Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lokalt arbete: bättre villkor på din arbetsplats

Det är din avdelning, klubb eller sektion som arbetar med att påverka villkoren på din arbetsplats. Och på många av arbetsplatserna där Vision har medlemmar finns det ombud. Välkommen att vara med, på det sätt som passar dig.

Arbetsplatsträffar

På arbetsplatsträffen diskuterar och beslutar ni gemensamt alla medarbetare och chefen om frågor som rör arbetsplatsen och den löpande verksamheten. Använd ert fackliga medlemskap för att komma med förslag som kan förbättra! Det kan gälla till exempel arbetsmiljö.

Arbetsplatsträff 

Förebygg och samverka för en bättre arbetsmiljö

Intresseförhandlingar och lokala kollektivavtal

Vad skulle göra din arbetsplats bättre? Genom intresseförhandlingar och lokala kollektivavtal har du och dina kollegor möjlighet att förhandla om bättre anställningsvillkor än de som finns i de centrala avtalen. Ni har möjlighet att anpassa era villkor till just er arbetsplats och till vad du och dina kollegor tycker är viktigt.

Oftast handlar de lokala kollektivavtalen om extra förmåner för de anställda. Det kan till exempel gälla arbetstid, friskvård eller lunchsubventioner.

Intresseförhandling

Årsmöte  vad ska ni göra och vem leder arbetet?

Senast under mars månad varje år har avdelningen eller klubben årsmöte. På årsmötet går man igenom verksamheten under året som gått. Vilka frågor har avdelningen eller klubben drivit, vilka aktiviteter har ordnats? Oftast väljs också styrelsen på årsmötet.

Du som är medlem kan påverka:

  • Lämna in förslag (motioner) på frågor som du tycker att avdelningen eller klubben ska jobba med. På årsmötet tar man sedan ställning till ditt förslag.
  • Föreslå (nominera) personer som du vill ska ingå i styrelsen, inför beslutet som ska fattas på årsmötet. Du kan sedan vara med om att fatta beslutet. Vad tycker du är viktigt hos en facklig företrädare? Det lokala valutskottet förbereder valet, när nomineringarna har kommit in.
  • Finns det något annat som du skulle vilja göra som aktiv medlem eller förtroendevald?

Få inflytande på jobbet

Lokala valutskott

Medlemsmöte

På medlemsmöten är alla medlemmar välkomna för att prata om arbetsmiljö, lön eller andra aktuella frågor. Kanske har Visions styrelse bjudit in till mötet för att genomföra en intresseförhandling, för att ni ska få ännu bättre villkor. Alla medlemmar kan komma med förslag.

Höstmöte

På höstmötet beslutar man om budget och verksamhet för kommande år. Då kan ni också fatta beslut om hur stor den lokala avgiften till avdelningen eller klubben ska vara.

De som leder arbetet

I din avdelning eller klubb finns en styrelse. I stora avdelningar finns ibland underavdelningar, sektioner. Några av de fackliga uppdrag som kan finnas i en avdelnings- eller klubbstyrelse är ordförande och vice ordförande, kassör och utbildningsansvarig.

Hitta din avdelning eller klubb

Varje fackligt uppdrag har en uppdragshandling, en arbetsbeskrivning. De finns att hämta och ladda ner här på vision.se.

Hämta uppdragshandlingar

Styrelsen för avdelningen eller klubben väljs vid årsmötet. Då väljs också revisor och valutskott. Är det en ny avdelning eller klubb utser ni en interimsstyrelse (tillfällig styrelse) som ska leda arbetet tills den ordinarie styrelsen har valts.

Ombuden

På arbetsplatserna finns också Vision-ombud, som har en viktig roll i att lyssna på vad som kan och behöver förbättras och förändras på den enskilda arbetsplatsen.

Bli Vision-ombud

Det här gör avdelningen och klubben

Avdelningen eller klubben håller kontakten och sköter förhandlingarna med arbetsgivaren. Det kan handla om många olika typer av förhandlingar, om lön, arbetsmiljö, och villkor på arbetsplatsen. 

Avdelningen ordnar också facklig utbildning för medlemmar, ombud och styrelse. Är du med i en klubb är det ditt regionala center som har hand om utbildningarna.

Visions center

Styrelsen har ansvar för att förverkliga de mål och riktlinjer som de förtroendevalda i Vision fattat gemensamma beslut om, på förbundsmötet. Styrelsen ska se till att medlemmarna i Vision ska känna att de blir kompetent företrädda i och av sin fackliga organisation när de behöver det. Det är också styrelsens ansvar att vara tillgänglig och ge information till dig som är medlem.

Förbundsmöten och årsmöten

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar