• Regionernas löneverktyg bygger på ett gammalt tänk som missgynnar de medicinska sekreterarna, enligt Slavica Olander.

Lön och villkor

Motion: Medicinsk sekreterare måste upp i lönevärderingen

13 maj 2024

Medicinska sekreterare måste placeras högre i arbetsgivarnas lönevärderingsverktyg. En motion till Visions kongress vill att förbundet driver frågan.

Många kommuner och regioner använder olika box- eller poängsystem när de försöker komma fram till vilka lönespann olika yrken bör ligga inom. Indelningarna är olika avvägningar mellan kunskap och utbildning, färdigheter, ansvar och yrkets komplexitet.

Andra förlitar sig helt på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) indelning av olika yrken, det så kallade arbetsidentifikations- eller AID-systemet.


→ Medicinska sekreterares löner – hela listan

→ Får du halva kakan eller bara smulor?

→ Placering i lönegrupp upprör


De medicinska sekreterarna missgynnas regelmässigt av de olika lönevärderingsverktygen.

– De tar inte hänsyn till vår yrkeshögskoleutbildning utan vi jämförs med yrkesgrupper som enbart har gymnasieutbildning. Det bygger på ett gammalt tänk, säger Slavica Olander, medicinsk sekreterare och sektionsordförande för Vision på Hallands sjukhus.

Vill ha hjälp

Hon är en av medlemmarna i arbetsgruppen för medicinska sekreterare som har skrivit motionen ”Utbildning ska löna sig” till höstens förbundskongress. 

”I många år har förbundet drivit frågan om ökad lönespännvidd för yrkesgruppen med föga resultat, det är dags att göra nytt och göra mer!” står det i motionen.

– Det är svårt att få gehör för våra synpunkter i regionerna och därför vill vi att Vision centralt ska hjälpa till och driva frågan om arbetsvärderingen gentemot SKR, säger Slavica Olander.

Specialisering bör höja lönen

Arbetsgruppen vill också ändra på AID-systemet. Idag finna bara en AID-kod för de medicinska sekreterarna vilket bidragit till att trycka ihop lönerna. Med fler etiketter skulle systemet i stället stödja utveckling inom yrket.

– Den som har specialiserat sig efterhand, i till exempel klassificeringssystem eller blivit klinikassistent, bör få högre lön för det. Det ska gå att göra karriär, säger Slavica Olander.

Det bör Vision verka för, enligt motionen

  • Att de medicinska sekreterarnas utbildningsnivå och den kompetens de förvärvar på jobbet värderas högre i arbetsgivarnas löneverktyg.
  • Att antalet etiketter i avtalet för arbetsidentifikation blir fler.
  • Att medicinska sekreterare ligger högre i medianlön än yrkesgrupper med gymnasieutbildning.
  • Att lokala företrädare får stöd att driva frågan om högre löner lokalt.

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar