• De medicinska sekreterarna Anette Linnet, Rebecka Darouiche och Ewa Andreasson är djupt besvikna.

Lön och villkor

Lönesatsning: De medicinska sekreterarna fick 100 kronor

10 juni 2024

100 kronor. Det är vad de medicinska sekreterarna i Region Blekinge fick i snitt – utöver den vanliga löneökningen – efter att ha lyfts fram som en yrkesgrupp med låga löner. ”Man vet inte om man ska skratta eller gråta”, säger en medicinsk sekreterare.

Inför årets lönerevision hade Region Blekinge bestämt att de medicinska sekreterarna skulle få ta del av en särskild förstärkning av löneökningsutrymmet. Men insatsen blev inte vad många medicinska sekreterare hoppats på. 100 kronor i snitt utöver ordinarie lönerevision är resultatet. Pengarna har fördelats individuellt och efter prestation, men utslaget på hela yrkesgruppen blir det 100 kronor per person om man räknar med att alla får lika mycket. 

→ Medicinska sekreterares löner – hela listan

"Borde skämmas"

Den medicinska sekreteraren Ewa Andreasson, som jobbat i Region Blekinge i 40 år och idag arbetar på medicinkliniken på sjukhuset Karlshamn, är besviken. 

– Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta när jag fick höra summan. 100 kronor är inte något som i mina ögon motsvarar en satsning. Värderar arbetsgivaren våra insatser så lågt? Jag tycker att arbetsgivaren borde skämmas, säger hon. 

Kollegerna Rebecka Darouiche, medicinsk sekreterare som även hon arbetar på medicinkliniken på sjukhuset Karlshamn, och Anette Linnet, medicinsk sekreterare på Sölvesborgs vårdcentral håller helt med.

Risk för personalflykt

– Vi känner en oerhörd ilska och besvikelse mot arbetsgivaren. Det här påverkar arbetsglädjen och yrkesstoltheten negativt. Särskilt med tanke på hur hårt vi arbetar. Just nu har vi till exempel 22 000 oskrivna diktat i hela regionen som ska vara borta tills mars nästa år då vi ska byta journalsystem, säger Anette Linnet och fortsätter: 

– Risken är stor att många medicinska sekreterare kommer att börja se sig om efter jobb hos andra arbetsgivare nu.

→ Läs om löneuppropet i Östergötland

Vad skulle ni vilja att Region Blekinge gör för att ställa till rätta?

 –Ber om ursäkt, gör om och gör rätt. Ger oss en summa som verkligen gör skillnad, säger Ewa Andreasson. 

Tänker inte be om ursäkt

Anna Jansson, HR-chef för hälso- och sjukvården Region Blekinge, kommenterar de medicinska sekreterarnas besvikelse så här:

 – Medicinsk sekreterare är en av de yrkesgrupper där vi sett ett behov av strukturella insatser kring lönesättningen. Men vi har inte gett några löften kring hur stora dessa insatser ska vara. Så jobbar vi inte, säger hon och fortsätter: 

Alt-textAnna Jansson, HR-chef för hälso- och sjukvården Region Blekinge.

– Vi behöver öka på vår interna dialog kring löneöversynsprocessen. Det är uppenbart att det behövs. 

Kommer ni att be om ursäkt?

 – Som arbetsgivare ser vi inte att en förstärkning av löneökningsutrymmet är något vi ber om ursäkt för.  

Beror den låga summan på att regionens ekonomi är ansträngd?
– Det finns alltid en yttre ram att ta hänsyn till. Man måste förhålla sig till de medel som finns.

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar