• Den medicinska sekreteraren Maria Ahlgren tror att distansarbete kan vara ett bra sätt att locka fler till Akademiska sjukhuset.

Arbetsmarknad

Så ska medicinska sekreterare lockas

4 december 2023

Möjlighet att jobba upp till fyra dagar i veckan på distans. Det är något man hoppas ska göra det lättare att rekrytera medicinska sekreterare till sjukhuset.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala råder brist på medicinska sekreterare. Just nu saknas mellan tio och tolv, men tidigare i år har antalet vakanser legat mellan 15 och 20 under en längre tid. Det är något som påverkar arbetsmiljön negativt, menar Maria Ahlgren, medicinsk sekreterare och förtroendevald för Vision.

Tufft läge

– Det är klart att det blir tungt. Särskilt med diktatskrivningen. Man hinner heller inte med några specialuppdrag. Frågan är också om det kommer att få sjukskrivningarna att öka och om folk kommer välja att lämna på sikt.

Klinikanslutna medicinska sekreterare trivs

Även arbetsgivaren anser att rekryteringsläget är bekymmersamt, men känner hopp inför framtiden.

– Det blir ohållbart att gå kort under lång tid. Det påverkar både patient­säkerheten och arbetsmiljön, säger Caroline Eriksson Berlin, chef på Vård­administrativ service.

Nedlagd utbildning

Att bristen uppstått anser arbetsgivaren beror på att en av utbildningarna till medicinska sekreterare i länet lagts ner. Därför jobbar man nu på flera fronter för att lösa rekryteringsproblemet. Bland annat tar man in studenter och pensionärer för att skriva diktat. Att utöka möjligheterna att jobba på distans upp till fyra dagar i veckan är ytterligare något man hoppas ska locka fler medicinska sekreterare att söka sig till Akademiska sjukhuset.

– Pandemin har öppnat dörren för distansarbetet. Vi ser att det fungerar bra och öppnar nu dörren för att utöka distansarbetet från en till två dagar i veckan till fyra i de verksamheter där det fungerar, säger Caroline Eriksson Berlin. Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar