Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision som arbetsgivare går med i arbetsgivarorganisation

2022-08-19

För att ge Visions 260 tjänstemän samma goda villkor som förbundets medlemmar går Vision, i sin roll som arbetsgivare, med i Arbetsgivaralliansen. Detta berör endast kansliets tjänstemän och inte de kollektivavtal som Vision som fackförbund har för sina medlemmar med arbetsgivarparten.

Vision är en relativt stor arbetsgivare för 260 tjänstemän och som är anställda i Visions kansliorganisation. Samverkan och facklig dialog inom kansliet sker med den personalklubb som finns och där medarbetarna väljer sina förtroendevalda. Medarbetarna omfattas inte idag av något nationellt kollektivavtal men det finns lokala kollektivavtal på plats som i några delar följer avtalet inom regioner och kommuner. Många delar av avtalet är dock egenkonstruerade.

Frågor och svar

Varför går Vision med i en arbetsgivarorganisation?

Vi som arbetsgivare vill ge Visions medarbetare inom kansliet samma villkor som vi förhandlat fram för våra medlemmar på andra avtalsområden. Vi vill också få lite mer ordning och reda i vår egen partsmodell och minska de egenkonstruerade delarna av våra avtal.

Hur har beslutet fattats?

Det är presidiet i Vision som har mandatet att fatta beslut i personalpolitiska frågor för Vision som arbetsgivare och det är i den grupperingen som samtal har förts om detta. Beslut att gå med har nyligen tagits och just nu pågår arbete mellan Vision och Arbetsgivaralliansen för att få alla detaljer på plats inför inträdet. Beslutet har fattats efter förslag från ledningsgruppen och självklart efter att samverkan med personalklubben skett.

Hur påverkas partsarbetet med Arbetsgivaralliansen?

Vision som fackförbund förespråkar partsmodellen där både arbetsgivare och medarbetare är organiserade. Att själva tillhöra en arbetsgivarorganisation är därför i linje med vår ideologiska idé.  

Vi har noga avvägt potentiella risker med att tillhöra en arbetsgivarorganisation som också är vår motpart som fackförbund. Efter att ha fått försäkringar om att vårt inträde inte på något vis ska påverka vårt förhållande till Arbetsgivaralliansen som motpart har vi gjort bedömningen att inträdet inte utgör en risk. Vi kommer att kunna representera våra medlemmar inom våra egna tecknade avtal med Arbetsgivaralliansen på exakt samma sätt som tidigare.

Har du fler frågor?

Om du har frågor och funderingar kring de praktiska och personalpolitiska delarna i denna fråga så kontakta HR-chef Matts Hansson eller kanslichef Karin Ottosson. Om du har frågor kring beslutsfattandet och annat kopplat till förbundsstyrelsen så kontakta Förbundsordförande Veronica Magnusson. 

Nyheter

Till arkivet

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Söker du en uppdragshandling?

Beskrivningar av varje förtroendeuppdrag i Vision finns samlat bland våra riktlinjer.

Riktlinjer och material

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar