angeläget att hela tiden efterfråga förbundsstyrelsens arbete och uppföljning kring att få fler medlemmar och förtroendevalda i Vision. En del i detta är också att följa utvecklingen av Visions andel i olika yrkesgrupper.

Thomas Lund

Tomaslund.jpg

Av centrala valutskottet föreslås Thomas Lund som 1:e revisorsersättare. 

 • Supportkonsult
 • Region Västmanland – område Svealand
 • Född 1973

Fackliga uppdrag: Kassör och Revisor i Vision, med flera

Nominerad till: Revisor

– Jag anser att de kommande årens fokus på att öka i facklig styrka och flera förtroendevalda, båda är viktiga. Flera medlemmar ger behov av fler förtroendevalda. Viktigast är nog ändå att, öka i facklig styrka alltså flera medlemmar. Ett starkt förbund betyder att vi kan sätta hårdare press på arbetsgivarna gällande löner och villkor. Som revisor följer jag hela tiden förbundsstyrelsens arbete med satsningen.

Carin Neanro

Carinneanro.jpg

Av centrala valutskottet föreslås Carin Neanro som 2:e revisorsersättare. 

 • Verksamhetschef
 • Nora Kommunavdelning – område Svealand
 • Född 1969

Nominerad till: Revisorsuppleant

– Jag tänker att som revisorsuppleant så har jag inga direkta sådana uppdrag, mer än att granska så att förbundet jobbar med rätt saker och använder resurser på rätt sätt.

Övriga inkomna nomineringar

Anna Gynning

 • Samordnare
 • Region Gotland – område Sydost
 • Född 1977

Fackliga uppdrag: Vice ordförande

Nominerad till: Ledamot

– Jag tror att relationer är viktiga i rekryteringsarbetet. De måste på ett näst intill personligt plan komplettera och i vissa fall ersätta allmänt kommunikationsmaterial som bara når och läses av en del. Informationen och även sociala medier är viktiga men ofta krävs en relation för att ta det sista steget. Det är där vi ska vara. Jag vill satsa på att stärka våra förtroendevalda så att de blir en rekryterande kraft i sig själva. Min erfarenhet så här långt säger att på de platser vi ger ett skyddsombud eller ombud ett stort förtroende, rätt verktyg och fortbildning, där växer medlemstalet stadigt. Ofta med hänvisning till just det ombudet. Vi ska vattna där det redan växer och få det att växa ännu mer. På en högre nivå, så som förbundsstyrelsen skulle jag vilja vara med och ta fram verktyg och arbetssätt för just detta. Utan tvekan finns det platser där man måste så ett första frö för att komma igång, och helt säkert finns stor kompetens här. Dock är mitt önskade fokus, styrka och bidrag är alltså en möjlig satsning på de som redan rekryterar.

Esteri Nilsson

 • Administratör
 • Vision Karlstad – område Svealand
 • Född 1963

Fackliga uppdrag: Kassör

Nominerad till: Ledamot

– Jag är nyfiken gillar nya utmaningar i livet, är lösningsfokuserad  och bra på att driva beslutade frågor framåt. Gillar att vara i sociala samanhang där man kan vara med  påverka och diskutera viktiga frågor.

Felipe Martinez

 • Socionom 
 • Malmöavdelningen – område syd
 • Född 1988

Fakligt uppdrag: Arbetsplatsombud, tidigare ombud

Nominerad till: Ledamot

– Om jag blir vald förbundsstyrelseledamot så kommer jag prioritera att utveckla relationen till våra medlemmar och våra förtroendevalda. Jag kommer vara ute runt om i landet, lyssna in behoven som finns, lyfta upp engagemang, initiativ och önskemål samt stötta och hjälpa. Om vi först och främst lyssnar på och ser våra medlemmar och förtroendevalda så kommer vi öka i facklig styrka. Och detta tycker jag är en av de viktigaste frågorna att vi är ”nära” både våra medlemmar och våra förtroendevalda. Jag kommer också arbeta för att de förtroendevalda får de bästa förutsättningarna till att utföra sitt viktiga uppdrag. Till förbundsstyrelsen kommer jag bidra med nya perspektiv och ny kraft i den fortsatta resan för att öka i facklig styrka. Därtill, så tror jag mycket på att jag genom mina erfarenheter som förtroendevald och mångsidiga kompetenser kommer att bli en tillgång för förbundsstyrelsen.

Håkan Jansson

 • Handläggare
 • Vision Region Dalarna – område Mitt
 • Född 1967

Fackliga uppdrag: Ordförande

Nominerad till: Ledamot

– Att öka i facklig styrka handlar främst om att vi ska bli flera medlemmar. Det är ett ansvar som ligger hos förbundet, hos avdelningar och hos klubbar. Min del i att vara offensiv i detta är att stötta och inspirera avdelningar och klubbar genom samtal och besök. I förbundsstyrelsen skulle mitt offensiva bidrag vara att tillsammans med övriga ledamöter och förbundets personal vara kreativ och ta fram nya strategier för att både rekrytera medlemmar och ombud. Jag tror också att det kan behövas ett arbete för att klargöra vem som ska ha ansvar för vad i rekryteringsarbetet och hur pengarna som finns i satsningen ska fördelas.

Jessica Skarin

 • Projektledare
 • Vision Region Sörmland – område Svealand
 • Född 1988

Fackliga uppdrag: Ordförande

Nominerad till: Ledamot

– Där vill jag vara med och se till att avdelningar och klubbar får den hjälp och stöttning de önskar i denna satsning. Att man känner att hjälpen kommer hela vägen fram och inte bara stannar på en central nivå. Detta tycker jag är det viktigaste i denna satsning. Min hjälp i detta består utav perspektivet att kunna nå från den centrala nivån och ända ner till en liten klubb eller en större region och sen kunna skräddarsy hjälpen. Jag är också lyhörd och kan lyssna in vad våra förtroendevalda vill och sen omsätta det till verklighet. Jag är en van ledare och har erfarenhet av att
leda olika arbeten och projekt.

Kim Jutterström

 • Enhetschef
 • Hudiksvallsavdelningen – område Mitt
 • Född 1986

Fackliga uppdrag: Ledamot i Förbundsstyrelsen och lokalt

Nominerad till: Ledamot 

– Jag är otroligt stolt över att vara en liten del i Visions satsning i att öka i facklig styrka. Att arbeta med ett relationellt ledarskap är viktigt för mig och jag tycker att det är viktigt att lyssna på våra medlemmar och förtroendevalda runt om i landet. Vi har alla olika förutsättningar, och allas perspektiv behöver tas med. Jag har under mina fyra år som ledamot i förbundsstyrelsen försökt att lyssna av vad som är aktuellt hos de förtroendevalda och medlemmar som jag träffar och vilket stöd de behöver, både för att ha ett bra arbetsliv, men också för att kunna bli fler förtroendevalda och medlemmar. Att välja en del av satsningen som är viktigare än de andra är svårt, då jag ser det som en helhet. Men ska jag välja en så ser jag det som viktigast att vi lyckas med uppstart organisering. Att hitta förtroendevalda på de arbetsplatser där vi idag inte har några, eller att kunna starta upp en avdelning eller klubb där det saknas. För att kunna ge våra medlemmar det bästa stödet ser jag detta som otroligt viktigt.

Lars-Åke Josefsson

 • Ungdomskonsult
 • Karlskoga kommunavd – område Svealand
 • Född 1961

Lars-Åke avsäger sig nomineringen som 1:e vice ordförande inför kongressen 2024. Hans nominering som ledamot kvarstår.

Fackliga uppdrag: 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen och lokal ordförande

Nominerad till 1:e och ledamot

– Då jag varit en stor del i implementeringen av förbundets satsning på ökad facklig styrka samt fler förtroendevalda tror jag att jag kan bidra med att satsningen fullföljs i full styrka för att nå de mål vi satt upp. I mitt nuvarande uppdrag vill jag inte rangordna vad som är viktigast mer än att ge avdelningar och klubbar de bästa förutsättningarna för att nå våra mål. Antal medlemmar samt förtroendevalda är styrkan i vårt förbund för att bli lyssnade på och respekterade, det ser vi redan nu då vi efterfrågas att delta i olika "sittningar" mer än någonsin av både regering och andra fackliga förbund. Jag brinner verkligen för att vi TILLSAMMANS skall lyckas med att nå våra mål genom god dialog mellan Förbundsstyrelsen, staben, förtroendevalda samt medlemmarna.

Marita Ghafouri

 • Samordnare Föreningsstöd
 • Enköpingsavdelningen – område Svealand
 • Född 1976

Fackliga uppdrag: Vice ordförande och Skyddsombud

Nominerad till: Ledamot

–Jag har en bakgrund och ett brinnande engagemang för att skapa förutsättningar som gör det möjligt för fler människor att engagera sig och hitta det de brinner för. Jag lockas av den satsning som nu görs för ökad facklig styrka, alla som vill vara med och bidra ges möjlighet, det är inkluderande och offensivt på samma gång. Ett av mina favorituttryck är att provtänka, och det är Vision för mig, ett förbund som är tillåtande och låter oss provtänka och samskapa tillsammans. Idéer testas och vi jobbar framåt tillsammans. Jag kan se och förstå hur vi som olika individer med ett gemensamt intresse för ett hållbart och engagerat arbetsliv tillsammans kan bidra till en facklig styrka där alla får möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Jag tror att det finns en plats för alla, det gäller bara att hitta rätt, och som förbund erbjuda flera sätt att engagera sig så fler får möjligheten att vara med, känna sig delaktiga och bidra utifrån var och ens förutsättningar.

Jag är en engagerad person som tror på engagemangets positiva kraft. Jag ser möjligheter och kan med enkelhet växla mellan både det långsiktigt strategiska och operativt taktiska vägvalen. Det viktigaste i satsningen som jag ser det är att förstå och fånga upp engagemang hos de som idag inte är engagerade och samtidigt arbeta för att behålla och utveckla engagemanget för de redan frälsta.

Mattis Krol

 • Gruppledare
 • Norrköpingsavdelningen – område Sydost
 • Född 1978

Fackliga uppdrag: Vice ordförande och huvudskyddsombud

Nominerad till: Ledamot

– Som ledamot i förbundsstyrelsen kan jag bidra genom att aktivt delta i arbetet med att öka facklig styrka och engagemang i Vision. Jag kan hjälpa till att utforma och driva kampanjer för att locka fler medlemmar och sprida medvetenhet om fördelarna med att vara en del av Vision.

Jag tror att en av de viktigaste delarna i denna satsning är att skapa en stark och inkluderande gemenskap inom förbundet. Genom att främja samarbete, lyssna på medlemmarnas behov och erbjuda stöd och resurser kan vi bygga upp en stark och engagerad plattform med flera medlemmar.

Niclas Jarlås

 • Kommunikatör
 • Vision Ragunda – område Mitt
 • Född 1991

Fackliga uppdrag: Ordförande

Nominerad till: Ledamot

– Visions styrka är att vi har förtroendevalda ute på arbetsplatserna som arbetar för våra medlemmar.

Det finns en kraft i det som vi inte kan ta för givet och som vi måste arbeta hårt med att förvalta. Jag företräder en ganska liten avdelning i en ganska liten kommun (sett till invånare), vi har flera gånger kämpat för att kunna finnas kvar trots att våra medlemmar verkligen vill att avdelningen ska finnas kvar. Genom åren har vi haft mång olika uppsättningar i styrelsen, vi har vart många, vi har varit få och ibland har vi endast haft styrelsemedlemmar på pappret för att kunna finnas kvar.

Engagemanget finns där och vårt uppdrag i Vision är att arbeta dels för att vi kan behålla alla som redan är engagerade men också skapa förutsättningar för nya förtroendevalda att våga ta på sig uppdrag. Jag vet inte hur många samtal jag har haft med medlemmar som inte orkar eller vågar ta på sig ett fackligt uppdrag för att man inte har tid. I min avdelning har vi verkligen lyckats med att få yngre förmågor att ta på sig fackliga uppdrag. Vi har inte haft någon tydlig strategi för att det ska bli så utan vi har bara tagit vara på det stora engagemang som redan finns.

Vi har öppnat dörren och låtit alla nya lära sig i sin takt och på så sätt utvecklas in i deras fackliga roll.

Som jag ser det löser vi mycket genom att skapa bra stöd för våra förtroendevalda så att vi på så sätt får starkare avdelningar som kommer kunna vara mer framträdande ute på arbetsplatserna.

Reagan Andersson

 • Kurator
 • Stenungsundsavdelningen – område Väst
 • Född 1967

Fackliga uppdrag: Ordförande och Samordningsgruppen, med flera 

Nominerad till: Ledamot

– Vision i Stenungsund har växt mycket de senaste åren och jag tror att det beror på att vi synliggör att vi gör ett bra arbete och arbetar taktiskt för att
engagera ombud ute på arbetsplatserna. Detta tror jag är en nyckel till framgång. En av de viktigaste frågorna för mig är förtroendevaldas
arbetsmiljö och förutsättningar.

Det tror jag kommer att vara en avgörande faktor i hur många förtroendevalda vi kommer att ha framöver. Utan ett systematiskt arbete för att behålla förtroendevalda är risken stor att vi tappar fler än vi får in.

Rebecca Färgh

 • Admin/handläggare
 • Jönköpingsavdelningen – område Sydost
 • Född 1979

Fackliga uppdrag: Ordförande och Samordningsgruppen, med flera 

Nominerad till: Ledamot

– Att behålla de som redan är medlemmar genom att ställa frågan varför har medlemmen inte redan ett uppdrag och att inte tappa medlemmar för att Vision inte varit synliga på deras arbetsplatser.

Att visa att Vision bryr sig och kan ge rätt förutsättningar för de som redan är medlemmar och så de kan engagera sig för sina frågor ei ett förtroendeuppdrag och sprida Visions värdegrund tillsammans med hjärtefrågor.

Att Öka i facklig styrka visar att Vision är starka tillsammans och ger bäring då Vision är med i finrummen och beslutsrummen.

Thomas Jarefors

 • Behandlingsassistent
 • Vision Östersund – område Mitt
 • Född 1974

Fackliga uppdrag: Huvudskyddsombud, Skyddsombud och Fullmakt, med flera

Nominerad till: Ledamot 

– Förbundets uppdrag att öka facklig styrka och engagera fler medlemmar är av yttersta vikt, och jag ser fram emot att dela med mig av mina idéer och arbeta aktivt för att uppnå dessa mål som en del av förbundsstyrelsen. Med min erfarenhet inom fackligt arbete, medlemsrekrytering och organisationsutveckling är jag fast övertygad om att jag kan bidra till att leda förbundet framåt på ett offensivt sätt. Mitt förflutna arbete har gett mig en djup förståelse för medlemmarnas behov och önskemål, samt de utmaningar som förbundet står inför i dagens arbetsklimat.

Jag tror att en av de viktigaste delarna i att öka Visions fackliga styrka och engagera fler medlemmar är att lyssna på och förstå medlemmarnas bekymmer och önskemål. Genom att aktivt kommunicera med medlemmarna och skapa möjligheter för deras deltagande och inflytande, kan vi bygga en starkare och mer enhetlig rörelse som effektivt kan förhandla för medlemmarnas bästa.

Jag är också övertygad om att utbildning och utveckling spelar en avgörande roll i att stärka medlemmarnas engagemang och fackliga kompetens. Genom att erbjuda relevant utbildning och stöd till medlemmarna, kan vi rusta dem med de verktyg och kunskaper som behövs för att ta en aktiv roll i förbundets arbete och förbättra sina arbetsvillkor. Det finns flera team som fördjupar sig i olika teman för öka i facklig styrka.

Väldigt roligt och intressant att ta del av förslag som kommer därifrån och när det dessutom är inifrån organisationen vilket förhoppningsvis leder till väl genomtänkta och genomförbara förslag. Som medlem av förbundsstyrelsen skulle jag arbeta målmedvetet för att driva dessa insatser framåt och se till att förbundets resurser och strategier används på ett effektivt sätt för att nå våra gemensamma mål. Jag är övertygad om att med rätt ledarskap och en engagerad medlemmar kan vi fortsätta att stärka Visions position som en ledande röst.

Tack för att ni överväger min kandidatur för en plats i Visions Förbundsstyrelse. Jag ser fram emot att få möjligheten att arbeta tillsammans med er för att driva vår organisation framåt och stärka vår fackliga styrka.

Xerxes Fallah

 • Jurist, utredare
 • Haningeavdelningen – område Stockholm
 • Född 1976

Fackliga uppdrag: Ordförande

Nominerad till: Ledamot

– Synlighet på arbetsplatserna: För att öka facklig styrka måste vi vara närvarande där det händer – på arbetsplatserna. Som styrelseledamot kommer jag att arbeta för att synliggöra Vision och våra värderingar. Detta behöver göra genom att stärka det kommunikativa stöder till lokala förtroendevalda. Jag vill vara den som lyssnar på medlemmarna, förstår deras behov och driver deras frågor framåt. Genom att vara en aktiv förtroendevald besöka arbetsplatser kan jag inspirera andra att engagera sig och bli en del av vår gemenskap.

Medlemsvärvning och Medlemsvård: Att öka antalet medlemmar är avgörande för vår styrka. Jag ser fram emot att aktivt arbeta med medlemsvärvning. Genom att informera om Vision, visa på vårt mervärde och lyfta fram våra framgångar kan vi locka fler att bli en del av vår gemenskap. Samtidigt är det lika viktigt att vårda våra befintliga medlemmar. Jag kommer att arbeta för att medlemmarna känner sig sedda, hörda och värdefulla.

Kompetensutveckling: För att vara en stark facklig organisation måste vi ha kompetenta förtroendevalda. Jag kommer att driva frågor om utbildning, kompetensutveckling och mentorskap för lokala förtroendevalda. Genom att erbjuda relevant utbildning och stöd kan vi rusta våra lokala förtroendevalda att göra ännu bättre arbete på arbetsplatserna och attrahera fler medlemmar.

Samverkan: Vi är starkare tillsammans. Jag ser fram emot att samverka med andra fackliga organisationer, arbetsgivare och politiker. Genom att bygga nätverk och samarbeta kan vi påverka och driva förändring. Jag kommer att vara en ambassadör för Vision och arbeta för att stärka vårt inflytande.

Zebastian Strömberg

 • Församlingspedagog
 • Växjö Stiftsavdelning – område Sydost
 • Född: 1990

Fackliga uppdrag: Ordförande

Nominerad till: Ledamot

– Det som jag anser är det viktigast i detta arbete är att jobba för att de som idag är förtroendevalda, om vi skapar trygghet och ser de förtroendevalda som vi redan har så kommer de i sin tur att berätta om hur bra de har det i förbundet, det kommer i sin tur att skapa intresse för att vara en del av Vision och förtroendevald. Jag är en person som gillar att peppa och få andra att växa.

Övriga som dragit tillbaka sin nominering

 • Henrik Knapp – område Mitt
 • Viktoriya Levin – område Väst
 • Stefan Andersson – område Svealand
 • Malin Karlsson – område Svealand
 • Bob Ahfir – område Syd
 • Magnus Sällström – område Stockholm
 • Åsa Älander – område Mitt
 • Emel Wennergren – område Mitt
 • Cecilia Johansson – område Sydost
 • Ivan Palm – område Mitt
 • Gustav Södling – område Sydost
 • Camilla Molina Muga – område Stockholm
 • Ulrika Toftgård – område Sydost
 • Frida Abenius – område Syd
 • Katarina Holmqvist – område Norr

Mer om val av ny förbundsstyrelse och revisorer

Val till förbundsstyrelsen

Förbundstyrelsen består av

 • en heltidsanställd förbundsordförande
 • en 1:e och en 2:e vice ordförande
 • nio ledamöter
 • en ledamot utsedd av förbundets anställda personal

Övriga val:

 • två revisorer
 • två revisorsersättare

Visions stadgar

Kontakta oss

Är du osäker på om du kan vara medlem i Vision? Ta kontakt med Vision Direkt.

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss