• En person som vill komma till Sverige och jobba måste ha en lön på minst 27 360 kronor för att få arbetstillstånd. Åtminstone detta borde medicinska sekreterare få som första lön, tycker Tove Ödegården.

Lön och villkor

Medicinsk sekreterare samlade 3000 namn för högre löner

13 maj 2024

De låga lönerna fick medicinska sekreteraren Tove Ödegården att starta ett digitalt upprop. Hittills har nästan 3000 kolleger i landet skrivit på.

Mellan 23 000 och 25 000 kronor i månaden. Ungefär där låg ingångslönen för medicinska sekreterare förra året, enligt en koll som Tove Ödegården, medicinsk sekreterare vid Färjestadens hälsocentral på Öland, gjorde i en av Facebookgrupperna för yrket i höstas.

– Någon hade inte fått mer än 22 000, en annan beskrev hur hon inte hade råd att bilda familj, berättar hon.

→ Medicinska sekreterares löner – hela listan

→ Läs om löneuppropet i Östergötland

Till skillnad från i många andra EU-länder finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige. Däremot har en del branscher avtalat om så kallade lägstalöner för nyanställda. Då finns det en siffra i kollektivavtalet på vad arbetsgivaren minst måste betala den som är ny.

Hopplös stämning

Men Visions yrkesgrupper i kommuner och regioner har ingen sådan kollektivavtalad lägstalönenivå. Istället har nyanställda rätt att förhandla sin lön när de anställs. Trots detta talas det om ”ingångslöner” och många regioner har listor för vad för medicinska sekreterare ska ha betalt.

– Jag drog igång uppropet och namninsamlingen eftersom vi känner att vi ligger så lågt i hierarkin och det var så hopplös stämning i gruppen, säger Tove Ödegården.

Hennes siffror stöds rätt bra av Visions nätverk för medicinska sekreterare som bett sina medlemmar ta reda på hur det ser ut i regionerna. Några exempel: nyutbildade kommer in på 23 900 kronor i Sörmland, 24 400 i Skåne och 25 500 i Örebro.

Skickat till politikerna

Hittills har nästan 3000 medicinska sekreterare skrivit på uppropet för högre löner och skyddad titel. Namninsamlingen har skickats till regionpolitiker i hela landet och till sjukvårdsminister Acko Ankarberg.

Tove Ödegården jämför med försörjningskravet för att få arbetstillstånd i Sverige. Sedan den 1 november förra året måste en person som vill komma hit och jobba ha en lön på minst 27 360 kronor, vilket motsvarar 80 procent av medianlönen i landet. Ett av syftena med kravet är, enligt regeringen, att garantera ”god försörjning”.

Fel sparfokus

Åtminstone detta borde medicinska sekreterare med två års yrkeshögskola få som första lön, tycker hon. Hon anser inte att avtalets 3,3 procent räcker för henne och hennes kolleger, även om det är lågkonjunktur.

– Att spara på dem som redan är på gränsen till fattigdom är inte rätt, det borde inte vara vi som tar ansvar för regionernas ekonomi. Det blygsamma resultatet riskerar att skapa ytterligare frustration och uppropet lär fyllas på med fler namn inför 2025, säger Tove Ödegården.

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar