• Förra året var det bara i Stockholm som de medicinska sekreterarna sprängt 30 000-kronorsvallen som grupp. Nu har de fått sällskap av kollegerna i Jönköping och Kalmar.

Lön och villkor

Här tjänar medicinska sekreterare mer än 30 000

6 mars 2024

I tre regioner tjänar nu de medicinska sekreterarna mer än 30 000 i snitt. Genomsnittslönen i hela landet är 29 872 kronor, 3,6 procent mer än året innan.

Tidningen Visions senaste lönegranskning visar att den sammantagna lönenivån för de medicinska sekreterarna i landets regioner steg med 3,6 procent från den 30 november 2022 till samma datum 2023. Men skillnaden var stor mellan regionerna – från 1,7 procent i Kalmar till 5,3 i Västra Götaland.

→Senaste lönestatistiken hittar du här

En förklaring till skillnaderna är den löneglidning som alltid sker vid sidan av de lokala löneförhandlingarna. Kompetens, ålder, marknadsläget och den individuella lönesättningen påverkar vilken lön nya medarbetare kommer in på. Om många anställts under året – och fått en annan lön än sina föregångare ­– kan den sammantagna löneutvecklingen avvika uppåt eller neråt från utfallet av lönerevisionen.

Stockholm, Jönköping och Kalmar i topp

I tre regioner – Stockholm, Jönköping och Kalmar – har de medicinska sekreterarna nu en månadslön på över 30 000 kronor. Förra året var det bara Stockholm som passerat 30 000-kronorsvallen. Regionen ligger precis som tidigare högst – med 32 100 kronor.

De medicinska sekreterarnas löner är något mindre sammanpressade nu än för ett år sedan. Då var skillnaden mellan den region som betalade mest respektive minst 3182 kronor. Nu är den 3679 kronor.

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar