• Bettan Andersson har arbetat på Vintergatans HVB boende i 25 år.

Arbetstid

Stor oro på HVB-boenden

8 maj 2023

Anställda på HVB och LSS-boenden kommer inte längre kunna ha sovande jour eller jobba mer än 13 timmar i sträck. Orsaken är att EU kommissionen kräver att reglerna i arbetstidsdirektivet ska följas.

Sedan 25 år tillbaka arbetar samordnaren och behandlaren Bettan Andersson på kommunägda Vintergatans HVB boende i Göteborgs stad. Här tar man emot unga mellan 16 och 19 år som av olika skäl inte kan bo med sina föräldrar. Hon beskriver sin arbetsplats som en ”väl fungerande verksamhet med låg personalomsättning”. Men det är något hon är rädd snart kommer att förändras.

– Jag känner mig skitförbannad och samtidigt jättedeppig, säger hon.

Måste vila 11 timmar

Orsaken är att EU kommissionen kritiserat att det kollektivavtal som gäller för kommuner och regioner inte uppfyller de minimikrav som finns för dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Därför har facken och arbetsgivarna förhandlat fram nya regleringar om dygnsvila. De innebär att man måste ha 11 timmars dygnsvila och inte får jobba längre än 13 timmar i sträck.

Hjälp! Vi har dålig arbetsmiljö på HVB-boendet

För Vintergatans HVB innebär det att personalen inte längre kan jobba dygnspass med sovande jour. Något som kommer att få konsekvenser, enligt Bettan Andersson, som arbetat med att lägga scheman sedan 1980-talet.

– När alla måste jobba kortare pass kommer det behövas fler anställda för att bemanna. Det innebär att det blir fler som kommer och går. Det blir också dyrare. Totalt sett blir det sämre för ungdomarna och för vår arbetsmiljö, säger hon.

Risk för bemanningskris

Även Kristina Ramstedt, Visions avdelningsordförande i Göteborg, är bekymrad.

– Schemat kommer bli så upphackat att man inte kommer kunna ha något privatliv. Då blir det oattraktivt att arbeta i de här branscherna. Och vi har redan nu har ett jätteproblem med att hitta folk, säger hon.

Vision har nyligen avslutat en förhandling med arbetsgivarna för att hitta en lösning på problemet. Parterna har kommit överens om ett tillägg i överenskommelsen som innebär att det finns möjlighet för den högsta ledningen på arbetsplatsen att ansöka om dispens från regeln om 11 timmars dygnsvila. Vilken betydelse detta kommer att få i praktiken är svårt att säga.

Träder i kraft i höst

– Undantaget kommer framför allt att beröra verksamheter där det finns särskilda skäl att inte byta ut personal under ett arbetspass. Men dispenserna ska beviljas restriktivt, säger Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson och fortsätter:

– Jag har full förståelse för att många verksamheter nu står inför utmaningar och att arbetet behöver planeras på ett nytt sätt. Men det handlar om en skyddslagstiftning som värnar medlemmarnas arbetsmiljö och ger dem en rimlig arbetstid och god tid för återhämtning.

De nya reglerna kring arbetstid träder i kraft den 1:e oktober 2023. Om Sverige inte följer det har EU möjlighet att kräva att den svenska regeringen betalar stora bötesbelopp.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar