• De klinikanslutna ­medicinska sekreterarna på VO Hjärtsjukvården är mycket nöjda. Från höger: Ann-Mari Thurfjell, Victoria Enström, Henrik Borsgård, Ann-Katrin Karlström, Linda Bäckström Johansson och Susanna Palo Johansson.

Arbetsmiljö

Klinikanslutna medicinska sekreterare trivs

4 december 2023

Många avvikelser och rekryterings­problem var vardagsmat. Men när de medicinska sekreterarna blev klinik­anslutna vände allt.

För ett år sedan var missnöjet stort bland de medicinska sekreterare som skrev diktat åt hjärtsjukvården på Sunderby sjukhus. De var då anställda på en stor arbetsplats som jobbade mot flera olika verksamhetsområden. Jobbet upplevdes som rörigt och spretigt. Diktatköerna var långa och avvikelser vanliga. Problemen var så stora att flertalet medicinska sekreterare sa upp sig.

Blev en del av gruppen

Vändningen kom när beslut togs om att klinikansluta fem medicinska sekreterare till VO Hjärtsjukvården. Beslutet innebär, förutom att de bara skriver för VO Hjärtsjukvården, även att de är en del av arbetsgruppen och är med på arbetsplatsträffar och fikor och att de sitter i verksamhetens lokaler. Flera av de medicinska sekreterare som tidigare lämnat kliniken återvände nu. Den medicinska sekreteraren Victoria Enström är en av dem.

Så ska fler lockas att jobba här

– Jag är jättenöjd med att vara tillbaka. Vi jobbar på ett helt annat sätt numera . Det finns en bättre struktur och vi har en god teamkänsla.

"Fler borde pröva"

Linda Bäckström, tidigare enhetschef på hjärtsjukvården vid Sunderby sjukhus, är den som varit med och infört det nya arbetssättet. Hon tycker att fler borde pröva på att bli klinikanslutna.

– För oss har det varit ett vinnande koncept. Sekreterare och de andra yrkesgrupperna i vården är helnöjda med detta.Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar