Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Pensionsskola: Pension på 3 minuter!

Frågorna om pension är många och skiftande. Vi har tagit fram en pensionsskola för att du som medlem ska få större kunskap och förståelse för din pension. Välkommen till pension på 3 minuter!

Pensionen innehåller tre olika delar: allmän pension, tjänstepension samt privat pension (eget sparande). I vår pensionsskola kan du läsa om alla delar av pensionen. 

pension tre delar.PNG

Bra att tänka på

  • På webbplatsen Min pension kan du följa din pensions värdeökning och göra prognoser.

    Minpension.se
  • Ta reda på vad din tjänstepension heter, även från tidigare arbetsgivare.
  • Behöver du ha efterlevandeskydd? Se efter vad du har och justera vid behov.
  • Arbeta helst heltid.
  • Arbeta så många år som möjligt.
  • Vill du välja miljövänliga och etiska fonder kan du hitta alternativ hos Hållbarhetsprofilen.

    Hållbarhetsprofilen.se

Allmän pension

Den allmänna pensionen får du som är folkbokförd i Sverige och den grundar sig på den inkomstskatt du betalat. Inkomst som ger pension är bland annat lön, sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning. Studier vid universitet eller högskola ger även pensionsrätt om du ansökt om bidragsdelen i samband med studielån. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till den allmänna pensionen. Detta fördelas därefter så här:

allmän pension.PNG

Inkomstpension

Din årliga pensionsrätt bokförs på ditt individuella inkomstpensionskonto och den räknas upp med ränta utifrån inkomstindex vilket följer den genomsnittliga inkomsten i Sverige. Avgifterna som betalas in används för att betala ut pension till dagens pensionärer. Därmed är insättningen till dig fiktiv och du har en fordran på pensionssystemet när det är din tur att gå i pension.

Premiepension

De avgifter som inbetalats till ditt premiepensionskonto är faktiska öronmärkta pengar som du själv kan välja att placera i en fond utifrån det utbud som finns. Om du inte aktivt gör ett eget val  placeras dina pengar i statens fond som heter AP7 Såfa. Den fonden anpassar risknivån utifrån din ålder. Fondbyten gör du enkelt på Pensionsmyndighetens hemsida och det kostar inget. Värdet på din allmänna pension redovisas årligen i det orange kuvertet.

Om premiepension (pensionsmyndigheten.se)

Tjänstepension

Tjänstepensionen kan innehålla flera delar beroende på var och när du har arbetat samt din ålder.

Premiebestämd tjänstepension

Arbetsgivare med kollektivavtal avsätter vanligen en premie som motsvarar 4,5 procent av din pensionsgrundande lön till din framtida ålderspension. Pensionspremien förvaltas för att nå bästa möjliga värdeökning och du kan i regel själv bestämma hur du vill placera dina premier utifrån valbara alternativ. Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pengar i en förvald fond.

Vet du var du har dina pensionspremier placerade? Om inte kan du se det på minpension.se. Du måste ha bank-id för att logga in.

Placera din premiebestämda tjänstepension

Det finns fondalternativ med låg risk, traditionell försäkring, och alternativ med högre risk som heter fondförsäkring. Vad är då bäst att välja?

Ett fondsparande innebär alltid en viss risk och därmed kan det vara klokt att sänka risknivån allt eftersom du närmar dig pension. En tumregel är lägre risk efter 56 års ålder.

Placering med högre risk, fondförsäkring, är bra vid ett långsiktigt sparande och som historiskt givit en bra värdeökning. Du får räkna med att det kan svänga upp och ner längs vägen samt att denna typ av förvaltning kräver ditt engagemang, men det behöver inte betyda att det är svårt.

Vid flytt av tidigare placerade premier tas oftast en kostnad ut och det sker från ditt sparade kapital. Ta alltid reda på den faktiska kostnaden innan du genomför en flytt. Det kan vara klokt att väga denna kostnad mot fondernas avgifter.

Återbetalningsskydd premiebestämd tjänstepension

Du kan välja att skydda dina pensionspremier vid dödsfall. Det gör du genom att teckna ett återbetalningsskydd. Vanligtvis krävs en förenklad hälsodeklaration.

Ditt sparade kapital utbetalas i första hand till make, maka, sambo eller registrerad partner och därefter till arvsberättigade barn. Om du vill ändra fördelningen eller turordningen måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

Om du väljer att vara utan återbetalningsskydd får du ta del av arvsvinster. Det är pensionspremier efter avlidna pensionssparare i din åldersgeneration som saknat återbetalningsskydd. Arvsvinster kan därmed ge en något högre pension. Återbetalningsskyddet kan inte väljas till efter att pensionen har börjat utbetalas.

Det är viktigt att du är medveten hur din tjänstepension är placerad samt ditt behov av återbetalningsskydd.

Förmånsbestämd tjänstepension

Äldre pensionsavtal är ofta helt förmånsbestämda och beloppet fastställs i regel vid pensioneringstillfället. Förmånen beräknas på ett fastställt löneunderlag och anställningstid. Du är garanterad en viss procent av pensionsgrundande lön, men månadsbeloppet kan komma att reduceras om du inte har full tidsfaktor vilket i regel motsvarar 30 år. Du kan ha hela eller delar som är förmånsbestämt. Det beror på vilket avtalsområde du omfattas av, under vilket årtionde du har arbetat samt din ålder.

Ytterligare tjänstepension för dig med lön över 44 375 kr/mån

Om har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en årslön på 532 500 kronor år 2022) kan du även ha tjänat in ytterligare tjänstepensionsförmån. Är den förmånsbestämd kan din arbetsgivare informera mer, eftersom den inte alltid går att se på minpension.se. Är den premiebestämd så förvaltas den precis som din övriga premiebestämda tjänstepension.

Se även dina årliga värdebesked. Placering av pensionspremier för kommun och regionanställda finns på följande webbplatser:

Pensionsvalet.se

Valcentralen.se 

För privatanställda finns information om pensionspremier hos Collectum.

Collectum.se

Privat pension

För de allra flesta visar framtida pensionsprognoser att den totala pensionen blir cirka 60-80 procent av slutlönen. Att spara privat kan bli ett värdefullt komplement den dagen du går i pension. Ett långsiktigt sparande i exempelvis investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring kan vara ett värdefullt tillskott till din framtida ekonomi. Har du höga lån kan du också amortera extra.

Gör regelbundna pensionsprognoser och komplettera med ett sparande så tidigt som möjligt i livet.

Så här kan din pension utbetalas

Här finns en guide som Vision har tagit fram. Den kan fungera som ett stöd när det är dags att gå i pension.

Pensionsguide (pdf)

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar