• En ond spiral som gör att glädjen försvinner och värre söker sig till uppdraget. Så ser verkligheten ut när allt färre vill bli deltidsbrandmän, menar Tomas Svantesson, brandmästare i Herrljunga.

Arbetsmiljö

Tre av fyra räddningstjänster saknar deltidsbrandmän

24 oktober 2022

Risken för skogsbränder ökar i och med klimatkrisen. Samtidigt har tre av fyra räddningstjänster svårigheter med att rekrytera deltidsbrandmän, enligt en enkät som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gjort bland samtliga räddningstjänster i Sverige.

– De senaste två åren har vi gått från att ha haft kö bland intresserade till att sakna människor som vill bli deltidsbrandmän, säger Tomas Svantesson, brandmästare i Herrljunga.

Stationen i Annelund saknar redan i dag 25 procent av sin bemanning, vilket innebär att av 12 deltidstjänster är bara åtta besatta. Även stationen i Herrljunga kan få personalbrist när två snart slutar.

"Glädjen försvinner och intresset minskar"

Än så länge påverkas inte allmänheten av bristen, som däremot tär på personalen som ska ha beredskap var fjärde vecka, men som ibland måste hoppa in oftare. Elva av femton räddningstjänster uppger för MSB att personalbristen lett till att beredskapen försvårats.

– Jag ser det som en ond spiral när de som engagerat sig har beredskap jämt. En och annan har sagt att glädjen försvinner och det påverkar bilden av hur det är att vara brandman och minskar intresset från andra som vill engagera sig, säger Tomas Svantesson.

"Måste titta på olika schemaalternativ"

Han ser framför sig att kraven på brandmännen kommer ändras.

– Jag är övertygad om att räddningstjänsten måste titta på flera olika schemaalternativ och över kommun- och förbundsgränser. I dag måste man både bo och jobba i samma kommun eller förbund för att bli deltidsbrandman, men pendlarna kanske kan vara brandman i båda.

Läs mer: Controller och deltidsbrandman = sant


Relaterade artiklar