• Räddningstjänsten kan förlora många av sina anställda utan ett undantag från EU:s regler, menar Kim Hellberg.

Arbetsmarknad

Efter EU:s krav på dygnsvila – nu införs undantag

8 maj 2023

Efter att EU krävt att Sverige inför minst 11 timmars vila per 24-timmarsperiod hotade personal inom räddningstjänsten att säga upp sig. Efter protesterna är fack och arbetsgivare nu överens om att personal i räddningstjänsten kan få dispens, men bara ett år i taget.

Från och med första oktober införs nya regler i Sverige för att uppfylla EU:s minimikrav om 11 timmars vila per 24-timmarsperiod. Flera yrkesgrupper påverkas, bland annat inom räddningstjänsten, där man i dag frivilligt kan jobba 24-timmarspass.

– Många är oroliga för att det kommer bli svårt med kortare återhämtningsperioder eller att de kanske blir tvungna att jobba tre av fyra helger, säger Kim Hellberg, larm- och ledningsoperatör och Visions ombud på Storstockholms brandförsvar, där ungefär 600 personer berörs av de nya reglerna.

Stor oro på HVB-boende: Scheman skrotas på grund av direktiv

Tusentals protesterar mot EU:s regler

Flera protestlistor inom räddningstjänsten har samlat in tusentals namnunderskrifter och många brandmän hotar med att säga upp sig.

– Vi har medarbetare som pendlar långt, ända från västkusten och Småland. De kommer inte få ihop sin ekonomi eller familjeliv med fler arbetspass. Och medlemmar som kan gå i pension, men som är kvar för att det är roligt, säger att om de inte får sin återhämtningstid så tar de sitt pick och pack och går. Så pensionärer, långpendlarna och ensamstående med barn kan försvinna.

Efter protesterna förhandlade fack och arbetsgivare inom räddningstjänsten fram en så kallad tilläggsöverenskommelse med dispensförfarande. Den innebär att arbetstiden i vissa fall kan överstiga 20 timmar och uppgå till max 24 timmar.  

− Dispensförfarandet behöver vara restriktivt. Dispens ska enbart ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats. Och det står utan tvivel att det inte finns några andra alternativ, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision, i ett pressmeddelande. 

Dispens ett år i taget

Kim Hellberg säger att han och hans kolleger inte direkt jublar efter nyheten om dispens.

− Alla får söka dispens, men så som jag tolkar det ser paragrafen ut att vara avsedd för landsbygden där det är ännu svårare att bemanna räddningstjänsten.

Ledningen för varje kommun, region eller kommunalt bolag får fatta beslut om att ansöka om dispens, som beviljas för som längst ett år i taget.

−Vilken räddningstjänstchef kommer vilja bygga en verksamhet på ett tillstånd som gäller ett år i taget? De kanske ansöker första året, men det går inte att bygga en långsiktig verksamhet så, säger Kim Hellberg. 

Tre av fyra räddningstjänster saknar deltidsbrandmän

Saknas räddningspersonal runt om i landet

Redan i dag är det brist på räddningspersonal i Sverige och många oroar sig för att ändringar i förutsättningarna i arbetet kan skrämma bort personal. 

– Nu när vi sökte sommarbrandmän behövde vi få 40 personer, men fick bara 20, så jag vet inte var brandmännen kommer komma ifrån efter de nya reglerna, säger Kim Hellberg.

Controllern som släcker bränder

Editionsbanner_teknik.jpg


Relaterade artiklar